21K
3
 1 เมษายน 2550 
สมาร์ท เบรน จินตคณิต "เสริมสร้างปัญญา พัฒนาสมอง"

สมาร์ท เบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองฝั่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับเด็กอายุ 6-13 โดยใช้ตัวเลขเป็นสื่อและลูกคิดเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
“เสริมสร้างปัญญา พัฒนาสมอง”


ในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่า จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในด้านคำนวณเกือบทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสิ่งเร้นลับที่ไม่สามารถคำนวณ หรืออธิบายได้ นั่นคือกลไกการทำงานของระบบสมองของมนุษย์ ที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเอง การคิดเลขในใจหรือการจินตภาพในการคำนวณ เป็นระบบการศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสมอง ดีขึ้น สูงขึ้น ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว


จุดมุ่งหมายของ สมาร์ท เบรน คือ การนำเสนอแนวทางในการศึกษาที่น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาเพื่อ การพัฒนาสมาธิ ความคิด ความจำ การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง


ที่สมาร์ท เบรน การฝึกทักษะของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีความฉลาดรอบรู้มากขึ้น คำแนะนำที่เป็นขั้นเป็นตอน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และช่วยให้เด็กมีความสามารถพิเศษในการใช้สมองความเป็นมาของสมาร์ท เบรน

ข้าพเจ้าตัดสินใจนำหลักสูตรเลขคณิตคิดในใจหรือจินตคณิต เข้ามาเปิดดำเนินการสอนในประเทศไทย เมื่อต้นปีพ.ศ.2539 ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนากำลังทาง สมองของเด็กๆเพื่อความสามารถในการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของพวกเขาโดยรวม ในเวลานี้ข้าพเจ้าได้แลเห็นหลักสูตรจินตคณิตของสมาร์ทเบรนได้เจริญเติบโตอย่าง รวดเร็วในประเทศไทย และข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้ว่า ความปรารถนาของข้าพเจ้า ในปีพ.ศ.2539 ได้ปรากฏขึ้นเป็นจริงแล้ว


การจัดตั้งบริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด เริ่มเป็นรูปเป็นร่างของธุรกิจการศึกษาในระบบฟรานไชส์ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เรายังคงยืนหยัดอยู่ด้วยสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และอีก 10 กว่าประเทศทั่วโลก อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา คูเวต อินเดีย สิงคโปร์ โอมาน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ กาตาร์ บาห์เรน อังกฤษ สกอตแลนด์ ฯลฯ


หลักสูตรของสมาร์ท เบรนได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงด้วยตัวของมันเอง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่า สามารถสร้างสมาธิ ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เราไม่จำเป็นต้องกล่าวขานถึงความเร็วและความแม่นยำในการคำนวณของเด็กๆ แต่ทว่าท่านสามารถเห็นความสำเร็จนี้ได้เกิดขึ้นในศูนย์ฝึกอบรมของสมาร์ท เบรน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย


การบริหาร การจัดการภายในประเทศ

จากวันนั้นถึงวันนี้ เราได้มีการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยทีมงาน (R&D) ของเราอยู่ตลอดเวลาโดยมีการประยุกต์ สร้างเสริมเติมแต่งให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนของไทยเรา

จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการพัฒนา หลักสูตร โดยทีมงานของไทย จนสามารถเรียกได้ว่า เป็นหลักสูตรของคนไทยและขยับขยายสู่ทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้ นี่คือความภูมิใจของคนไทยทั้งในและต่างประเทศ เราจะมีระบบการลงทะเบียนนักเรียนที่สำนักงานใหญ่ สื่อการเรียน การสอนการอบรมครู และประกาศนียบัตร เราจะรู้เลยว่าสาขานี้มีนักเรียนเท่าไหร่ เบิกอุปกรณ์การเรียนไปเท่าไหร่นักเรียนจบกี่คน ต่างๆเหล่านี้ เราควบคุมไว้หมด จึงเป็นเหตุให้เราทำงานง่ายขึ้นนั่นเองวัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักสูตร สมาร์ท เบรน

1. เพื่อการฝึกฝนและอบรมลักษณะการพิจารณาเหตุผลอย่างระมัดระวัง บนพื้นฐานแห่งการสังเกต
2. เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กมีความจำที่ดี และเรียกข้อมูลด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาน้อย
ที่สุด
3. เพื่อฝึกฝนและอบรมการใช้ทักษะต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและใช้เวลาน้อยที่สุด
4. เพื่อฝึกฝนและอบรมให้เด็กเล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุผลที่ถูกต้อง โดยใช้ความคิดเขาเอง
5. เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของเด็ก และยกระดับทางจิตใจให้แก่เด็ก
6. เพื่อขยายขอบเขตความสามารถของเด็ก และยกระดับทางจิตใจให้แก่เด็ก
สมาร์ท เบรน สอนใน 16 ประเทศทั่วทุกมุมโลก
สมาร์ท เบรน ก้าวไกล ชูอีกหนึ่งธงไทยในตะวันออกกลาง


