รวมคอร์สอบรม-สัมนาทั่วไทย : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    โอซีซีซี เอเชีย (13)
5,214 ครั้ง
เรียนฟรี! (431)
มีค่าใช้จ่าย (777)
พบ โอซีซีซี เอเชีย ทั้งหมด 13 คอร์สแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
หลักสูตร นักวางแผนการฝึกอบรม (Train...
งานอบรม : (อบรมอาชีพ ช่องทางทำกิน) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
Ongoing 353 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การค้นหาและพัฒนาศักยภาพบุค...
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจำเป็นต้องสร้างแล...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
311 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริกา...
งานอบรม : (อบรมอาชีพ ช่องทางทำกิน) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การกำหนดราคาสินค้าและบริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้โครงสร้างราคาสินค้าและวางแผนกำไร ส่ว...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
339 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (Mix... 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
วัตถุประสงค์ ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในก...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
306 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเ... 
งานอบรม : (คุณภาพ ความปลอดภัย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า แต่มีสาเหตุและส่งผล...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
280 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า (Importation) 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ กระบวนการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อ ตามขั้นตอนถึงคลังสินค้า ...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
293 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
หลักสูตร กระบวนการส่งออก (Exportation) 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forwarder โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่ก...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
293 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า (... 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
279 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า (Importation) 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ กระบวนการนำเข้าสินค้า ตั้งแต่การวางแผนการสั่งซื้อ ตามขั้นตอนถึงคลังสินค้า ...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
291 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเ... 
งานอบรม : (คุณภาพ ความปลอดภัย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า แต่มีสาเหตุและส่งผล...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
279 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ (Mix... 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์ ในการอบรม หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคปฏบัติในก...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
283 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
หลักสูตร กระบวนการส่งออก (Exportation) 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การขนส่งระหว่างประเทศ Export-Freight Forwarder โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการขนส่ง ตั้งแต่ก...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
285 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การจัดส่งและกระจายสินค้า (... 
งานอบรม : (โลจิสติกส์ ขนส่ง) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการ วางแผนการบริหาร จัดการ การจัดส่งและการกระจายสินค้า

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
280 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,626)
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด178 
  คอร์สเรียน ฟรี12 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย165 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
121 
Non-Verified
57 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์124 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 0
  สมัครเรียน 0
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง176 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา2,160,863 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,139 
  จำนวนสมาชิก35,417 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top Share on Facebook
สัมมนา ThaiFranchise Meet Up พบเจ้าขอ...
สัมมนา | OTOP SMEs แฟรนไชส์
การวางแผนธุรกิจ ธุรกิจที่ประสบคว...
อบรม | OTOP SMEs แฟรนไชส์
Top 10 Popular Course
12,087 ครั้ง
1,258 ครั้ง
สัมมนา ThaiFranchise Meet Up พบเจ้าขอ...
สัมมนา | OTOP SMEs แฟรนไชส์
1,189 ครั้ง
“ เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที &...
อบรม | บริหารงานบุคคล ...
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.