หน้าแรกอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน 5,001 - 10,000 บาท (25)
6.3M
twitter
google plus
คอร์สเรียนขายดี
เรียนฟรี! (40)
มีค่าใช้จ่าย (242)
พบ คอร์สเรียน 5,001 - 10,000 บาท ทั้งหมด 25 คอร์สแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า
5 Strategic Thinking Enhancements ห...
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์(Strategi...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
363 | More  
เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย !!...
งานอบรม : (คอมพิวเตอร์ IT internet) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
หลักสูตร เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย ของเรา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายของออนไลน์ ให้ประสบผลสำเร็จ ยอดขาย...

ค่าอบรม : 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
857 | More  
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (2)
หลักสูตร เก่งได้ทั้งทีม รุ่นที่ 7
งานอบรม : (ผู้นำ พัฒนาตนเอง) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
มาเพิ่มทักษะ การระดมสมอง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ลดความขัดแย้ง ดึงศักยภาพ เพิ่มความสุขของคุณ

ผู้จัดงาน : ฟ้า เทรนนิ่ง อินสติตูท
ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
Ongoing
379 | More  
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม Excel for Accounting (การใช้ E...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชีสร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก แ...

ค่าอบรม : 9,630 บาท ต่อหลักสูตร
273 | More  
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อนักบัญชีต้องดูแลงานบัญชีและภาษี มีหน้าที่ “ทำบัญชี” หรือ “ตรวจสอบบัญชี” ให้กับ บ...

ค่าอบรม : 6,420 บาท ต่อหลักสูตร
280 | More  
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 (2)
หลักสูตร ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยคุ...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เถ้าแก่ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ และ ผู้ประกอบการอิสระ กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรั...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
415 | More  
หลักสูตร สร้างระบบแฟรนไชส์ 40 ชั่วโ...
งานอบรม : (OTOP SMEs แฟรนไชส์) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 - วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการขายแฟรนไชส์ หลักสูตรเข้มข้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้แก่เ...

ผู้จัดงาน : สมาคมแฟรนไชส์ไทย
ค่าอบรม : 8,025 บาท ต่อหลักสูตร
478 | More  
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม e-Payment System กระบวนการรับ-... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินป...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
276 | More  
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
หลักสูตร ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND (น้ำห...
งานอบรม : (ความงาม สุขภาพ การแพทย์) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
การปรุงน้ำหอมเพื่อการสร้าง BRAND ในธุรกิจความงาม (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) ด้วยการสกัดน้ำปรุง , การปรุงน้ำหอม ...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
354 | More  
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
หลักสูตร เทคนิควางแผนฝึกอบรมประจำปี... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
แผนอบรมดี สรุปงานยอดเยี่ยม!! วางหลักสูตรระยะยาว สร้างหัวหน้าเก่ง พนักงานมีแรงจูงใจทำงาน ? วางแผนอบรมรายบุคคล ต...

ค่าอบรม : 6,500 บาท ต่อหลักสูตร
271 | More  
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
อบรม Excel for Managerial Accountin... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
การบัญชีบริหารเป็นการนำข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดทำการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช...

ค่าอบรม : 5,243 บาท ต่อหลักสูตร
298 | More  
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
อบรม นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมท... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิช...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
285 | More  
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 (2)
หลักสูตร Perfect English e-mail Wri...
งานอบรม : (การศึกษา สื่อสาร ภาษา) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
จบปัญหาอีเมลที่รับ-ส่งทุกวัน เปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็น เรื่องง่าย , เรียนรู้เทคนิคการเขียน e-mail ภาษา...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
266 | More  
อบรม เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบ... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
287 | More  
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
หลักสูตร TELESALES ขายได้ ไม่ขายหน้า
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
หากคุณต้องการขยายผลลัพธ์สู่การเป็นผู้นำทางการขาย ทุกสายการโทรของคุณต้องการผลลัพธ์ด้านที่เป็นบวก คุณจำเป็นต้องใ...

ผู้จัดงาน : บริษัท วี แฮ๊ปปี้เนส จำกัด
ค่าอบรม : 8,900 บาท ต่อหลักสูตร
365 | More  
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
หลักสูตร เรียนการขายเป็นนายตัวเอง S...
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
หลักสูตรด้านการขายที่เรากล้าการันตรีว่า "เพียงคุณเข้าใจหลักการขายทั้ง 7  ประการ" นี้ คุณจะขายอะ...

ผู้จัดงาน : บริษัท วี แฮ๊ปปี้เนส จำกัด
ค่าอบรม : 8,900 บาท ต่อหลักสูตร
370 | More  
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
อบรม การใช้โปรแกรม MS PowerPoint & ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
นำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Excel และ PowerPoint แบบนักบัญชียุคใหม่สร้างและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและกา...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
280 | More  
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 (2)
อบรม เคลียร์ปัญหา การปิดบัญชีธุรกิจ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
เจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เช่น การรับรู้รายได้-รายจ่ายอัตราแลกเปลี่ยน...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
273 | More  
อบรม e-Payment System กระบวนการรับ-... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินป...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
280 | More  
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
อบรม Excel for Accounting (การใช้ E... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชีสร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก แ...

ค่าอบรม : 9,630 บาท ต่อหลักสูตร
275 | More  
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(9,209)
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด147 
  คอร์สเรียน ฟรี
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย140 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
120 
Non-Verified
27 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์120 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 0
  สมัครเรียน 5
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคกลาง147 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา2,818,413 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,711 
  จำนวนสมาชิก36,102 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top Share on Facebook
เปิดอบรมทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีของสัป...
อบรม | อบรมอาชีพ ช่องท...
การวางแผนธุรกิจ ธุรกิจที่ประสบคว...
อบรม | OTOP SMEs แฟรนไชส์
สัมมนา ThaiFranchise Meet Up #3 ครั้ง...
สัมมนา | OTOP SMEs แฟรนไชส์
Top 10 Popular Course
2,808 ครั้ง
สัมมนา ThaiFranchise Meet Up #3 ครั้ง...
สัมมนา | OTOP SMEs แฟรนไชส์
2,780 ครั้ง
ทางธุรกิจออนไลน์ที่จะสามารถสร้างรายได...
สัมมนา | คอมพิวเตอร์ IT ...
2,441 ครั้ง
การวางแผนธุรกิจ ธุรกิจที่ประสบคว...
อบรม | OTOP SMEs แฟรนไชส์
Infographic
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 36,102  คุณลัดดาวรรณลีลาขจรกิจ
สถิติคอร์สเรียน 944 กระทู้  562 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.