หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง (43)
6.1K
facebook
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (898)
เรียนฟรี! (233)
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
คอร์สเรียน
214
ผู้สมัครเรียน
4,877
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร AP130: เจาะลึก การประเมินม...
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ศึกษาขบวนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินจากความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ...
ค่าอบรม : 12,000 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร การบริหารงานโรงแรมด้านวิศว...
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ปัจจุบันนี้โรงแรมหลายๆ โรงแรมเริ่มมีระบบทันสมัยหรือมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานด้านวิศวกรรมมากขึ้น แต่ป...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร BARISTA TRAINING COURSE
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ประวัติ และต้นกำเนิดของกาแฟ การเลือกเมล็ดกาแฟและการเก็บรักษาให้มีคุณภาพ
ค่าอบรม : 9,400 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร WoW Waffle วาฟเฟิลสไตล์เบล...
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เรียนรู้เทคนิคการทำ BELGIAN WAFFLE และ AMERICAN WAFFLE ให้มีกลิ่นหอมรสชาติ นุ่มนวล หอมมัน อร่อย พร้อมเทคนิคการ...
ค่าอบรม : 4,990 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนารวยด้วย การซื้อ-ขายสินค้าผ่าน... 
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
งานอบรมสัมมนา สอน eBay เบื้องต้นนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างรายได้จากการทำธรุกิจ ซ...
ค่าอบรม : 10,140 บาท ต่อหลักสูตร
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Our challenge ...
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ และผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมงาน “การแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี และการขยายโอกาสทางธุร...
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
สัมมนาฟรี!! จัดการทรัพย์สินทางปัญญา... 
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
กรมทรัพย์สินทางปัญญา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในงานสัมมนา "จัดการทรัพย์สินทางปัญญ...
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผล...
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข...
ค่าอบรม : 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
อบรม การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแร...
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญ ที่ต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยัง...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร การบริหารงานส่วนหน้าในธุรก...
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
การบริหารงานต้อนรับส่วนหน้าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารควรมีทักษะในการจัดการ และวางแผน ทั้งด้านกำลังคน ร...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนา เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้...
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจจะซื้อหรือลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณ...
ผู้จัดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตร การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรม... 
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ผู้บริโภคคือรุ่นใหม่ทำให้แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคดิจิตัล ซึ่งเทคโนโล...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
เรียนรู้การทำแซนวิช ที่สามารถทำขายได้จริงการคำนวณต้นทุน และการเลือกซื้อวัตถุดิบ
ค่าอบรม : 6,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุร...
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิ...
ผู้จัดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
สัมมนา เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้...
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจจะซื้อหรือลงทุนในระบบแฟรนไชส์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณ...
ผู้จัดงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่...
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562
หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ เรียน 5 สัปดาห์ + ฝึกงานในโรงแรมอีก 3 เดือน รุ่นที่ 1/2561 หลั...
ค่าอบรม : 40,900 บาท ต่อหลักสูตร
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด214 
  คอร์สเรียน ฟรี11 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย202 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
171 
Non-Verified
43 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์173 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 47
  สมัครเรียน 3
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง213 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา3,829,214 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน20,054 
  จำนวนสมาชิก37,323 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top 10 Popular Course
7,940
2,189
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารกสิก...
สัมมนา | SMEs แฟรนไชส์
1,501
ความรู้พื้นฐานด้านตัวเลข ที่สำคัญในกา...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
Infographic
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,323  คุณธนมล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,477 กระทู้  638 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.