12K
 31 มีนาคม 2552 

E.nopi แฟรนไชส์ด้านการศึกษาจาก Daekyo
สถาบันการศึกษาอันดับ 1 ระดับคุณภาพที่มีมากว่า 30 ปีของประเทศเกาหลีใต้ และสถาบันการศึกษาเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก (The World’s largest open school)  หลักสูตร E.nopi คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี (อนุบาล – มัธยม) เป็นหลักสูตรที่มีเด็กนักเรียนนิยมเรียนมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และในทั่วโลกขณะนี้


โดยเฉพาะที่ประเทศเกาหลีใต้มีจำนวนครูผู้สอนและพนักงานมากกว่า 17,000 คน และประมาณว่า 1 ใน 3 ของเด็กเกาหลีที่เกิดหลังจากปี ค.ศ 1976 เรียนกับโปรแกรมการศึกษาของ Daekyo ในวิชาคณิตศาสตร์แบบตัวต่อตัว บริษัท Daekyo ผลิตแบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งไปจำหน่ายมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก Daekyo มีจำนวนสาขาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เยอรมัน, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ ,จีน, สิงค์โปรและฮ่องกง ฯลฯ นักเรียนจำนวนมากของ Daekyo สร้างผลงานและทำชื่อเสียงโดดเด่นในระดับประเทศและในระดับโลกมาแล้ว

สำหรับประเทศไทย ในเดือน ตุลาคม พ.ศ 2553 Daekyo จะจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกขึ้นที่ประเทศไทย

ทางบริษัทฯ จะสนับสนุนเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของสมนาคุณจากประเทศเกาหลีใต้ให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการรับรองโดย สมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) และกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นหลักสูตรที่มีทีมค้นคว้าวิจัยระดับคุณภาพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา (The Ohio State University) และประเทศเกาหลีใต้
 

บริษัทฯ ได้นำหลักสูตร E.nopi ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีจุดเริ่มต้นการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนามายาวนานกว่า 30 ปี โดย Mr. Young-Joong Kang ผู้ก่อตั้ง Daekyo ขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1976 และเป็นผู้ค้นพบหลักสูตรที่ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเด็ก ระบบการศึกษาของ E.nopi เน้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในระดับมุมมองและความสามารถของนักเรียน เสริมสร้างทัศนคติการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้แก่เด็ก โดยให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา


โดยที่เด็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ซึ่งเด็กๆ จะมีความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ในระยะยาว จากประวัติอันยาวนานและความสำเร็จด้านการศึกษาอันยิ่งใหญ่ของ Daekyo ทำให้หลักสูตร E.nopi ถูกนำเข้ามายังประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่นสร้างศักยภาพและความสำเร็จให้แก่เด็กไทย ให้เป็นผู้เรียนรู้ระดับคุณภาพ มีศักยภาพในด้านการศึกษา สามารถเป็นผู้นำระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่างๆ มากมาย เช่น 

 

 • รางวัลแบรนด์การศึกษาอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีมาตลอด 11 ปีซ้อน
 • รางวัลแบรนด์การศึกษายอดเยี่ยมจากผลโหวตของผู้ปกครองนักเรียนทั่วประเทศเกาหลี 4 ปีซ้อน
 • รางวัลอันดับ 1 จากการจัดลำดับความน่าเชื่อถือขององค์กรธุรกิจทั่วประเทศเกาหลี 4 ปีซ้อน
 • รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดนิยม
 • รางวัลความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า
 • รางวัลบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้
 • รางวัลอันดับ 1 ในด้านการให้บริการและข้อมูลข่าวสาร
 • รางวัลอันดับ 1 ในด้านการบริหารและการจัดการ
 • รางวัลเครื่องหมายการค้าอันดับ 1 ด้านความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในระดับประเทศ 4 ปีซ้อน                                   
 • รางวัลบริษัทอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ 5 ปีซ้อน
 • รางวัลธุรกิจการศึกษายอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน
 • รางวัลธุรกิจที่ได้รับจากการคัดเลือกของกลุ่มผู้หญิง
 • รางวัลหนังสือและสื่อการเรียนคุณภาพอันดับ 1 ในประเทศเกาหลี 4 ปีซ้อน
 • รางวัลสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน
   

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Thinking Math) และคณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking Math) E.nopi หลักสูตรการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Daekyo ผู้บุกเบิกหลักสูตรคณิตศาสตร์หนึ่งเดียวที่รวบรวมหลักสูตรครบวงจรฝึกฝนให้เด็กๆ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ สรุปเนื้อหาแบบเจาะลึก ชัดเจน เข้าใจง่าย สอนควบคู่ไปกับสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

 • เน้นการแก้โจทย์ปัญหา
 • การวิเคราะห์โจทย์
 • การวิเคราะปัญหาเชาว์
 • คณิตคิดเร็ว
 • การใช้เหตุผล
 • เพิ่มทักษะการคิดคำนวณ
 • การนำไปประยุกต์ใช้
 • การเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย
   

หลักสูตรภาษาอังกฤษ เน้นให้เด็กๆ ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีในชีวิตประจำวัน ในขณะที่เสริมทักษะพื้นฐานด้านภาษา 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน บทความและกลยุทธ์ต่างๆ จะช่วยผลักดันและปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาของเด็กๆ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต


หลักสูตรภาษาเกาหลี เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาไม่เพียงเฉพาะเด็กเกาหลีที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเท่านั้น    แต่ยังสำหรับเด็กๆ  ที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างชาติอีกภาษาหนึ่ง  ภาษาเกาหลีแบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็นหลายระดับ เช่น ภาษาเกาหลีชั้นต้น ภาษาเกาหลีชั้นกลาง และภาษาเกาหลีชั้นสูง เป็นต้น


 


ข้อแนะนำสำหรับผู้ร่วมสนใจลงทุนเปิดสาขา
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกับ E.nopi ผู้สนใจลงทุนควรปฎิบัติดังนี้

 1. เข้าชมเว็บไซต์ของ E.nopi ที่  www.enopi.com   |  www.enopi.co.th   |    www.daekyo.com    |    www.daekyo.co.kr   |   www.edupia.com
 2. แวะมาที่สำนักงานใหญ่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   

ขั้นตอนการเข้าร่วมลงทุน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. กรอกแบบฟอร์ม หรือเขียนประวัติส่วนตัว
  ส่งมาที่ thailand@enopi.com  


ติดต่อสำนักงานใหญ่
บริษัท แดเคียวไทย จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ  :  คุณน้ำฝน โกรธเกล้า  
ที่อยู่   : 1111/24 หมู่บ้านฮาบิแทท ศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  : 02-530-8358~62
โทรสาร : 02-530-8357
อีเมล์   : thailand@enopi.com       
เว็บไซต์ :  www.enopi.co.th  หรือ www.enopi.com

ข้อมูลแฟรนไชส์อีโนพพี

 

 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เครปอะเดย์

เครปอะเดย์ เครปเย็นนมสดฮอกไกโด ต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่น เรายกขบวนของหวานที่มีชื่อว่า “เครปเย็นนมสดฮ..

โนมิชา

แฟรนไชส์ชานมไข่มุกน้องใหม่จากเมืองขอนแก่น ‘ถูกและดีต้องโนมิชา’ อร่อยโดนใจใหม่สดทุกวัน ราคาหลักสิบ คุณภาพหลักร้อย เข้าถึงง่ายราคาสบ..