หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย | กรุงเทพฯ
768
facebook
google plus
หลักสูตร บัญชีพารวย 


วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 2 วัน)
ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
เริ่มอบรม 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : อาคารวิทยบริการ หรือ อาคาร KU HOME
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)

หลักสูตร "บัญชีพารวย" จะเน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิเคารห์สถานะทางการเงิน และบัญชีของกิจการ
 
รวมถึงเพิ่มเติมในเนื้อหาเรื่องของการทำธุรกิจแบบเจ้าของในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะประเภทใด ย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ผลตอบแทน หรือ กำไร ที่จะได้รับ การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วย ระบบการจัดการที่ดี การขายและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการจัดการด้านบัญชีที่มีคุณภาพอีกด้วย
 
ดังนั้น ธุรกิจที่ดีจึงต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดเตรียมเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารระบบบัญชี และรายงานที่มีความถูกต้องสอดคล้องกับระบบบัญชี ด้วยเหตุผลดังกล่าว..งานวางระบบบัญชีของธุรกิจที่จำเป็นจะต้องกระทำด้วยความรู้จริง รอบคอบ รัดกุมในทุกด้านและให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการมีระบบบัญชีที่ดี

วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีที่สอดคล้องกับประเภท (ลักษณะเฉพาะ) ของสถานประกอบการ
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแผนการทางการเงินในรูปงบประมาณประจำปี
 4. เพื่อใช้ในการอธิบายความสามารถขององค์กรและให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ
 5. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลทางการเงินทั้งในรูปการจัดเตรียมเอกสารและการบันทึกให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
 
เนื้อหาหลักสูตร :
 1. ภาษีศุลกากร
 2. ภาษีสรรพากร
 3. กรณีศึกษาวางระบบภาษี และแก้ปัญหาภาษีอากร 
  •  ความรู้ทางกฏหมายที่ผู้ทำธุรกิจต้องรู้
  •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  •  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  •  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  •  กรณีศึกษาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ทำธุรกิจต้องใส่ใจ
  •  กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ทำธุรกิจต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
  •  กรณีศึกษาการรับรู้รายได้ และรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
 1. มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง เปิดเผยชัดเจน โปร่งใสใช้ในการวิเคราะห์ได้
 2. มีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนประเภทต่างๆ ที่ถูกต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต
 3. สถานประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันเวลา สามารถกำหนดจุดชี้วัดสำคัญของธุรกิจ
 4. สามารถติดตามควบคุม ตัดสินใจ ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที
 5. พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
 6. มีการคัดเลือกโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการนั้นๆและสามารถออกแบบ
 7. แฟ้มปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเหมาะลำหรับ : เจ้าของธุรกิจ, ทายาทเจ้าของธุรกิจ, ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจยังไงไม่เกิดปัญหาเรื่องภาษีและผู้สนใจแต่ไม่รู้เรื่องการวางแผนระบบบัญชี / การอ่านงบการเงินให้เป็นจากสำนักงานบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนการทำธุรกิจให้ทันกับสภาวะเหตุการณ์ของกิจการแผนที่การเดินทางอาคารวิทยบริการ หรือ อาคาร KU HOME

หลักสูตรราคา 5,800 บาท / ท่าน
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT7%

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
8.00 - 16.30 น.
COST
5,800 บาท
 มินิ เอนเทอร์เพรเนอร
 มินิ เอนเทอร์เพรเนอร
หลักสูตร Franchise Business Development & Wo..
5,500 บาท ต่อหลักสูตร
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,775  คุณเพชรพิ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติพื้นที่เช่า 1,534 กระทู้  687 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.