รวมคอร์สอบรม-สัมนาทั่วไทย : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน 5,001 - 10,000 บาท (47)
6,085,534 ครั้ง
เรียนฟรี! (430)
มีค่าใช้จ่าย (775)
พบ คอร์สเรียน 5,001 - 10,000 บาท ทั้งหมด 47 คอร์สแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริม...
งานสัมมนา : (อบรมนายหน้าอสังหา) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
หลักสูตรอบรม เริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอาหารกลางวันและขอว่าง ฟรีโดย บ...

ค่าอบรม : 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
Sponsored 1,840 ครั้ง | อ่านต่อ  
วิถีและเครื่องมือใหม่ของการสื่อสารท... 
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
“เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน Update เครื่องมือใหม่ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
Sponsored 344 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 (2)
อบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มื...
งานอบรม : (อบรมนายหน้าอสังหา) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
ยกระดับตัวแทนนายหน้า สู่การเป็นที่ปรึกษาการอสังหาริมทรัพย์ กับเนื้อหาสุดเข้มข้นจากผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจตัวแท...

ค่าอบรม : 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
Ongoing 303 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
หลักสูตร บริหารร้านสาขามืออาชีพ 30 ...
งานอบรม : (OTOP SMEs แฟรนไชส์) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 - วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
เมื่อร้านที่ขายดี กลับกลายเป็นปัญหา ทำให้เจ้าของร้านเหนื่อยเกินไป หรือ เมื่อขยายร้านเพิ่มขึ้น กลับควบคุมไม่ได้...

ผู้จัดงาน : สมาคมแฟรนไชส์ไทย
ค่าอบรม : 6,955 บาท ต่อหลักสูตร
523 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
343 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 (3)
กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ไ...
งานสัมมนา : (การศึกษา สื่อสาร ภาษา) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน ได้รวบรวมความคิด และกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
394 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว - ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ - Case Study กรณีศึก...

ค่าอบรม : 5,350 บาท ต่อหลักสูตร
293 ครั้ง | อ่านต่อ  
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน ได้รวบรวมความคิด และกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
281 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
280 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
จากหลักแนวคิดต่างๆ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง ถึงวิธีการและเครื่องม...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
277 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
หลักสูตร Table Manner & Wine 
งานอบรม : (ผู้นำ พัฒนาตนเอง) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
การเรียนมารยาทบนโต๊ะอาหาร ไม่ใช่แค่สำหรับผู้รากมากดี !!! การดื่มไวน์ ยกระดับตัวเราได้จริงหรือ? 

ผู้จัดงาน : อิมเมจ โค้ชชิ่ง
ค่าอบรม : 9,999 บาท ต่อหลักสูตร
290 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 (2)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
“เมื่อโลกเปลี่ยน นักการตลาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน Update เครื่องมือใหม่ๆ ในการสื่อสารทางการตลาดในยุคปัจ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
275 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 (2)
หลักสูตร Franchise Business Develop...
งานอบรม : (OTOP SMEs แฟรนไชส์) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
วัตถุประสงค์ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถข...

ผู้จัดงาน : บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง
ค่าอบรม : 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
426 ครั้ง | อ่านต่อ  
Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมห... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
โมเดลด้านการจัดการ สำหรับผู้บริหารที่ควรรู้ ในการวิเคราะห์ และหาแนวทางการในการเพิ่ม คุณค่าทางธุรกิจ ผู้เข้าอบร...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
277 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 (2)
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื...
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
328 ครั้ง | อ่านต่อ  
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
271 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 (2)
หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารขั...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
เถ้าแก่ใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการอิสระกำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรับกันว่าเถ้าแ...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
685 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร TELESALES ขายได้ ไม่ขายหน้...
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
หากคุณต้องการขยายผลลัพธ์สู่การเป็นผู้นำทางการขาย ทุกสายการโทรของคุณต้องการผลลัพธ์ด้านที่เป็นบวก คุณจำเป็นต้องใ...

ผู้จัดงาน : บริษัท วี แฮ๊ปปี้เนส จำกัด
ค่าอบรม : 8,500 บาท ต่อหลักสูตร
321 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 (2)
หลักสูตร 7 เคล็ดลับสู่การขายอันทรงพลัง
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
คุณต้องการระเบิดยอดขายและพลังในตัวคุณไหม? ไม่สำคัญว่าคุณจะมีทักษะการขายอยู่ในระดับไหน  วันนี้เรามีหลักสูต...

ผู้จัดงาน : บริษัท วี แฮ๊ปปี้เนส จำกัด
ค่าอบรม : 8,500 บาท ต่อหลักสูตร
308 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร การขายเป็นนายตัวเอง Sales ... 
งานอบรม : (การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
หลักสูตรด้านการขายที่เรากล้าการันตรีว่า "เพียงคุณเข้าใจหลักการขายทั้ง 7  ประการ" นี้ คุณจะขายอะ...

ผู้จัดงาน : บริษัท วี แฮ๊ปปี้เนส จำกัด
ค่าอบรม : 8,500 บาท 6,900 บาท ต่อหลักสูตร
369 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,618)
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด197 
  คอร์สเรียน ฟรี17 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย179 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
132 
Non-Verified
65 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์129 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 19
  สมัครเรียน 6
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง194 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา2,153,566 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,131 
  จำนวนสมาชิก35,409 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top Share on Facebook
สัมมนา ThaiFranchise Meet Up พบเจ้าขอ...
สัมมนา | OTOP SMEs แฟรนไชส์
หลักสูตรป๊อปคอร์นหลากรสนี้ จะมาเรียนร...
อบรม | อบรมอาชีพ ช่องท...
การวางแผนธุรกิจ ธุรกิจที่ประสบคว...
อบรม | OTOP SMEs แฟรนไชส์
Top 10 Popular Course
12,037 ครั้ง
1,840 ครั้ง
หลักสูตรอบรม เริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจน...
สัมมนา | อบรมนายหน้าอสังหา
1,185 ครั้ง
“ เข้าใจง่าย กลับไปทำได้ทันที &...
อบรม | บริหารงานบุคคล ...
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.