หน้าอบรม-สัมมนา    สัมมนา    การบริหาร จัดการ | กรุงเทพฯ
1.0K
1
หลักสูตร โมเดล 5C พลิกเปลี่ยนองค์กร 
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น.-12.00น.
สถานที่ Mind Mastery Center by Plukrak อาคาร @Park สุขุมวิท ชั้น 2 เลขที่ 1164,1164/1 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.
 
คอร์สนี้เรียนรู้แนวทาง สร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กร ให้รับมือได้ทันต่อความท้าทายของโลกยุคผันผวน ซับซ้อน คลุมเครือ คาดเดายาก (VUCA World) ทางออกที่เป็นไปได้จริงอยู่ที่การดึงเอาศักยภาพของทุกคนในองค์กรมาร่วมกันผชิญ จากประสบการณ์ที่ทีมปลูกรักจัดกระบวนการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรจำนวนมากตกผลึกเป็นโมเดล 5C ที่่การันตีผลลัพธ์และความสำเร็จของการพัฒนาคนให้พร้อมต้อนรับความท้าทาย แทนการเกิดแรงต้าน เป็นการรวมพลังการปรับตัวจากทุกคนมาพลิกเปลี่ยนองค์กร
 
Connection คือ การเชื่อมโยง
 
เปิดใจให้กันและกัน เป็น C ตัวแรก และเป็นรากฐานของทุก C ใจของคนจะเชื่อมโยงกันเริ่มต้นจากความเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างและในความแตกต่างกันนี้ทุกคนก็มีอะไรที่เหมือนกันเชื่อมโยงกันอยู่นั่นคือ หัวใจความเป็นมนุษย์ ต่างคนจึงสามารถมองเห็นคุณค่าและความดีงามที่มีอยู่แล้วในตัว การเชื่อมโยงในระดับคุณค่านำไปสู่การสุกงอมของทุน “We” ซึ่งเป็นทุนทางใจที่แต่ละกลุ่มสะสมขึ้นมาผ่านการร่วมประสบการณ์เดียวกัน หัวเราะด้วยกัน เห็นอกเห็นใจกัน ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน เฉลิมฉลองความสำเร็จมาด้วยกัน การเชื่อมโยงจะดอกออกผลเป็นความพร้อมของกลุ่มที่จะต้อนรับการเปลี่ยนแปลง
 
Change คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ปรับกรอบความคิด
 
เริ่มต้นจากการเปลี่ยนตนเองก่อน เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีพูด เปลี่ยนการกระทำ จนเห็นผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างอยากเปลี่ยนตัวเองด้วย การเปลี่ยนแปลงตนเองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่าง 100% เพียงแค่ 5% ก็สามารถสร้างผลสะเทือนในระดับองค์กรได้ เมื่อรวมพลัง 5 % จากทุกคนในองค์กรช่วยกันเปลี่ยนตัวเองคนละเล็กละน้อย การเปลี่ยนแปลงตนเองเปรียบเสมือนปลาที่กระโดดขึ้นเหนือน้ำ เป็นการออกจากโลกเดิมเพื่อเห็นตัวเองในมุมสูงขึ้นและกว้างขึ้น

การเห็นในมุมต่างนำพาตนเองออกจากข้อจำกัดโดยเฉพาะกรอบความคิดที่ปิดกั้น (fixed mindset) เช่น มีวิธีคิดในการหลีกหนีความท้าทาย ถอดใจง่ายกับอุปสรรคต่างๆ ใช้ความพยายามเล็กน้อยในการทำสิ่งต่างๆ เป็นต้น ไปสู่กรอบความคิดที่เติบโต (growth mindset) เช่น มีวิธีคิดต้อนรับความท้าทายเพื่อการเรียนรู้ กล้าเผชิญอุปสรรคเพื่อการพัฒนา เพิ่มความพยายามอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลสำเร็จในระยะยาว เป็นต้น
 
