หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียนมาใหม่ (242)
6.7M
9
facebook
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (561)
เรียนฟรี! (84)
หลักสูตร โมเดล 5C พลิกเปลี่ยนองค์กร
2,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
หลักสูตร เก่งได้ทั้งทีม (Effective Group & T..
5,900 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค
3,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
คอร์สเรียน
242
ผู้สมัครเรียน
5,043
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
พบ คอร์สเรียนมาใหม่ ทั้งหมด 242 คอร์สแสดงหน้า 1 จาก 14 หน้า
สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อยากเป็นนายหน้า... 
Open House เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาฯ ที่สร้างเศรษฐีในวงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว นับไม่ถ้วน!!!!!!!!!!!***อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน!!! หากคุณยังไม่ได้เข้าร่วมสัมมนานี้***
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
29 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร Excel for Accounting (การใช้ Excel สำหรับ... 
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ได้ผลลัพธ์ที่สามารถตอบส...
ค่าอบรม 8 บาท ต่อหลักสูตร
29 - 30 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร EXCEL for Sales and Marketing (การใช้ Mic... 
วิเคราะห์ข้อมูลการขายและนำไปจัดทำรายงานการขายหรือการตลาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน นำเสนอข้อมูลการขายได้อย่างมืออาชีพ จากการออกแบบเพียงครั้งเดียว ด้วย PivotTable เจาะลึก Function การใช้งานและเครื่องมือที่ฝ่ายขายและฝ่า...
ค่าอบรม 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
28 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร บริหารร้านสาขามืออาชีพ 30 ชั่วโมง 
เมื่อร้านที่ขายดี กลับกลายเป็นปัญหา ทำให้เจ้าของร้านเหนื่อยเกินไป หรือ เมื่อขยายร้านเพิ่มขึ้น กลับควบคุมไม่ได้ หรือแม้กระทั่งขายแฟรนไชส์ออกไป นึกว่าจะไปได้สวย แต่กลับมีปัญหาสารพัดย้อนกลับมา
ค่าอบรม 6,955 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562
สมาคมแฟรนไชส์ไทย
หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematica... 
การขายแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในคลาสเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้การขยายสาขาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบกับวิทยากรผู...
ค่าอบรม 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
20 ตุลาคม 2563
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematica... 
การขายแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในคลาสเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้การขยายสาขาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบกับวิทยากรผู...
ค่าอบรม 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
27 เมษายน 2563
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematica... 
การขายแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในคลาสเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้การขยายสาขาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบกับวิทยากรผู...
ค่าอบรม 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
20 กรกฎาคม 2563
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematica... 
การขายแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในคลาสเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้การขยายสาขาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบกับวิทยากรผู...
ค่าอบรม 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
21 มกราคม 2563
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
หลักสูตร การสร้างรายงานทางบัญชีโดยใช้ Pivot Table ... 
จัดทำรายงานทางบัญชี ด้วย Pivot Table ได้อย่างถูกต้อง• สรุปข้อมูลทางบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี เพื่อการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิผล• เรียนรู้การสร้างกราฟ ด้วย Pivot Chart ในรูปแบบต่างๆ• สามารถใช้ Slicer แ...
ค่าอบรม 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
24 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร Anti-Corruption นำองค์กรเข้าร่วมโครงการ ... 
สร้างความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกระดับ ทุกองค์กร สร้างบทบาทให้องค์กรด้วยการมีส่วนร่วมลดการทุจริตคอร์รัปชั่น ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจส่งผลต่อชื่อเสียงองค์กร ...
ค่าอบรม 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
24 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร IPO step by step หลักเกณฑ์และกระบวนการนำก... 
เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรียนรู้หลักและแนวทางการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงจากการนำกิจการเข้าจดทะเบียนฯ
ค่าอบรม 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
24 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร Coaching for Leadership : การพัฒนาทักษะกา... 
นำการโค้ชไปใช้กับตนเอง และ ทีมงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ผ่านการพัฒนาความสามารถด้วยศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และเห็นผล สร้างทัศนคติเชิงบวกต่องาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง และทำงานอย่างมีเป้าหมาย เป็นหลักสูตรที่สอดคล้อง ...
ค่าอบรม 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
24 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematica... 
การขายแฟรนไชส์ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลายๆ แบรนด์ เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งในคลาสเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้การขยายสาขาแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบกับวิทยากรผู...
ค่าอบรม 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
10 กันยายน 2562
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
หลักสูตร กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจครอบครัว (Legal... 
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่างการตรวจสอบ ออกหมายเรียก และประเมินภาษีกรมสรรพากร
ค่าอบรม 5,350 บาท ต่อหลักสูตร
23 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร e-Withholding Tax : ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย... 
สรุปสาระสำคัญของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) และสรุปสาระสำคัญและกระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ในมุมที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชี การเงินไม่ควรพลาด
ค่าอบรม 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
23 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี เพื... 
เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีในด้านการบัญชี รับมือกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ค่าอบรม 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
21 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน... 
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงิน เชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าอบรม 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
22 พฤษภาคม 2562
สัมมนา จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
หอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัมมนา "จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน"
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
22 พฤษภาคม 2562
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 38,121  คุณเธ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,549 กระทู้  700 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.