หน้าอบรม-สัมมนา    สัมมนา    บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ | กรุงเทพฯ
323
facebook
google plus
สัมมนา สูตรสำเร็จ เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลมือใหม่
เรียนรู้...โลกการทำงาน Scope งาน HR และ Career Path เพื่อการมองเห็นภาพอนาคตในการทำงานมุมมอง (Good View) แนวคิดในการทํางาน การพัฒนาตนเอง Self-Development และมาตรฐาน การทำงานจะต้องดำเนินการอย่างไร?การสร้างทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการปรับไปในทิศทางที่ถูกต้อง

สอดคล้องกับอาชีพ ด้านการบริหารงานบุคคล Right Attitudeการสร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added ในงาน HR เพื่อให้ผู้บริหารประทับใจ ในความรู้ความสามารถ ในงาน HR อย่างแท้จริง

สร้างบุคคลากรด้านการบริหารงานบุคคลที่ดีมีจรรยาบรรณ มีคุณค่าสู่สังคม Good Man Good Societyบุคคลที่มีงานอื่นต้องปฏิบัติอยู่ แล้วหากแต่ได้รับการมอบหมายให้ทำงานด้านการบริหารงานบุคคล Job Assigned จะต้องปฏิบัติอย่างไร

วิทยากร
 • อาจารย์ทายาท ยันต์โกเศศ
กำหนดการสัมมนา
 • วันที่ : 18 มกราคม 2562 เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่
 • โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อัตราค่าสัมมนา
 • สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
 • บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )
หัวข้อสัมมนา
 1. Scope งาน HR บทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคลCareer Path ของงานด้าน HRมุมมองที่ดี (Good view) และแนวคิดในการทำงาน การสร้างทัศนคติและทิศทางที่ถูกต้องกับงานด้านบุคคล (Right Attitude)
 2. สมรรถนะ Competency ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ ความรู้ Knowledgeทักษะ Skillsคุณลักษณะ Attribute
 3. บทบาทหน้าที่การวางตัว และความคาดหวังในการทำงานที่ต้องระลึกไว้เพื่อให้การทำงานไม่เกิดความขัด แย้งรักษาภาพพจน์บริษัท และผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ
 4. ความรู้เครื่องมือ ทฤษฎีที่ต้องรู้และเข้าใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพเกิดความเป็นมืออาชีพ Professional จรรยาบรรณขอบเขตหน้าที่ ภารกิจของการบริหารงานบุคคลมาตรฐานการทำงาน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานการบริหารงานบุคคล KPIsเครื่องมือ ทฤษฎีต่าง ๆ ในการทำงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรเพื่อการทำงานด้านการบริหารงานบุคคล
 5. สถานการณ์ที่จะต้องพบตลอดการทำงาน และแนวทางการแก้ปัญหา ผู้บังคับบัญชาโดยตรงผู้ใช้บริการนโยบายบริษัทปริมาณและลักษณะงานปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำงาน
 6. แนวทางการพัฒนาตนเอง (Self-Development) และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในงาน HR
 7. การบริหารงานบุคคลที่ดีมีจรรยาบรรณ มีคุณค่าสูสังคม Good Man Good Society
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • โทร : 063-2036767
 • E-mail : hrod@dharmniti.co.th
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
COST
4,815 บาท
หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค
3,990 บาท ต่อหลักสูตร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,876  คุณนปนะ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติพื้นที่เช่า 1,539 กระทู้  692 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.