หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    คอมพิวเตอร์ IT internet | กรุงเทพฯ
341
หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เพื่องานธุรกิจ


หลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เพื่องานธุรกิจพื้นฐาน

เนื้อหาการอบรม
 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการป้อนข้อมูลด้วย Data Validation
 • การใช้งาน Microsoft Excel ในลักษณะฐานข้อมูล (Advance Sort & Filter)
 • การจัดรูปแบบตารางแบบมีเงื่อนไข (Conditional Formatting)
 • การอ้างอิงเซลล์แบบต่างๆo การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพันธ์o การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์o การอ้างอิงเซลล์แบบผสมo การอ้างอิงข้าม Worksheet- การสร้างสูตรคำนวณทั่วไป
 • การตั้งชื่อเซลล์และกลุ่มเซลล์
 • การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานo การใช้ฟังก์ชั่นทางสถิติo การใช้ฟังก์ชั่นข้อความo การใช้ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา
 • การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงo การใช้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบเงื่อนไขo การใช้ฟังก์ชั่นการอ้างอิงข้อมูล
 • ความหมายของข้อผิดพลาดต่างๆ ในการสร้างสูตรคำนวณ และแนวทางแก้ไข
 • การสร้างและการปรับแต่งแผนภูมิo การสร้างแผนภูมิo การสร้างแผนภูมิแบบผสมo การปรับแต่งส่วนประกอบของแผนภูมิo การใช้ Sparkline
 • การสรุปผลกลุ่มข้อมูลย่อยด้วย SubTotal- การสรุปผลข้อมูลจากหลายๆ ตารางด้วย Consolidate
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Tableo การจัดการฟิลด์ใน Pivot Tableo การกรองข้อมูล (Filter)o การจัดกลุ่มข้อมูล (Group)o การคำนวณค่าใน Pivot Tableo การใช้ Slicer
 • การเพิ่ม Excel Add-in
เหมาะสำหรับ ผู้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel เบื้องต้น ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง เพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ www.facebook.com/trainingdtc การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
 4. ใบ Pay- in
การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
 1. เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"
 2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม ขอแสดงความนับถือแผนกบริการวิชาการ
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 16.00 น.
COST
9,900 บาท
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,081  คุณอา จัน
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,796 กระทู้  854 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.