สมาร์ท เบรน จินตคณิตหลักสูตรของคนไทยได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก เช่น อังกฤษ, สิงคโปร์, อินเดีย, คูเวต, โอมาน กำลังขยายความภูมิใจให้กับคนไทยอยู่ตลอดเวลา ด้วยคุณภาพหลักสูตร ความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจฟรานไชส์ และความเชื่อมั่นต่อการศึกษาไทย ได้สยายปีกเข้าประเทศซาอุดิอาระเบียอีกประเทศหนึ่ง โดยได้ทำการเซ็นสัญญา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กับกลุ่มอัล-มานาฮีซ (AL-Manahej Group)ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจการศึกษาหลายๆด้าน


ในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยกลุ่ม Al-manahej โดยขอเป็น Master Franchise ในซาอุดิอาระเบีย และจะขยายสาขา เพื่อครอบคลุมทั้งประเทศภายใน 2 ปี ต่อจากนั้น จะพยายามขอเป็น Master Franchise ในอีกหลายๆ ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางอีกต่อไป สมาร์ท เบรนได้สร้างแรงดบันดาลใจให้ทางกลุ่มของซาอุฯ เนื่องจากได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่ทำให้เด็กในประเทศคูเวต โอมานและดูไบ มีพื้นฐานการเรียนที่ดีขึ้น ผู้ปกครองของประเทศที่กล่าวมาแล้วนี้ ได้แจ้งว่า ลูกหลานเรียนดีขึ้น มีวินัยมากขึ้นและมีสมาธิยอดเยี่ยม โดยจากการทำการสำรวจในหลายๆประเทศที่อ้างแล้ว จึงได้ตัดสินใจขอเป็นหนึ่งใน สมาร์ท เบรน Network“นี่คือข่าวดีข่าวหนึ่งในขณะที่เราไม่สบายใจเรื่องมาตรฐานการศึกษาไทย แต่สมาร์ท เบรน สามารถเปิดความคิดด้านลบลบเป็นบวกได้ในอีกหลายๆประเทศ หากได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วมในประเทศไทย อย่าลืม การศึกษา คือ อาวุธที่มีอานุภาพในการเปลี่ยนแปลงความคิดได้” โดยในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ได้มีสักขีพยานมากมายอาทิเช่น สุทธิศุกดิ์ เลาหะชีวิน รองอธิบดีกรมพัฒนธุรกิจการค้า , คุณพีรพงษ์ กิตติเวชโภคาวัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนุรกิจค้าปลีกและ ฟรานไชส์ , ท่านผอ. วรมัน เฟื่องอารมณ์ , ดร.สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ, คุณบุญชัย หลีระพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจแฟรนไชส์ , ผศ.ดร.ชวนะ มหิทธิชาติกุล , ดร. ณสรัญ มหิทธิชาติกุล , ดร. สายสวรรค์ วัฒนพานิช สถาบันคีนันแห่งเอเซียสมาร์ท เบรน มีทั่วทุกภาคใน

สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล

1. รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี(เซ็นทรัล)
2. บางบังทอง (หมู่บ้านทิพย์มณี ตรงข้ามร.ร.พระแม่ฯ)
3. เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น10 (โซนการศึกษา)
4. หนองแขม (ตรงข้าม ม.เอเชีย)
5. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
6. เดอะมอลล์รามคำแหง (ซอยข้างเดอะมอลล์ฝั่งแมคโดนัล)
7. พัฒนาการ 17 คลองตัน
8. แฟชั่นไอร์แลนด์ รามอินทรา
9. สันติศาสตร์ รามอินทรา 71 ซอยสยามธรณี
10. เซ็นทรัลพระราม 2 (ซอย 52 )
11. เซ็นทรัลบางนา(ชั้น 5A)
12. รามอินทราซอย 1 (ปากซอย)
13. ร.ร.สอนภาษาเจริญผล ซอยวิภาวดี 16 ดินแดง
14. ร.ร.ภาษาจีนซินหวา ตรงข้ามวัดไตรมิตร เขตสัมพันธวงศ์
15. ไอด้าIDA ถ.พญาไท ราชเทวี ตรงข้ามโรงแรงเอเชีย
16. BMAS รามคำแหง
17. ลาดพร้าว 101
18. ร.ร.ทัศนีย์นาฏลีลา บางคูเวียง ถ.กาญจนาภิเษก
19. ศูนย์มินตัง (อ่อนนุช)

