หน้าอบรม-สัมมนา    สัมมนา    การบริหาร จัดการ | กรุงเทพฯ
614
สัมมนา จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน


วิทยากร
 • ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
 • อาจารย์สัตกร วงศ์สงคราม
กำหนดการสัมมนา
 • วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562
 • เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่
 • โรงแรมแมนดาริน662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อัตราค่าสัมมนา
 • สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
 • บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )เข้า 2 ท่าน ลด 500 บาท
หัวข้อสัมมนา
 1. ภาวะผู้นํายุคการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับหัวหน้างาน
  • ก้าวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการบริหาร 
  • วิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ 
  • ความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ แนวคิด และคุณลักษณะของพนักงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้ 
  • แนวคิดและหลักการบริหารสมัยใหม่ (Whole Brain Management)
 2. คุณลักษณะของผู้นํา (Traits of Leaders) และศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นํา
 3. ปรับรูปแบบการบริหารงานของผู้นํา (Leadership Styles) ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผู้ตาม
 4. เทคนิคการควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
  • Controlling with Authority : การควบคุมการทำงานโดยอำนาจหน้าที่
  • Controlling without Authority : การควบคุมการทำงานโดยปัจจัยอื่นนอกเหนืออำนาจหน้าที่
 5. การจัดการกับอารมณ์ (EQ) ในการบริหารงาน องค์ประกอบของ EQ ที่ใช้ในการบริหารงาน
 6. แนวทางในการยกย่อง ชมเชย/ตําหนิที่เหมาะสม
 7. จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 8. การสร้างการยอมรับและศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา
 9. แบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
  • แบบทดสอบสไตล์การบริหาร 
  • แบบทดสอบทางอารมณ์ (EQ)
  • แบบทดสอบการสร้างการยอมรับและศรัทธา ฯลฯ
 10. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองให้ตรงเป้าหมาย
 11. เทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร และเกิดความผูกพันในงาน
 12. การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผลสําเร็จของงาน
 13. จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางาน
 14. ศิลปะการพูดในการกระตุ้นการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของลูกน้อง
 15. จิตวิทยาในการสื่อสารและการทํางานเป็นทีม เพื่อนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ โดยที่ทุกคนทํางานร่วมกัน อย่างมีความสุข
 16. ศิลปะในการขจัดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน และองค์กร
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • โทร : 063-2036767
 • E-mail : hrod@dharmniti.co.th
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
COST
4,815 บาท
สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์ Gakken Classroom (6 มิ...
ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรแฟรนไชส์ บูสท์อัพ Franchise Boost Up..
5,500 บาท 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค
3,990 บาท ต่อหลักสูตร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,286  คุณมาลี กิตติวรกุล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,842 กระทู้  860 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.