หน้าอบรม-สัมมนา    สัมมนา    ผู้นำ พัฒนาตนเอง | กรุงเทพฯ
447
facebook
สัมมนา ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน ม.ค. 62


บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานนอกเหนือจากมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นๆอีกด้วย

บุคคลที่แวดล้อมอยู่ภายในองค์กรเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติหัวหน้างานในปัจจุบันจึงต้องจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารสั่งงานมอบหมายงานและควบคุมงานที่ดีเพื่อผลักดันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ก้าวสู่ผลสำเร็จต่อไป

วิทยากร
 • รศ.สุขุม นวลสกุลดร
 • อาทิตา ชูตระกูล
กำหนดการสัมมนา
 • วันที่ : 17 มกราคม 2562 เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่
 • โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อัตราค่าสัมมนา
 • สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
 • บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )
** เข้า 2 ท่าน ลด 500 บาท (หลักสูตรเดียวกัน/ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน/ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่น)

หัวข้อสัมมนา

Part 1
 1. คุณสมบัติและความสำคัญของการฝึกสอนลูกน้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กร
 2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนเพื่อการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี
 3. หลักเบื้องต้นของการพูดที่ดีสำหรับการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
 4. กระบวนการพูดเพื่อการสอนงานที่สัมฤทธิ์ผล
 5. มาตรฐานการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
 6. การตรวจสอบพฤติกรรมและความพร้อมขอลูกน้อง 4 ลักษณะเพื่อที่เลือกรูปแบบสอนงานที่เหมาะสม
  1. Dead Wood
  2. Work Horse
  3. Problem Child
  4. Star
 7. ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
 8. ปัจจัยที่ทำให้ผู้รับการสอนเข้าใจสิ่งต่างๆที่ถูกสอนจากผู้สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ
Part 2
 1. การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารระหว่างบุคคล
 2. องค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการ ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 3. ศิลปะการสื่อสารเพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน
  1. การสื่อสารเชิงรุก
  2. การสื่อสารเชิงรับ
 4. การสื่อสารของหัวหน้างานในบทบาทที่เหมาะสมกับสถานการณ์
  1. บทบาทตัวแทนบริษัท
  2. บทบาทตัวแทนพนักงาน
 5. วิธีการลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
  1. สื่อสารโดยใช้ภาษาผู้ฟัง
  2. เปิดโอกาสให้ซักถาม
  3. ใช้อุปกรณ์ในการช่วยสื่อ
  4. สังเกตอาการผู้ฟัง
  5. วิธีตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟังด้วยคำถามสร้างสรรค์
 6. ข้อควรคำนึงถึงในการออกคำสั่งลักษณะของคำสั่งที่ดี
  1. บังคับ
  2. ขอร้อง
  3. เสนอแนะ
  4. อาสา
 7. การมอบหมายงานและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ
 8. เทคนิคการติดตามงาน
  1. สังเกตการณ์
  2. สอบถาม
  3. รายงาน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
 • บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 • โทร : 063-2036767
 • E-mail : hrod@dharmniti.co.th
ปิดรับสมัคร
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
COST
4,815 บาท
หลักสูตร Advanced Franchise Program
30,000 บาท ต่อหลักสูตร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,325  คุณธาริน เป็กทอง
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,682 กระทู้  795 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.