หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    SMEs แฟรนไชส์ | กรุงเทพฯ
1.3K
2
หลักสูตร สร้างระบบแฟรนไชส์ 40 ชั่วโมง+เยี่ยมชมกิจการ  


"แฟรนไชส์" เปรียบเสมือนการขับเครื่องบิน มันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะขับเครื่องบินได้เองโดยปราศจากผู้แนะนำ แต่ถ้าคุณได้รับคำแนะนำแล้วละก็ แฟรนไชส์จะกลายเป็นเครื่องบินความเร็วสูงที่จะพาธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรเข้มข้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้แก่เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องแฟรนไชส์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถประเมินคุณสมบัติของตนเองได้ว่ามีความพร้อมในการทำแฟรนไชส์ได้หรือไม่ และอยู่ในระดับใด? 


เมื่อมีการขายแฟรนไชส์ไปแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือ การเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานช่วงเริ่มต้น และสร้างระบบการสนับสนุนที่ต่อเนื่องรวมไปถึงพัฒนาสิ่งใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้เรียนที่สอบผ่าน และ เข้าเรียนครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตร และ การรับรองความรู้จากสมาคมแฟรนไชส์ไทย

วันที่เรียน : 
  • วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
  • วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
  • วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (เยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ)
  • วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 
  • วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
  • วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

 
ความรู้ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ คือ การเรียนทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
  1. เรียนความรู้ในห้องเรียน 6 วัน วันละ 5 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
  2. เรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ 1 วัน จำนวน 10 ชั่วโมง คือ เยี่ยมชมกิจการแฟรนไชส์ชั้นนำ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้สัมผัสการปฏิบัติงานจริง ในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำจากของกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ
  3. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างคู่มือ
นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการทดสอบความรู้และได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ เรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์จากทางสมาคมแฟรนไชส์ไทยด้วย และ รับฟรี!! คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ และ ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบงาน


การศึกษาความเป็นไปได้ : 

ธุรกิจของคุณ จะสร้างแฟรนไชส์ได้หรือไม่? 

จะรู้ได้อย่างไรว่า "ธุรกิจแบบไหนจึงจะทำแฟรนไชส์ได้" การอบรมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทำแฟรนไชส์ มีรายการสำหรับการตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจกว่า 20 รายการ เพื่อทำให้คุณสามารถพิจารณาด้วยตัวของคุณเองได้ว่ากิจการของคุณพร้อมหรือยังในการทำแฟรนไชส์ และจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือไม่ ข้อดีและข้อควรระวังในการทำแฟรนไชส์คืออะไร? จำเป็นหรือไม่ที่ต้องขยายธุรกิจในรูปแบบนี้ การอบรมนี้มีคำตอบ
 
โครงสร้างและขั้นตอนในการทำแฟรนไชส์

ถ้าจะสร้างธุรกิจเป็นระบบแฟรนไชส์ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง งานไหนที่จำเป็นต้องมี เพื่อความสมบูรณ์ในการทำระบบแฟรนไชส์และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ อะไรคือสิ่งสำคัญเมื่อทำระบบนี้ และมีขั้นตอนอย่างไร จะมีค่าใช้อะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง เมื่อสร้างระบบแฟรนไชส์และจะต้องออกแบบโครงสร้างอย่างไร จะมีหลักในการคิดค่าแฟรนไชส์เท่าไหร่ และควรเก็บค่าตอบแทนรายเดือนหรือไม่อย่างไร นี่คือเนื้อหาความรู้ที่จะได้จากการอบรมเรื่องนี้ 


ร้านต้นแบบ


เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบของแฟรนไชส์ "ร้านต้นแบบ" คือ ร้านรูปแบบตัวอย่างของร้านที่จะขายแฟรนไชส์ ทำไมจึงต้องมีร้านต้นแบบ อะไรที่ควรจะทำเมื่อมีร้านต้นแบบ ร้านที่มีอยู่แล้วนำมาปรับปรุงใหม่ได้หรือไม่ ขบวนการสร้างร้านต้นแบบเป็นอย่างไร นี่คือหัวข้อที่คุณต้องเข้าใจในการทำระบบแฟรนไชส์เพื่อสร้างมั่นใจว่าระบบที่คุณสร้างขึ้นจะไม่ล้มเหลว เมื่อขายแฟรนไชส์ออกไป

การสร้างมาตรฐาน


ถ้ากิจการของคุณก้าวหน้า คุณมั่นใจหรือไม่ว่าร้านที่เปิดขึ้นตามมาจะสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ ปัญหาที่การขยายสาขาเพิ่มไม่เวิร์คก็เพราะขาดระบบมาตรฐานในการควบคุม เทคนิคในการควบคุมร้านต้องทำอย่างไร อะไรคือมาตรฐานที่จะต้องสร้างและทำให้เกิดจริงได้อย่างไร ระบบตรวจสอบร้านควรทำอย่างไร นี่คือระบบสำคัญมากที่ต้องมีในการทำแฟรนไชส์หรือขยายสาขาเพิ่มขึ้น


การจัดทำคูมือและการอบรม

 
หัวใจในการก๊อบปี้ความสำเร็จของกิจการคุณไปสู่ผู้อื่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน คือ เทคนิคการจัดทำคู่มือและการอบรมเพื่อถ่ายทอดขบวนการธุรกิจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ นี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการโคนนิ่งกิจการ ขั้นตอนในการทำคู่มือต้องทำอย่างไร มีหัวข้ออะไรบ้างที่ต้องพูดถึง และต้องอบรมอย่างไรเพื่อให้สาขาใหม่ทำงานได้ดี ไม่สร้างปัญหากลับมาให้ปวดหัว

การสร้างแบรนด์

 
แน่นอนที่สุด ถ้ากิจการคุณไม่เป็นที่รู้จักหรือสินค้าบริการของคุณไม่มีแฟนคลับ ก็ยากที่จะสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง ร้านแฟรนไชส์ที่เปิดตามมาก็จะหมดอนาคตและปิดลงตามๆ กันอย่างน่าเสียดาย การสร้างตลาดและแบรนด์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในระบบแฟรนไชส์ เรียนรู้เรื่องนี้จากนักการตลาดชั้นนำของเมืองไทย

 
สัญญาแฟรนไชส์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ 


"กฏหมายแฟรนไชส์" ยังไม่มีในเมืองไทยแต่หลายประเทศมี ทุกคนต้องการสัญญาเพื่อควบคุมแฟรนไชซี่ให้อยู่ในระเบียบ แต่ในสัญญานั้นต้องมีการพูดถึงในเรื่องอะไรบ้าง และเมื่อทำสัญญากันแล้วจะบังคับใช้ได้หรือไม่ หลายคนไม่ทราบว่าการเขียนสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกันนั้น อาจบังคับตามกฏหมายไม่ได้ ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า "โมฆะ" มีกฏหมายบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟรนไชส์ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา, คุ้มครองผู้บริโภค, สัญญาที่ไม่เป็นธรรมและอื่นๆ ที่คุณจำเป็นต้องรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบการจริง
 
การเยี่ยมชมกิจการ

นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังมีจัดโปรแกรมศึกษาดูงานของกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ 2 แห่งใน 1 วันเต็ม โปรแกรมนี้นอกจากจะเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนแล้ว ยังได้ท่องเที่ยวเชิงศึกษาดูงานที่จะจุดประกายไอเดีย สร้างความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ธุรกิจและยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่จะสามารถต่อยอดสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจได้ในอนาคต


ตารางการอบรม
 
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. ความหมายแฟรนไชส์ ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำแฟรนไชส์
14.00 น. การศึกษาความเป็นไปได้ ในการทำแฟรนไชส์
15.00 น. กรณีศึกษา
17.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์
18.00 น. ถาม-ตอบ จบการอบรม
 
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. ขั้นตอนในการสร้างระบบแฟรนไชส์, การกำหนดค่าแฟรนไชส์        
15.00 น. ระบบมาตราฐาน
16.00 น. การจัดคู่มือ การอบรม และการตรวจประเมินร้าน
18.00 น. ถาม-ตอบ จบการอบรม
 
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : เยี่ยมชมกิจการ
08.00 น. ลงทะเบียน จุดนัดพบ
08.20 น. ออกเดินทาง และรับของว่างในรสบัส
09.30 น. เยี่ยมชมกิจการ (ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)
12.00 น. ออกเดินทาง
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น. เดินทางกลับ
 
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. สัญญาแฟรนไชส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
15.00 น. การจัดทำคู่มือแฟรนไชส์
17.30 น. ปฏิบัติการเขียนคู่มือแฟรนไชส์
18.00 น. จบการอบรม
 
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ 
15.00 น. รายการทบทวนก่อนการขายแฟรนไชส์ 
16.00 น. การขายแฟรนไชส์
17.00 น. การบริการร้านแฟรนไชซี่ก่อนเปิด ระหว่างเปิด การสนับสนุนต่อเนื่อง 
18.00 น. จบการอบรม
 
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. การสร้างแบรนด์
15.00 น. ร้านต้นแบบ
17.30 น. สอบความรู้
18.00 น. รับประกาศนียบัตรอบรมความรู้ จากสมาคมแฟรนไชส์ไทย ปิดการอบรม     
 

ค่าอบรมราคาท่านละ 8,025 บาท (ราคานี้รวม VAT7%) 
หมายเหตุ : รับจำกัดเพียง 30 ท่าน / คลาส เท่านั้น!!!

สถานที่ : อาคารซีพีทาวเวอร์ ห้อง 1111C ชั้น 11 ถนนสีลม 
(ลงรถไฟฟ้าสถานีศาลาแดง หรือลงรถใต้ดินสถานีสีลม) 


สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
COST
8,025 บาท
 สมาคมแฟรนไชส์ไทย
 สมาคมแฟรนไชส์ไทย
 สมาคมแฟรนไชส์ไทย
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,529  คุณจอน
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,864 กระทู้  873 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.