14K
 21 พฤศจิกายน 2552 

Global Art & Creative สถาบันสอนความคิด และ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนศิลปะ


กว่า 10 ปีที่หลักสูตรของ Global Art & Creative ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเปิดสอนใน 20 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับการยอมรับในฐานะที่ “เป็นมากกว่าโรงเรียนสอนศิลปะ” และได้ถูกบอกต่อกันในชื่อ “สถาบันสอนความคิด และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนศิลปะ”

พัฒนาการที่นักเรียนโกลเบิล อาร์ตจะได้รับ นอกจากทักษะทางศิลปะตั้งแต่ทักษะพื้นฐานทางด้านการวาดภาพ การระบายสี การจัดองค์ประกอบภาพ ไปจนสู่ทักษะระดับสูงในเรื่องมุมมองและการใช้เทคนิคต่างๆ แล้ว Global Art ยังเตรียมความพร้อมทางด้านการคิด และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ เพื่อให้ “คิดเป็น Present ได้” 
 

 

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรของ Global Art แบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ ตามพัฒนาการของนักเรียนได้แก่

FOUNDATION Program (1 – 4): 
 
หลักสูตรในระดับ Foundation เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานทางศิลปะ ได้แก่การระบายสี วาดภาพ จัดองค์ประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวาดรูปทรงพื้นฐาน ฝึกการใช้สีเบื้องต้น และฝึกพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์


Foundation 1
เราเน้นพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือๆ ฝึกให้เด็กๆ เริ่มต้นโดยการลากเส้นเชื่อมต่อจุด ฝึกฝนให้เด็กทำความคุ้นเคยกับการจัดวางองค์ประกอบ ความสัมพันธ์เรื่องระยะใกล้-ไกล ทิศทาง และมุมมองเชิงมิติเบื้องต้น

Foundation 2 นอกจากฝึกทักษะพื้นฐานทางศิลปะแล้ว น้องๆ ยังได้ฝึกฝนการตัดสินใจเลือก และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้และทดลองวาดภาพจากเส้นแบบต่างๆ และฝึกวาดเส้นต่อเติมใน
 
ดูรายละเอียดหลักสูตร Foundation 3 - 4 คลิกที่นี่
< http://www.globalart.co.th/ci_l4.html>

 


LEVEL Program (1 – 6):

ในระดับ Level น้องๆ จะได้ฝึกคิด และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดลงบนผลงานทางศิลปะ ควบคู่ไปกับการฝึก Present ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความคิดของตนเองระดับ Level 1 จะเน้นการพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก โดยถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ ฝึกให้เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมาเป็นรูปธรรมได้ โดยเริ่มจากรูปผลไม้ ที่มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ก่อนจะเป็นรูปสัตว์อย่างง่ายๆ โดยใช้สี Oil Pastel

Level 2
เรียนรู้การวาดภาพสัตว์ด้วยรูปทรง ที่ซับซ้อนขึ้น และสามารถเลือกนำเอาตัวละครตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาประกอบกันเป็นเรื่องราว เด็กๆ จะได้ทดลองเลือกใช้สีที่หลากหลายมากขึ้น และกำหนดทิศทางของการระบายสีด้วยตนเอง

Level 3
การวาดภาพจะเป็นรูปสัตว์ที่ซับซ้อนมีมิติมากขึ้น ในอิริยาบถต่างๆ กัน พร้อมฝึกฝนการวาดภาพเพื่อแสดงสีหน้าอารมณ์ของตัวละครในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้การสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจและน่าติดตาม ผ่านมุมมองแบบ Perspective ที่มีมิติมากขึ้น พร้อมทั้งฝึกการวาดองค์ประกอบบนใบหน้า และแขนขาของมนุษย์อย่างง่ายๆ
ดูรายละเอียดหลักสูตร Level 4 – 6 คลิกที่นี่
< http://www.globalart.co.th/ci_l4.html >
 


 

ADVANCED PROGRAM

หลักสูตร Advanced เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะ และเทคนิคศิลปะในระดับสูง ตามความถนัดของแต่ละด้าน ทั้งการวาดภาพเหมือน การระบายสี และการวาดการ์ตูนงานประดิษฐ์กึ่งสำเร็จรูป (Handicraft)

นอกจากหลักสูตรการเรียนในสมุดแบบฝึกหัดแล้วน้องๆ Global Art ยังจะได้ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะผ่านการสร้างงานในวัตถุรูปทรง 3 มิติ, การฝึกวาดและระบายสีในพื้นผิววัตถุที่แตกต่างกัน และการฝึกแนวคิดการดีไซน์
 


กิจกรรม Global Art
 

Global Art มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชน มีเวทีในการแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนแสวงหาประสบการณ์นอกห้องเรียน อาทิ การจัดประกวดระดับประเทศ (National Art Competition) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 5 (2552)ที่มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คนและระดับนานาชาติ (International Art Competition) ที่มีนักเรียนโกลเบิล อาร์ต จากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประชุมทั้งในระดับผู้บริหารศูนย์ และคุณครูในโครงการแบ่งปันความรู้ “Global Art Knowledge Management” หรือที่รู้จักในชื่อ FAM: Franchisee & Artdutainer Meeting ทุกๆ 2 เดือน