สาขาภาคกลาง
1. อ.เมือง จ.สระบุรี
2. อ.เมือง จ.นครปฐม
3. อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
4. ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
5. อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
6. อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
7. อ.เมือง จ.ชัยนาท
8. อ.เมือง จ.พิษณุโลก
9. อ.บ้านนา จ.นครนายก
10. ชัยนาท

สาขาภาคตะวันออก
1. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
2. พัทยาเหนือ ข้างโลตัส
3. อ.เมือง จ.ชลบุรี
4. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สาขาภาคเหนือ
1. อ.เมือง จ.เชียงราย
2. อ.เมือง จ.พะเยา
3. อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
4. อ.เมือง จ.แพร่
5. ต.ศรีภูมิ, ต.ช้างคลาน, ร.ร.รัตนาเอื้อวิทยา ,ร.ร.จิตราวิทยา
,ร.ร.ธีรวัจน์บำเพ็ญ จ.เชียงใหม่
6. จ.ลำพูน
7. อ.เมือง จ.น่าน
8. อ.เมือง จ.ลำปาง
9. กำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2. อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
3. จ.อุบลราชธานี
4. ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
5. อ.เมือง จ.เลย
6. อ.เมือง จ.อุดรธานี
7. อ.เมือง จ.สกลนคร
8. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
9. อ.เมือง จ.มหาสารคราม

สาขาภาคใต้
1. ดวงกมล จ.ตรัง
2. อ.คลองท่อม จ.กระบี่
3. บางกอก จ.ภูเก็ต
4. สามกอง จ.ภูเก็ต
5. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
6. ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี
7. ซอยการบินไทย จ.สุราษฎร์ธานี
8. ซ.นิพัทธ์สงเคราะห์2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9. อ.เมือง จ.ระนอง
10. อ.เมือง จ.สตูลสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับผู้ลงทุน

1. เงินลงทุน ประกอบด้วย
• ค่าแฟรนไชส์ 190,000 บาท + (Vat 7% 13,300 บาท) รวม 203,300 บาท โดยจะได้รับสิทธิ์ในสัญญา 7 ปี
• ตกแต่งสถานที่ประกอบด้วย
1. ตกแต่งออฟฟิสเพื่อรองรับลูกค้า โดยใช้รูปแบบที่ทางสำนักงานใหญ่ฯแนะนำ
2. ตกแต่งห้องเรียน โดยจะต้องมีห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้อง เนื้อที่ห้องละประมาณ 20 ตรม. สำหรับนักเรียน10-15คน/ห้อง ตกแต่งให้ดูน่าเรียน ติดแอร์ ติดภาพการ์ตูน เพื่อผ่อนคลายแก่เด็กๆฯลฯ
3. ลูกคิดใหญ่สำหรับสอนหน้าห้องเรียน รางละ 3,500 บาท


2. ครูผู้สอน
ทางผู้ประกอบการต้องหาครูเองแล้วส่งเข้ารับการอบรมกับทางสถาบันสมาร์ท เบรน
สรุปขั้นตอนการดำเนินการ
1. จัดหาสถานที่เพื่อเป็นที่ตั้งสาขาสมาร์ท เบรน
2. ส่งแผนที่มาให้ทางสำนักงานใหญ่พิจารณาและวิเคราะห์พื้นที่
3. จัดเตรียมครูผู้สอนเพื่อมาอบรมที่สำนักงานใหญ่
4. ทำการเซ็นสัญญาเป็นสาขาสมาร์ท เบรนที่สำนักงานใหญ่
5. อบรมครู ที่จะไปทำการสอนที่สาขา
6. ปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง ก่อนเปิดเรียน(ถ้ามี)
7. เปิดทำการเรียนการสอนหากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการรายละเอียด
กรุณาติดต่อได้ที่ 02-3147712-8 หรือ 081-822-7735 Fax: 02-319-4204
หรืออีเมล์มาที่ contact@smartbrain.com, http://www.smartbrain.com


ข้อมูลแฟรนไชส์ สมาร์ท เบรน

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด


 

 
Smart Brainสมาร์ท เบรนจินตคณิตการพัฒนาสมาธิบริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

มารุชา

แฟรนไชส์ Maru Cha ชานมไข่มุก 19 มาแรงแห่งยุค! ขายง่าย คืนทุนเร็ว กำไรต่อแก้ว 59%ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีไม่หักเปอร์เซ็นต์ยอดขายสอน..

คิงคลาส อะคาเดมี่

KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา..