คอร์สอบรม - สัมนา : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน 5,001 - 10,000 บาท (41)
6,041,728 ครั้ง
Past Seminar (224)
Future Seminar (41)
หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริม...
งานสัมมนา : (อบรมนายหน้าอสังหา) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรอบรม เริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอาหารกลางวันและขอว่าง ฟรีโดย บ...

ค่าอบรม : 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
Sponsored 1,464 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
หลักสูตร Line Automotion... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
อยากเริ่มธุรกิจออนไลน์ ! แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ?ไม่รู้จะขายใคร เป็นคนมีเพื่อนน้อย เพื่อนในโซเชียลก็มีไม่เยอะ จ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
Ongoing 295 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 (2)
หลักสูตร Business Law for Executive...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
อัพเดทกฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด‼ สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพื่อการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ถูกต...

ค่าอบรม : 5,350 บาท ต่อวัน
340 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร Franchise Business Develop...
งานอบรม : (OTOP SMEs แฟรนไชส์) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
วัตถุประสงค์ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถข...

ผู้จัดงาน : บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง...
ค่าอบรม : 5,500 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
468 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 (2)
หลักสูตร Strategic Center จัดอบรมหล... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนัก...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
304 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนัก...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
276 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Social Media เพื่อการประชา... 
งานอบรม : (คอมพิวเตอร์ IT internet) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media การส่งข่าวไปยังสื่อมวลชน การแก้ไขข่าวสารในเชิงวิกฤติ และการม...

ค่าอบรม : 7,900 บาท ต่อหลักสูตร
286 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การตลาด 4.0... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
Marketing 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะมาเสิร์ฟ เทรนด์การตลาดแห่งอนาคตพร้อมการสร้างแผ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
274 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 (2)
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รู... 
งานอบรม : (ผู้นำ พัฒนาตนเอง) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
275 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร หลักการบริหารคน เพื่อสร้าง... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จิตวิทยาในการบริหารลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่ง...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
280 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ ได้รวบรวมโมเดลในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพควรต้องรู้ เพื่อนำมาประยุกต...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
273 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 (2)
หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
Strategy 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Strategy 1.0 , 2.0...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
276 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน ...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
269 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร บัญชี พารวย...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
บัญชี พารวย เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์...
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
403 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพ... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
“การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
271 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริห... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
270 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การตลาด E-Commerce สำหรับเ...
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่มี...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์...
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
379 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
หลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
อัพเดท Trend การตลาดในยุคดิจิตอล เรียนรู้แนวทางการทำการตลาดดิจิตอล รวมทั้งการทำความรู้จักและการใช้เครื่องมือต่...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
285 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
หลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
275 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า [1] - 2 - 3
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,426)
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Training & Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 35,180  คุณoat492za
สถิติงานอบรม-สัมมนา 865 กระทู้  499 หัวข้อ
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด226 
  คอร์สเรียน ฟรี21 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย203 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
153 
Non-Verified
73 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์154 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 4
  สมัครเรียน 3
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง221 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา1,973,570 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,057 
  จำนวนสมาชิก35,180 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
ประเทศไทย
พาร์ทเนอร์
สถาบันอบรมสัมมนา
สถาบันฝึกอบรมอื่นๆ
ค่าเรียน
รวมวิทยากร 31
ตรวจเช็คสถานะ
แจ้งชำระเงิน
Top 10
Top Share on Facebook
การเปิดร้านค้าในห้างสรรพสินค้า จะต้อง...
อบรม | ออกแบบผลิตภัณฑ์...
หลักสูตรอบรม เริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจน...
สัมมนา | อบรมนายหน้าอสังหา
Top 10 Popular Course
11,103 ครั้ง
1,464 ครั้ง
หลักสูตรอบรม เริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจน...
สัมมนา | อบรมนายหน้าอสังหา
1,069 ครั้ง
วัตถุประสงค์ : เรียนรู้กระบวนการ...
อบรม | โลจิสติกส์ ขนส่ง
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.