2.7K
2
 29 สิงหาคม 2562 
แฮ็พพิแมธ เปลี่ยนคุณเป็น "โค้ชเลข" สอนเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
 

ด้วยประสบการณ์การเป็นครูที่สั่งสมมากกว่า 20 ปี ของ อาจารย์ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ ได้ถ่ายทอดสู่สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แฮ็พพิแมธ (HAPPY MATH) รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กมีความสุข สนุกกับการคิดคำนวณและมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความสุข 

 
 
แฟรนไชส์ซี มีรายได้อย่างยั่งยืน และทุกวันนี้แฮ็พพิแมธก็ยังคงขยายสาขาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงเด็กๆทั่วประเทศ
 
เรียนรู้รายบุคคล 
จบแล้วมีความรู้เหนือชั้นเรียน

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แฮ็พพิแมธมีจุดเด่น 3 ส่วนหลักๆ คือ เนื้อหารายบุคคล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ การมีความรู้เหนือชั้นเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนคณิตศาสตร์ที่อาจารย์ชนินทร์ ได้วางเอาไว้ ด้วยจุดเด่นเหล่านี้เองที่ทำให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ระดับใดก็ตามสามารถเก่งเลขได้ 100% ทุกคน
 

“เราจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กแต่ละคนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับตัวอย่าง เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในหัวข้อที่เราต้องการจะปลูกฝัง เด็กๆ จะได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เหมาะสมกับพื้นฐานที่แท้จริงของแต่ละคน แม้เราจะเห็นเด็กนั่งทำแบบฝึกหัดในห้องเดียวกัน แต่เนื้อหาที่แต่ละคนทำไม่เหมือนกัน นั่นคือสิ่งที่ แฮ็พพิแมธทำได้ แต่ชั้นเรียนปกติไม่สามารถทำได้แบบฝึกหัดของแฮ็พพิแมธจะมีความต่อเนื่องกันในแต่ละบท และจะยากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เด็กไม่รู้ตัว เมื่อเด็กทำสิ่งที่ยากๆ ได้ด้วยตัวเอง เขาจะเกิดความมั่นใจว่าไม่มีอะไรยากเกินจะเรียนรู้”
 

 
ผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลังการเรียนที่สถาบันแฮ็พพิแมธ คือ เด็กๆ จะมีความรู้เหนือชั้นเรียน ประมาณ 2 - 3 ชั้นเรียนขึ้นไป เช่น เด็กมัธยมต้นสามารถทำคณิตศาสตร์มัธยมปลายได้ เพราะมีความสามารถในการคำนวณที่สูงขึ้น วิชาคณิตศาสตร์จะกลายเป็นของง่ายสำหรับเด็ก เมื่อเจอโจทย์เลขที่ซับซ้อน กลับมองว่าท้าทายและมั่นใจว่าตนเองสามารถทำได้ มีความสุขที่จะเรียนคณิตศาสตร์และรวมไปถึงวิชาอื่นๆ อีกด้วย
 
ปั้นแฟรนไซส์ซีให้เป็น ‘โค้ชเลข’ ของชุมชน
 

ด้วยเหตุผลนี้ แฮ็พพิแมธ จึงต้องการคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาช่วยเผยแพร่ระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นครูหรือมีประสบการณ์การสอน แต่ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ไม่ต้องเก่งคณิตศาสตร์ ต้องมีใจที่จะเป็น ‘ครู’ ที่สำคัญเชื่อมั่นในแนวทางของแฮ็พพิแมธ เราพร้อมจะฝึกให้ทุกคนเป็น ‘โค้ช’ ที่สอนเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์ได้อย่างแน่นอน
 

 
“ผู้สอนไม่จำเป็นต้องออกไปยืนสอนเลขอยู่หน้าชั้นเรียน” เพราะครูที่แท้จริงคือ ‘แบบฝึกหัด’ ซึ่งจะมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยตลอด และถ้าแฟรนไชส์ซีมีความต้องการเนื้อหาเฉพาะสำหรับเด็กในแต่ละศูนย์ บริษัทจะจัดทำเพิ่มเติมให้อย่างเหมาะสม เราจะดูแลและสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซีอย่างใกล้ชิด ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนได้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันแฮ็พพิแมธมีสาขามากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศ”
 
ขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ
 

สำหรับงบประมาณการลงทุนกับแฮ็พพิแมธนั้น แบ่งเป็นค่าแฟรนไซส์ 70,000 บาท ค่า Royalty Fee 20% ของรายได้จากค่าเรียนของนักเรียน 1 คน/ 1 เดือน แฟรนไชส์ซีนอกจากมีเงินทุนเริ่มต้นมีสถานที่เปิดศูนย์ที่เหมาะสม เช่น ตั้งอยู่ในทำเลย่านชุมชน หน้าโรงเรียนและหมู่บ้านที่มีผู้พักอาศัยหนาแน่น ต้องเข้ารับการอบรมแนวทางการสอนวิธีบริหารจัดการศูนย์ ตลอดจนวิธีการดูแลเด็กตามระบบแฮ็พพิแมธก่อนจะทำการเปิดสถาบันแฮ็พพิแมธ

ด้วยค่าเรียนเดือนละ 1,300 - 1,400 บาท ทำให้ผู้ปกครองมีกำลังที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ มักจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป ด้วยความมั่นใจว่าระบบแฮ็พพิแมธ สามารถทำให้เด็กทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ได้ตลอดชีวิต
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด
Tel : 065-509-5455, 081-855-2309
E-Mail : happymath2554@yahoo.com
Facebook : happymathmaster  
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

นาเนีย สเต็ก

นาเนียสเต็ก สเต็กคุณภาพดี ไม่มีค่าเฟรนไชส์ คิดค่าใช้จ่ายตามการซื้อจริง อุปกรณ์อะไรมีแล้วสามารถนำมาใช้ได้ ซื้อเฉพาะที่ไม่มี โดยเราม..

นพรัตน์ 20

ปัจจุบันสินค้าทุกอย่าง 20 นับว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงทำให้มีผู้สนใจเปิดร้านทุกอย่าง 20 เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ เนื่องจ..