หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    SMEs แฟรนไชส์ | กรุงเทพฯ
3.9K
13
หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ 
 
 
วันที่อบรม : วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ลงทะเบียนเวลา : 09.30 น.
เวลาเรียน : 10.00 - 17.00 น.
ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง 
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

การขายแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในคลาสเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้การขยายสาขาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการขยายสาขาได้เข้าใจและสามารถเตรียมตัวเพื่อขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงโครงสร้างการทำธุรกิจเพื่อรองรับระบบแฟรนไชส์
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจกระบวนการขายและการทำการตลาดในการขยายด้วยกลยุทธ์แฟรนไชส์
เนื้อหาหลักสูตร

1.การออกแบบเงื่อนไขในระบบแฟรนไชส์ (เวลา 1 ชม.)
 • เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจระบบแฟรนไชส์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินการปรับธุรกิจเพื่อรองรับกลยุทธ์แฟรนไชส์ของผู้ประกอบการ เช่น องค์ประกอบเบื้องต้นของธุรกิจที่ต้องมีก่อนสร้างระบบแฟรนไชส์ , ประเภทของการให้สิทธิแฟรนไชส์ เป็นต้น
2.ตรวจสอบความพร้อมของธุรกิจ (เวลา 1 ชม.) ผู้ประกอบการควรตรวจสอบความพร้อม 8 ด้าน ก่อนการสร้างระบบแฟรนไชส์ 
 • Man การเตรียมคนเพื่อรองรับระบบงาน
 • Money ข้อมูลทางด้านการเงิน การลงทุน รายได้ กระแสเงินสด
 • Customer รู้จักลูกค้า และ พฤติกรรมของลูกค้า
 • Location ทำเลที่สร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จมากที่สุด
 • Product การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ
 • Profit กำไรของสินค้าและบริการ อัตรากำไรของธุรกิจ
 • Service มาตรฐานการให้บริการ
 • Value คุณค่าของธุรกิจคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าเลือกในการซื้อสินค้าและบริการ
3.การสร้างเครื่องมือที่สำคัญก่อนทำการขายแฟรนไชส์ (เวลา 1 ชม.) ผู้ประกอบการทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับขายแฟรนไชส์
 • Franchise Sales Kit
 • Application
 • Franchise Brochure
 • Operation Manual
 • BIG 5
4.โครงสร้างการทำงานในระบบแฟรนไชส์  (เวลา 1 ชม.)
 • สร้างเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่จำเป็นในระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
5.ขั้นตอนและกระบวนการในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี่ (เวลา 2 ชม.)
 • ผู้ประกอบการทำความเข้าใจในกระบวนการขายแฟรนไชส์ และหลักการที่ใช้ในการคัดเลือกแฟรนไชส์ซี


ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยากร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ

 
   
       

หลักสูตรราคา 5,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
10.00 - 17.00 น.
COST
5,500 บาท
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
 ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,284  คุณทวีวัฒน์ วัฒนพงษ์วานิช
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,842 กระทู้  860 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.