หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ | กรุงเทพฯ
480
หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ (Succession Management of Objectives and Key Results)


 
หัวข้ออบรม
 1. เรียนรู้และเปรียบเทียบแนวคิดการวัดผลแบบ KPIs&OKRs
 2. เรียนรู้ขั้นตอนการเตรียมการวัดผลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง(Timeline)
 3. เทคนิคการเลือกตัววัตถุประสงค์หลัก(Objectives)
 4. เทคนิคกำหนดตั้งค่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลัก (Objectives)
 5. เทคนิคการเลือกค่าวัดความสำเร็จรายบุคคลKAs(Key Activities)
 6. เทคนิคกำหนดตั้งค่าผลลัพธ์(Key Results)ตามหลักการ SMART
 7. เทคนิคการตั้งค่าวัดระดับคะแนน (OKR Grading)
 8. เทคนิคการจัดทำสารานุกรมรายละเอียดข้อมูลตัววัดผล(OKRs Dictionary)
 9. เทคนิคการโค้ชตัววัดผลรายบุคคล/ตามตำแหน่งงาน (OKRs Coaching)
 10. เทคนิคการเลือกเครื่องมือใช้ในการวัดผล(OKR Tools)
 11. เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มวัดผล (Q4-OKRs Appraisal)
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 • ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี
หลักการและเหตุผล

บางครั้งการประเมินผล KPIs อาจไม่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท่าน ?…OKRsจึงเป็นทางวัดผลที่เหมาะสมแก่การผลักดันบุคลากรไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง ?…วัดผลแบบ OKRs เป็นการวัดผลงานเชิง Outcome มาจากสิ่งที่เขาควรทำได้มากกว่าต้องทำได้ ?...OKRs หรือ Objectives and Key Results คือระบบแนวคิดการจัดการวัดความสำเร็จผลงาน มีความต่อเนื่องตามไตรมาส ทำให้ผู้รับผิดชอบผลงานเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการทำงาน เน้นการวัดลัพธ์เพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขี้นตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ

สำหรับ “ หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ ” ( Succession Management of Objectives and Key Results )” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน อบรมตั้งแต่ขั้นความรู้พื้นฐาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง การวางแผนดำเนินงานถึงหลักการโค้ช( OKRs Coaching)ทีมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปให้ถึงจุดหมายของการวัดผล พร้อมตัวอย่างการจัดทำOKRsตามตำแหน่งงานจริง ตรงตามธุรกิจของท่านเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ OKRs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการวัดผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป

วิทยากรเชี่ยวชาญด้านการประเมินผล อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล KPI&OKRประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ
 • รูปแบบการอบรม Case Study
 • Lecture
 • Workshop
 • Post-Test
สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม
 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม
 • ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผล
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • หลังอบรมสามารถปรึกษาการดำเนินงาน OKRs กับอาจารย์ได้ตลอดระยะการจัดทำจริง
 • อาหารเบรค เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวัน
** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม
 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 • เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมราคา 6,500 บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)

อัตราค่าลงทะเบียน(เอกชน) 6,250.00 บาท อัตราค่าลงทะเบียน(รัฐบาล) 6,132.07 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกชน) 437.50 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รัฐบาล) 429.25 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%(เอกชน) 187.50 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%(รัฐบาล) 61.32 บาท

ยอดชำระสุทธิ : 6,500.00 บาท
*บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , คู่มืออบรม,ใบประกาศฯ

** พิเศษ! ชาระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท

วันที่จัดงาน 14 พฤศจิกายน 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)
สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

รายละเอียดหลักสูตร : http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_outline.php
โบร์ชัวร์ : http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_brochure.php
ใบสมัคร : http://www.ophconsultant.com/public_training/okr-62/okr_app.php

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

โทร : 091-436-9887 / 081-587-5686
ผู้ติดต่อ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา
Line : paul.pakornwit
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
8.30 - 16.30 น.
COST
6,500 บาท
สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์ Gakken Classroom (22 ส...
ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,533  คุณอริสา กำเริบ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,864 กระทู้  873 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.