หน้าอบรม-สัมมนา    สัมมนา    บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ | กรุงเทพฯ
519
facebook
สัมมนา การกำหนด Competency เพื่อวางแผนงานฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร


การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กร เพื่อให้บุคลากรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กรที่จะก่อให้เกิดราย ได้หรือผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ตลอดจนเติบโตได้อย่างมั่นคงในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่มีการ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา การฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่องค์กร ต่าง ๆ นิยมใช้

เพราะเป็นวิธีที่บุคลากรจะได้รับความรู้จากผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้สอน ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน ฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหัวหน้างาน ควรมี ความรู้ในการวางแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการ ฝึกอบรมและ Competency เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถพัฒนา บุคลากรได้ตรงจุดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

วิทยากร
 • อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล
กำหนดการสัมมนา
 • วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562
 • เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่
 • โรงแรมแมนดาริน662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อัตราค่าสัมมนา
 • สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
 • บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )
หัวข้อสัมมนา
 1. กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
 2. ความหมายของ Competency (สมรรถนะในการปฏิบัติงาน)
  • Core Competency
  • Functional Competency
  • Managerial Competency
 3. การกําหนด Competency ตามลักษณะงาน (Functional Competency)
  • Workshop การกำหนด Functional Competency
 4. การเชื่อมโยง competency กับการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
 5. ขั้นตอนในการสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)
  • การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์ความจำเป็น
  • การประเมินความจำเป็น
  • การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความจำเป็น
  • Workshop การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
 6. ประเภทของการฝึกอบรม
 7. การวางแผนฝึกอบรมให้ได้ตามเป้าหมาย
  • การสำรวจระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย
  • หลักสูตรฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดตามความจำเป็นในการฝึกอบรม
  • เนื้อหาในการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ Competency
  • ระยะเวลาในการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร
  • จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 
  • ประเภทการฝึกอบรมที่เหมาะสม
  • การวางแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่สะดวกของวิทยากร
  • Workshop การวางแผนฝึกอบรม 
 8. สรุปและตอบคําถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • โทร : 063-2036767
 • E-mail : hrod@dharmniti.co.th
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
COST
4,815 บาท
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,174  คุณพัสกร มั่นใจ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,653 กระทู้  770 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.