สุดยอดแฟรนไชส์    ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส์ Clay Works
26K
53
twitter
google plus
 2 มกราคม 2553 

ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส์  Clay Works  ตอกย้ำความเป็นผู้นำโดยเป็นศูนย์ศิลปะแห่งเดียว ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ แฟรนไชส์แห่งชาติ FQA จากกระทรวงพาณิชย์

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบตรารับรองคุณภาพให้แก่ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์  เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2552  ณ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เพื่อการันตีคุณภาพ กระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มโครงการ "Thailand Franchise Quality Award" แก่ผู้ประกอบการ แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ  โดยผู้ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ ประเมินทางธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเข้มข้น

เริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) บริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ซึ่งได้นำไปใช้กว่า 70 ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย คือ มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จำนวน 39 ราย ร่วมถึง Chester Grill / The Pizza Company / Double A / True Coffee/ Giffarineโดย ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส Clay Works เป็นผู้ประกอบการการศึกษาศิลปะแห่งเดียว ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์แห่งชาติ FQA  คุณสาธิต  สุวรรณธาราเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  Clay Works  กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลที่ได้จากความร่วมมือ ของเจ้าหน้าที่ทุกคน และที่ขาดไม่ได้คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทั้ง 28 สาขาแฟรนไชส์ ของเรา


 

ปรัชญา ของศูนย์ศิลปะ 3 มิติ Clay Works

Clay Works เชื่อว่าศิลปะงานปั้น 3 มิติ และแนวคิด DIY (Do-It-Yourself) ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งคุณค่าในศิลปะ แต่ยังช่วยเสริมสร้าง IQ-ความฉลาดทางปัญญา EQ-ความฉลาดทางอารมณ์ CQ-ความคิดสร้างสรรค์ มิติสัมพันธ์ ประสาทสัมผัสกล้ามเนื้อ สมาธิ และความมั่นใจ ให้กับเด็ก

ด้วยเหตุในข้างต้น ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ Clay Works  จึงมุ่งเน้นที่แนวคิด “ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่สนุกอย่างไร้ขอบเขต /  Unlimited Fun, Learning Experience”  อันจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นด้วยความพร้อมในทุกๆด้าน และมีความสุขสมบูรณ์แบบ
 
 

สินค้า – ดินปั้น Clay Works

Clay Works เป็นดินปั้นโพลีเมอร์ชนิดเชื้อน้ำ (ย่อยสลายได้ด้วยน้ำ) ปราศจากสารพิษ น้ำมัน ปลอดภัยต่อเด็ก มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ  ยืดหยุ่น คงรูปเมื่อแห้ง ทั้งยังเด้งได้

 • ขึ้นรูปทรงง่าย
 • ชิ้นส่วนต่อติดได้  ไม่ต้องใช้กาว
 • ผสมระหว่างสีได้
 • แห้งที่อุณหภูมิห้อง
 • สภาพผิวเมื่อแห้งไม่แตก และ เนียนนุ่ม
 • น้ำหนักเบา เด้งได้
   

 

หลักสูตร Clay Works  ที่แตกต่าง

หลักสูตรที่แตกต่างของ ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ Clay Works เป็นมากกว่าศิลปะ 2 มิติ ที่เป็นเพียงการวาดภาพและระบายสี แต่ศิลปะ3 มิติ มุ่งเน้นมิติสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ได้รับการยอมรับ และ บรรจุเป็นส่วนหนึ่ง ของ สถาบัน IKCE (INSTITUTE OF KOREA CLAY EDUCATION)

1) Play & Clay Program  สำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี
2) Junior Program     สำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
 
 

ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • ตีโจทย์จากภาพ 2 มิติ เป็นชิ้นงาน 3 มิติ เรียนรู้มิติสัมพันธ์
 • วิเคราะห์รูปทรง สัดส่วนและความสมดุล
 • เสริมสร้างสมาธิ
 • IQ- ฉลาดทางปัญญา EQ- ฉลาดทางอารมณ์ CQ-ความคิดสร้างสรรค์
 • แสดงออก ความเป็นตัวตนของตัวเอง
 • เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองว่า “เราทำได้ !”

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของมือ และ ประสาทสัมผัส
 • การเคลื่อนไหวของนิ้วมือ ที่แม่นยำสำหรับชิ้นงานละเอียดอ่อน
กิจกรรม Clay Works
จัดการประกวดให้กับนักเรียน
 


รายละเอียดการลงทุน

 • สัญญา 3 ปี เป็นจำนวน เงิน 350,000 พร้อมหลักสูตร และ สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้า Clay Works & Playcorn
 • ค่าตกแต่งประมาณการที่ 500,000 ถึง 700,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการ)
 • ไม่มีการเก็บ Royalty Fee และ Marketing Fee รายเดือน ตลอดอายุสัญญา
   

