หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ | กรุงเทพฯ
531
หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Effectiveness Management  of Key Performance Indicators)


 
หัวข้ออบรม
 1. เรียนรู้ทฤษฎีระบบประเมินผลแบบใหม่
 2. เรียนรู้แนวทางวางแผน ขั้นตอน ก่อนการจัดทำระบบประเมินผล
 3. ฝึกเขียน Flow Chart ลำดับความสำคัญการจัดทำ KPI
 4. เทคนิคการจัดทำใบหน้าที่งาน(Job Description)
 5. เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดผลงาน(Performance Indicators)
 6. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Targets)ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T
 7. เทคนิคการตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ(Performance Agreement)
 8. เทคนิคการจัดทำพจนานุกรมตัวชี้วัด(KPIs Dictionary)
 9. เทคนิคการเขียนแบบฟอร์มประเมินผล(Performance Appraisal )
 10. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis)
 11. เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) ก่อนและระยะดำเนินการ
 12. เรียนรู้เทคนิคการโค้ช(KPIs Coaching)ทำWorkshop กลุ่มพนักงาน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 • ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี
หลักการและเหตุผล

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs(Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร แต่หากวางแผนการบริหารจัดการก่อนการทำระบบประเมินไม่เป็นขั้นตอน มีการตั้งตัวชี้วัดยากไปมีหลายตัวชี้วัด ทำให้บุคคลผู้ได้รับการประเมินขาดแรงจูงใจในการทำงาน ในอีกทางหากตั้งง่ายไปจะเกิดการทำงานเดิมๆ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ดีขึ้น เท่ากับการทำ KPIs เสียเวลาเปล่า ขัดแย้ง ขาดความยุติธรรม

สำหรับ “ หลักสูตรการจัดทำระบบประเมินผล KPIsให้มีประสิทธิภาพ ” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน สอนตั้งแต่แรกเริ่มถึงการฝึกตั้งตัวชี้วัดตามตำแหน่งจริง เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยจัดทำหรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง ไม่สามารถตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น เนื้อหาในการอบรมเรียงลำดับตั้งแต่การเริ่มจัดทำระยะแรกต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารเรื่องใดบ้าง? ในระยะดำเนินการทำKPI ควรWorkshop ในเรื่องใด ?

ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริงควรวาง Action Plan อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในการจัดทำต่อไป

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล KPI&OKRประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ

รูปแบบการอบรม
 • Case Study
 • Lecture
 • Workshop
 • Post-Test
สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม
 • คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 • ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม
 • ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผล
 • ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 • หลังอบรมสามารถปรึกษาการดำเนินงาน KPI กับอาจารย์ได้ตลอดระยะการจัดทำจริง
 • อาหารเบรค เช้า - บ่าย
 • อาหารกลางวัน
** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม
 • โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 • เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมราคา 6,500 บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)
อัตราค่าลงทะเบียน(เอกชน) 6,250.00 บาทอัตราค่าลงทะเบียน(รัฐบาล) 6,132.07 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกชน) 437.50 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รัฐบาล) 429.25 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%(เอกชน) 187.50 บาทหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%(รัฐบาล) 61.32 บาท
ยอดชำระสุทธิ 6,500.00 บาท

*บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , คู่มืออบรม,ใบประกาศฯ
** พิเศษ! ชาระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท

วันที่จัดงาน 17 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

รายละเอียดหลักสูตร : http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_outline.php
โบร์ชัวร์ : http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_brochure.php
ใบสมัคร : http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_app.php

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

โทร : 091-436-9887 , 081-587-5686
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปกรณ์วิชญ์, คุณตุ๊กตา
Line : paul.pakornwit
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
8.30 - 16.30 น.
COST
6,500 บาท
สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์ Gakken Classroom (22 ส...
ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,555  คุณชัยวิรัช เตียวเจริญโสภา
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,864 กระทู้  873 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.