หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การบริหาร จัดการ | กรุงเทพฯ
468
twitter
google plus
19 มิถุนายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง


เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

Winning with Risk Managementหลักสูตรฝึกอบรม : หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 (09:00 - 16:00 น.)

ความไม่แน่นอนในธุรกิจเปรียบเหมือนดาบสอง คม ซึ่งที่อาจกระทบในเชิงบวก (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นองค์กรควรรู้เท่าทันความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่ต้องการ

โดย “การบริหารความเสี่ยง” จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งแต่ละองค์กรมีวิธีการจัดการแตกต่างกัน เพราะข้อจำกัด (Constraint) ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่แตกต่างกันด้วย

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยง ที่หลากหลาย รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น
 • ยุทธศาสตร์
 • ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ด้านกระบวนการ
 • ด้านการตลาด ฯลฯ
ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เรียนรู้กระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร และกำหนดแผนงานในระยะต่างๆ

วัตถุประสงค์
 1. ทำความเข้าใจภาพรวมของหลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 2. รู้จักเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 3. เรียนรู้แนวทางการบริหารความไม่แน่นอนหรือภาวะวิกฤตต่างๆ
 4. เข้าใจและสามารถทำแผนการบริหารความเสี่ยงในแผนกลยุทธ์หรืองบประมาณขององค์กรได้
 5. สามารถพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลอย่างเป็นหลักการพร้อมกับการปรับปรุงแนวทางการบริหารสู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน
เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE)
 1. บทบาท หน้าที่และความจำเป็น ของการใช้การบริการความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ (Risk- Based Performance Management)
 2. หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise of Risk Management)
 3. วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยและการสูญเสียโอกาสของความเสี่ยง (Problem -Risk/Risk Factors & Loss- Opportunity)
 4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลำดับ
  • การกำหนดคงวามเสี่ยง
  • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  • ระบุเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญ
  • ปัจจัยเสี่ยง ( Key Risks)
 5. กลยุทธ์ 4 T ในการบริหารความเสี่ยง (Terminate- Transfer - Treat -Take)
 6. การกำหนดตัวชี้วัด ตัวเตือนภัยและปรับแผนการบริหารความเสี่ยง
 7. การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
 8. การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการใช้เทคนิคในการวางแผนระยะสั้น - ยาว
 9. เรียนรู้ Case ความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร นักวิเคราะห์
วิทยากร : ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
 • ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ)
สถานที่อบรม (VENUE) : โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ค่าธรรมเนียม (FEE)
5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียด (CONTACT)
 • บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
 • โทร. 02-559-2146-7
 • อีเมล์ : public@sbdc.co.th
 • เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th
ปิดรับสมัคร
งานอบรม-สัมมนา อื่นๆ   
 
Popular Seminar Read more
หลักสูตร เคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้านมืออาชีพ รุ..
827
หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการส..
299
งาน Effective Problem Solving การวิเคราะห์และการ..
270
New Seminar
คอร์สเรียนอื่นในหมวด
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 36,221  คุณกาโม่กวินกุล
สถิติพื้นที่เช่า 952 กระทู้  570 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.