สิทธิประโยชน์

 • แบบร้านให้ ในการตกแต่ง
 • ทีมช่วยวิเคราะห์ทำเล
 • ฝึกอบรม ดินปั้น เพื่อ เป็น Clay Master เป็นเวลา 200 ชั่วโมง จำนวน 2 คน
 • ทำการตลาดในภาพร่วมอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทแม่
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี และ ภาษี ไว้คอยแนะนำ
 • มีการจำกัดพื้นที่ และ จำนวน ของสาขา เพื่อป้องกันไม่ให้อยู่ใกล้กันมากเกินไป
 • การพัฒนา ด้านหลักสูตร และ ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
 • มีหลักสูตรในการอบรม  และ รับรอง Clay Master เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งหลักสูตรได้รับการยอมรับ และ บรรจุเป็นส่วนหนึ่ง ของ สถาบัน IKCE (INSTITUTE OF KOREA CLAY EDUCATION)
 • ทีมวิเคราะห์ และ ที่ปรึกษาการตลาด เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของแต่ละสาขา
 • ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก เป็นธุรกิจที่น่าลงทุน ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทั้งทางด้าน สมาธิ EQ และ CQ
 • มีหลักสูตรหลายหลายเพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
 • มีรายได้จากหลายทาง อาทิ การสอน, สินค้าสำเร็จรูป, ขายดิน และ กิจกรรมเสริมนอกสถานที่

 
สนใจเปิดศูนย์ ศิลปะ 3 มิติ

Hands On Co., Ltd
ที่อยู่ 99/108 ซอย อนามัยงามเจริญ หมู่ 1 ถนน พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 02-867-2363–4
โทรสาร 02-867-2997

อีเมล์ admin@clayworksfranchise.com
เว็บไซต์ http://www.clayworksfranchise.com 

ข้อมูลแฟรนไชส์ ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส

 

 
ศูนย์ศิลปะ 3 มิติClay WorksUnlimited FunLearning Experienceปราศจากสารพิษ
New Arrival Hot Franchise
23 กุมภาพันธ์ 2561
สถาบันสอนภาษาอังกฤษไ... 
การศึกษา
สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแนวใหม่ สอนด้วยหลักสูตรวิจัยที่มีวิธีการไม่เหมือนใคร คิดค้นหล...
26 มกราคม 2561
แสนดีจิ้มจุ่ม นุ่มลิ... 
อาหาร
ยุคนี้คิดว่าลงทุนอะไรดีที่สุด? คำถามนี้พูดง่ายแต่ตอบยากเพราะทุกการลงทุนก็มีปัจจัยแปรผันในต...
27 พฤศจิกายน 2560
แฟรนไชส์ชูการ์เฮ้าส์... 
เบเกอรี่
ตลาดเบเกอรี่ในเมืองไทยยังน่าสนใจตัวเลขการเติบโตในปี 2560 นี้ดูจากรูปการแล้วภาพรวมนั้นเติบโ...
Top Share on Facebook
นพรัตน์ 20 สุดยอดแฟรนไ...
ค้าปลีก
กระแสมาแรงจริงๆ ครับในตอนนี้ สำหรับร้านขายสินค้าราคาเดียว 20 บาท เรียกได้ว่าอาจจะมีทุกตรอก...
ปัง สด สังขยา กาแฟ นมสด
เครื่องดื่มและไอศกรีม
ร้านปัง สด สังขยา กาแฟนมสด “ความเหมือนที่แตกต่าง ของร้านกาแฟสมัยใหม่” ธุร...
มิสเตอร์สลัด แฟรนไชส์เ...
อาหาร
อร่อยเวอร์ ในราคาเบาๆ ค๊อกเทล ผักไฮโดร " วาซาบิ, ผลไมรวม, พริกไทยดำ, งาดำ, โยเกิตร์ตส...
Top 10 Popular Hot Franchise
126,359 ครั้ง
ปัง สด สังขยา กาแฟ นมสด
เครื่องดื่มและไอศกรีม
ร้านปัง สด สังขยา กาแฟนมสด “ความเหมือนที่แตกต่าง ของร้านกาแฟสมัยใหม่” ธุร...
57,905 ครั้ง
กาแฟสวัสดี
เครื่องดื่มและไอศกรีม
กาแฟสวัสดี ปรับกลยุทธ์ ปรับปรุงภาพลักษณ์ ตอกย้ำคุณภาพกาแฟไทยมาตรฐานสากลที่เป็นเลิศ กาแฟสวั...
51,145 ครั้ง
แบล็คแคนยอน คอฟฟี่
อาหาร
แบล็คแคนยอน 12 ปีแห่งความสำเร็จ จำหน่ายและให้บริการ กาแฟ อาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ...
Top Comment on Facebook
33 Comment
ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย...
การศึกษา
ตอกย้ำความเป็นผู้นำ โดยเป็นศูนย์ศิลปะแห่งเดียว ที่ได้รับตราสัญลักษณ์แฟรนไชส์แห่งชาติ FQA จ...
21 Comment
นพรัตน์ 20 สุดยอดแฟรนไ...
ค้าปลีก
กระแสมาแรงจริงๆ ครับในตอนนี้ สำหรับร้านขายสินค้าราคาเดียว 20 บาท เรียกได้ว่าอาจจะมีทุกตรอก...
17 Comment
ปัง สด สังขยา กาแฟ นมสด
เครื่องดื่มและไอศกรีม
ร้านปัง สด สังขยา กาแฟนมสด “ความเหมือนที่แตกต่าง ของร้านกาแฟสมัยใหม่” ธุร...
Hot Franchise
สุดยอดแฟรนไชส์ทั้งหมด 143
  อาหาร 20
  เครื่องดื่มและไอศกรีม 18
  เบเกอรี่ 7
  บริการ 15
  การศึกษา 54
  ความงาม 4
  ค้าปลีก 6
  งานพิมพ์ 8
  อสังหาริมทรัพย์ 1
  โอกาสทางธุรกิจ 10
สถิติสุดยอดแฟรนไชส์
  มาใหม่ 143
  มาแรง 143
คุมอง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.