หน้าอบรม-สัมมนา    อบรม    การบริหาร จัดการ | กรุงเทพฯ
2.7K
1
หลักสูตร Train The Trainer รุ่น 1 


วันพฤหัสบดีที่ 30 - วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.30 น.

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดการร้านอาหาร และผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการรร้านอาหารและธุรกิจบริการ ซึ่งเห็นถึง โครงสร้างการบริหารสาขา การบริหารบุคลากร การบริหารลูกค้า การบริหารยอดขาย การบริหารต้นทุน และงบกำไรขาดทุน


วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้สอนภายในองค์กร ซึ่งได้ผ่านการอบรมพื้นฐานและปฏิบัติงานให้บังเกิดผลตามเป้าหมายยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้สอนภายในได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์และปัญหาที่เคยประสบมาในขณะทำหน้าที่สอน อันจะนำไปสู่การหาแนวทางที่เหมาะสมในการเป็นผู้สอนให้เกิดผลและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงานที่ดี และเป็นหัวหน้างานที่ดีในอนาคต

หัวข้อที่อบรม
 1. วัตถุประสงค์,องค์ประกอบและคุณสมบัติของการฝึกอบรม
 2. บทบาทหน้าที่และทักษะของผู้สอนของการเป็น เทรนเดอะเทรนเนอร์
 3. การวางแผนในการฝึกอบรมและรูปแบบของการนำเสนอ
 4. โครงสร้างของการวางแผนการนำเสนอ
 5. ปัจจัยของการใช้เสียงที่ดีในการนำเสนอ
 6. 4 ขั้นตอนในการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพ
 7. เทคนิคในการนำเสนอ
 8. การประเมินผลการนำเสนอ
 9. สรุปหัวข้อการนำเสนอ


โปรแกรมอบรม 
2 วัน รูปแบบบรรยาย + Workshop ฝึกปฎิบัติจริง เพื่อค้นหาความเป็นเทรนเดอะเทรนเนอร์ 

ค่าอบรม 5,000 บาท

สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ ธาราพาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ

 
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187
ปิดรับสมัคร
Verified
 
LOCAL TIME
Time Zone : Asia/Bangkok
COST
5,000 บาท
 สมาคมแฟรนไชส์ไทย
 สมาคมแฟรนไชส์ไทย
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,553  คุณภัคพงษ์ ทรงคุณ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,864 กระทู้  873 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.