หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน 5,001 - 10,000 บาท (80)
6.6M
facebook
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (898)
เรียนฟรี! (233)
หลักสูตร เทคนิคการบริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุ..
5,500 บาท 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
คอร์สเรียน
216
ผู้สมัครเรียน
4,877
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การบริหารงานโรงแรมด้านวิศว...
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ปัจจุบันนี้โรงแรมหลายๆ โรงแรมเริ่มมีระบบทันสมัยหรือมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานด้านวิศวกรรมมากขึ้น แต่ป...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร การปรับแนวคิดให้คุณเป็นนัก...
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ในธุรกิจครีม(เครื่องสำอาง)ต่างมีวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในการสร้าง Brand ของตัว...
ค่าอบรม : 5,800 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดรับสมัคร
Verified
หลักสูตร BARISTA TRAINING COURSE
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ประวัติ และต้นกำเนิดของกาแฟ การเลือกเมล็ดกาแฟและการเก็บรักษาให้มีคุณภาพ
ค่าอบรม : 9,400 บาท ต่อหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Stick... 
วันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
สำหรับหลักสูตร Line Sticker Creator นี้ จะเป็นการใช้งานด้วยโปรแกรม SAI ร่วมกับ Pen Tablet ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท...
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เก่งได้ทั้งทีม รุ่น 8
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
มาเพิ่มทักษะ การระดมสมอง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ลดความขัดแย้ง ดึงศักยภาพ เพิ่มความสุขของคุณ
ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
หลักสูตร เทคนิคการบริหารตัวเลข (งบก...
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ความรู้พื้นฐานด้านตัวเลข ที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ ร้าน, สาขา, หน่วยงาน เช่น ที่มาและการสร้างยอดขาย, ค่าใช้จ่า...
ค่าอบรม : 5,500 บาท 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร วาดรูปบนคอม (Digital Paint... 
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
หลักสูตรนี้จะสอนการใช้ SAI Digital Painting จะเป็นการใช้ร่วมกับ Pen Tablet ด้วยความที่เป็นโปรแกรมยอดนิยมจากญี่...
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย!!!...
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย บน Lazada, Shopee, Facebook, Instagram, LnwShop, Google และ LINE@ ในปี 2561/2...
ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
อบรม การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแร...
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญ ที่ต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยัง...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร การบริหารงานส่วนหน้าในธุรก...
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
การบริหารงานต้อนรับส่วนหน้าจะประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารควรมีทักษะในการจัดการ และวางแผน ทั้งด้านกำลังคน ร...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรม... 
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ผู้บริโภคคือรุ่นใหม่ทำให้แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคดิจิตัล ซึ่งเทคโนโล...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
เรียนรู้การทำแซนวิช ที่สามารถทำขายได้จริงการคำนวณต้นทุน และการเลือกซื้อวัตถุดิบ
ค่าอบรม : 6,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Stick... 
วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
สำหรับหลักสูตร Line Sticker Creator นี้ จะเป็นการใช้งานด้วยโปรแกรม SAI ร่วมกับ Pen Tablet ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท...
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Stick... 
วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
สำหรับหลักสูตร Line Sticker Creator นี้ จะเป็นการใช้งานด้วยโปรแกรม SAI ร่วมกับ Pen Tablet ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท...
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
หลักสูตร วาดรูปบนคอม (Digital Paint... 
วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
หลักสูตรนี้จะสอนการใช้ SAI Digital Painting จะเป็นการใช้ร่วมกับ Pen Tablet ด้วยความที่เป็นโปรแกรมยอดนิยมจากญี่...
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
หลักสูตร กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)
วันเสาร์ที่ 8 - วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
สำหรับหลักสูตร Graphic Design นี้ จะเป็นการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Basic Adobe Photoshop ที่เป็นสุดยอดของโปรแกรม...
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด216 
  คอร์สเรียน ฟรี11 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย204 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
172 
Non-Verified
44 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์174 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 45
  สมัครเรียน 3
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง214 
  ภาคตะวันออก
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา3,826,563 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน20,054 
  จำนวนสมาชิก37,321 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top 10 Popular Course
7,912
2,176
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับธนาคารกสิก...
สัมมนา | SMEs แฟรนไชส์
1,484
ความรู้พื้นฐานด้านตัวเลข ที่สำคัญในกา...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
Infographic
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,321  คุณกฤติญาศรีธรรม
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,477 กระทู้  638 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.