รายละเอียดการลงทุน


ข้อมูลเงินลงทุน

การเปิดศูนย์ โกลเบิล อาร์ต ใช้เงินลงทุนประมาณ 600,000 บาท ประกอบด้วย

 1. ค่าแฟรนไชส์  300,000 บาท แบ่งชำระ 2 ครั้ง
  1. ชำระ 200,000 บาท ณ วันที่เซ็นสัญญาปีแรก (ครอบคลุมสัญญา 3 ปีแรก)
  2. ชำระ100,000 บาท ณ วันที่ต่อสัญญาปีที่ 4 (ครอบคลุมสัญญาปีที่ 4 - 6)
   หลังจากปีที่ 6 เป็นต้นไปต่อสัญญาปีต่อปี แต่ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. ค่าตกแต่งสถานที่ 250,000 บาท (โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับสถานที่)
 3. ค่าแบงค์การันตี 50,000 บาท (คืนให้เมื่อหมดสัญญาโกลเบิล อาร์ต)
ค่า Royalty Fee 30 % (ไม่รวม VAT) คิดจากค่าเล่าเรียนต่อเดือน
ระยะเวลาคืนทุน 2 - 3 ปี
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: นักเรียนอายุ 4 – 18 ปี
คุณสมบัติเจ้าของศูนย์: ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์จาก Global Art

ข้อกำหนดการเปิดศูนย์
 1. ใช้พื้นที่ขนาดประมาณ 70 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 2 - 3 ห้องเรียน (ห้องละ 15 – 20 ตรม.), พื้นที่ต้อนรับ, ห้องเก็บของ
 2. ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เช่น ใกล้สถาบันกวดวิชาอื่นๆ, ค่าเช่าพื้นที่ที่เหมาะสม
 3. มีคอมพิวเตอร์, โทร., โทรสาร, อินเทอร์เน็ต
สิทธิประโยชน์ของเจ้าของศูนย์
 1. ประเมินทำเลฟรี 1 ครั้ง
 2. สิทธิคุ้มครองพื้นที่ 1 ศูนย์ 1 อำเภอ 3 ปีแรก (เฉพาะศูนย์ต่างจังหวัด)
 3. เจ้าของศูนย์ อบรมศิลปะ และการบริหาร ทุกหลักสูตร ฟรีตลอดอายุสัญญา
 4. บริการจัดหา Artdutainer ฟรี
 5. ฟรีค่าอบรม Artdutainer 2 คนแรก (ชำระเฉพาะค่าอุปกรณ์)
 6. เยี่ยมชมศูนย์ตัวอย่าง (Best Practice)
 7. รับชุดเตรียมเปิดศูนย์ Start Up Kit (อุปกรณ์การเรียน, ของพรีเมี่ยม, โปสเตอร์, โบรชัวร์) มูลค่า 50,000 บาท
 8. จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ 2 วัน (กิจกรรมทดลองเรียน และงานสัมมนา “เรียนศิลปะอย่างไร ให้มีความคิดสร้างสรรค์”)
 9. บริการให้คำปรึกษาการเรียน การสอน 2 วัน (ในสัปดาห์แรกที่ทำการเรียนการสอน)
 10. บุตรของเจ้าของศูนย์เรียนฟรี ตลอดอายุสัญญา
 11. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ฟรี

   

Global Art กับการเติบโตในตลาดการศึกษาไทย
 
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทโกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายศูนย์ Global Art มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2552) มีศูนย์อยู่ทั่วประเทศทั้งหมด 41 ศูนย์ ได้แก่

 • กรุงเทพและปริมณฑล 32 ศูนย์
 • ภาคเหนือ 1 ศูนย์ (และกำลังจะเปิดที่อุตรดิตถ์)
 • ภาคอีสาน 1 ศูนย์ (และกำลังจะเปิดที่เซ็นทรัลขอนแก่น, ร้อยเอ็ด)
 • ภาคกลาง 1 ศูนย์ (และกำลังจะเปิดที่ราชบุรี)
 • ภาคตะวันออก 2 ศูนย์
 • ภาคใต้ 4 ศูนย์
ดูรายละเอียดศูนย์เพิ่มเติม คลิกที่นี่ <http://www.globalart.co.th/gn_location.html>

โดยขณะนี้เน้นการเติบโตในต่างจังหวัด ภายใต้นโยายการคุ้มครองพื้นที่ 1 ศูนย์ 1 อำเภอ (ในช่วง 3 ปีแรก) เพื่อเน้นการเติบโตในด้านคุณภาพ และการเติบโตของศูนย์ในระยะยาว
 
สนใจเปิดศูนย์ Global Art

ติดต่อ คุณสมเจตน์ ที่หมายเลขโทร. 02-214-6210 ต่อ 102 หรือ 085-844-2095
ทุกวันอังคาร - เสาร์ 9.00 - 18.00 น. หรือที่อีเมล somjate@globalart.co.th เพื่อ
 • รับทราบข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรและการลงทุน
 • สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
 • นัดหมายการประเมินทำเล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ ผู้สนใจสามารถดำเนินการเรื่องการเปิดศูนย์ได้ภายใน 2 – 3 เดือน
ที่อยู่สำนักงานใหญ่


บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
328 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร.:  02-214-6210-11 ต่อ 102, 103
เบอร์โทรสาร:  02-214-6316-7
เว็บไซต์:  www.globalart.co.th
อีเมล์:   somjate@globalart.co.th

 
ข้อมูลแฟรนไชส์ โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เครปอะเดย์

เครปอะเดย์ เครปเย็นนมสดฮอกไกโด ต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่น เรายกขบวนของหวานที่มีชื่อว่า “เครปเย็นนมสดฮ..

โนมิชา

แฟรนไชส์ชานมไข่มุกน้องใหม่จากเมืองขอนแก่น ‘ถูกและดีต้องโนมิชา’ อร่อยโดนใจใหม่สดทุกวัน ราคาหลักสิบ คุณภาพหลักร้อย เข้าถึงง่ายราคาสบ..