Communication คือ การสื่อสารสองทาง
 
รับฟัง ไม่ด่วนตัดสินกัน จนความหมายไหลผ่าน (dialogue) จากใจคนหนึ่งไปสู่ใจอีกคนหนึ่ง อาศัยองค์ประกอบสำคัญ 4 อย่าง ได้แก่
  1. การให้เกียรติ เป็นการให้เกียรติในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ประสบการณ์ชีวิต ความเข้าใจโลกและชีวิต ว่าแต่ละคนมีบทเรียนชีวิตที่ไม่เหมือนกัน และไม่มีบทเรียนชีวิตใครมีค่ามากกว่ากัน เพราะทุกบทเรียนชีวิตของแต่ละคนมีทั้งรอยยิ้มและนำ้ตาเฉพาะตัว
  2. ฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นการรับฟังเข้าไปถึงใจคนในสามระดับ คือระดับเนื้อหา ระดับความรู้สึก และระดับความต้องการของผู้พูด ซึ่งผู้ฟังสามารถสร้างบรรยากาศให้ผู้พูดรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตรได้ผ่านท่าทาง คำพูดและนำ้เสียง
  3. วางการตัดสิน เป็นการวางความเชื่อ ข้อสรุป ความคิด หรือประสบกาณ์ที่ได้เรียนรู้มาในอดีตนำมาตัดสินว่าถูกผิด ดีเลวจากเรื่องที่ได้ยิน เพื่อเปิดทางให้กับการเรียนรู้และสร้างความหมายใหม่ร่วมกัน
  4. พูดอย่างเปิดใจ เป็นการพูดที่จริงใจ พูดตรงประเด็น มีสติรู้เนื้อรู้ตัว ใช้คำพูดที่เป็นประโยชน์และเกื้อกูลผู้ฟัง
Collaboration คือ การทำงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมใจ
 
แบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้ อาศัยพื้นฐานความไว้วางใจ (trust) ที่คนในองค์กรมีให้ต่อกัน ความไว้วางใจเริ่มสร้างจากสมาชิกภายในทีมเดียวกัน ขยายสู่สมาชิกที่อยู่ทีมเคียงข้าง และขยายสู่สมาชิกที่อยู่ข้ามทีมทั้งองค์กร หลายครั้งที่องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีการรวมทีมใหม่ มีสมาชิกหมุนเวียนเข้าออก ทีมมีโจทย์เปลี่ยนไป ทีมต้องมีวิธีการทำงานใหม่

ความไว้วางใจจึงต้องการการเริ่มต้นใหม่ ทะลายกำแพงเดิมที่ขวางกั้นการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน (silo) เรื่องนี้จึงต้องอาศัยความกล้าของสมาชิกที่จะเปิดใจให้โอกาสกับเพื่อนร่วมทีม กล้าให้และรับ feedback เรียนรู้กันใหม่ได้ไว ปรับตัวเข้าหากันได้ไว การเพิ่มความว่องไว (agility) และขยายขนาดความไว้วางใจจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมใจ
 
Commitment คือ การทำตามคำมั่นสัญญาที่มีไว้กับตนเอง
 
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไม่หวนกลับ ต้องการความหนักแน่นมั่นคงของจิตใจทุกคนในองค์กรที่มีต่อการลงมือทำต่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง C ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่การันตีความสำเร็จของการพลิกเปลี่ยนองค์กร มีรากฐานมาจากความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of ownership) ต่อทีม ต่อองค์กร และต่อการเปลี่ยนแปลง

ทุกคนในองค์กรมองเห็นว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของปัญหา จึงเกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางออก และรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเอง (accountability) สมาชิกองค์กรสามารถชื่นชม มองบวก และให้อภัยกันและกันได้ เพื่อมุ่งหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตที่ปรารถนาร่วมกัน และลงมือทำจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร

Normal Price: 2,000 Baht (ราคายังไม่รวม VAT 7% รวม 1 เบรค)
 
ติดต่อ : สุภษณา (กล้วย) โทร. 093-9974791 ID Line: plukrak 
 
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
9.00 - 12.00 น.
COST
2,000 บาท
 ปลูกรัก
สัมมนา Dropship Marketing
6,890 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนา รวยด้วย Affiliate Marketing
6,890 บาท ต่อหลักสูตร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,599  คุณกิตติ พฤกษเวศย์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,706 กระทู้  812 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.