คอร์สอบรม - สัมนา : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ (13)
149,914 ครั้ง
Past Seminar (31)
Future Seminar (13)
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร ประสิทธิผลการคัดสรรบุคคลาก...
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดสรรบุคลากรให้ได้ตรงตามความต้องการขององค์กร...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
364 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 (2)
หลักสูตร Strategic Center จัดอบรมหล... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 - วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนัก...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
292 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนัก...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
267 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร นักวางแผนการฝึกอบรม (Train...
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
370 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร สู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 - วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
2 หลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ทำให้เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน ...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
265 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร ISO for HR การบริหารทรัพยา...
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
เข้าใจข้อกําหนดของ ISO ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐาน ISO ...

ค่าอบรม : 3,745 บาท ต่อหลักสูตร
280 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การใช้เทคนิค NLP ในการบริห... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
265 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
หลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
269 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพ... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 - วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพ...

ค่าอบรม : 18,900 บาท ต่อหลักสูตร
259 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
หลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
270 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
270 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐา...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
273 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
273 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,413)
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Training & Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 35,165  คุณvasuda
สถิติงานอบรม-สัมมนา 864 กระทู้  498 หัวข้อ
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด240 
  คอร์สเรียน ฟรี22 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย217 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
163 
Non-Verified
77 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์162 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 48
  สมัครเรียน 2
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง235 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา1,959,333 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,049 
  จำนวนสมาชิก35,165 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
ประเทศไทย
พาร์ทเนอร์
สถาบันอบรมสัมมนา
สถาบันฝึกอบรมอื่นๆ
ค่าเรียน
รวมวิทยากร 29
ตรวจเช็คสถานะ
แจ้งชำระเงิน
Top 10
Top Share on Facebook
Top 10 Popular Course
370 ครั้ง
หลักสูตร Training and Roadmap โดยมีวั...
อบรม | บริหารงานบุคคล ...
364 ครั้ง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ก...
อบรม | บริหารงานบุคคล ...
292 ครั้ง
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรว...
อบรม | บริหารงานบุคคล ...
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.