สุดยอดแฟรนไชส์    แฮ็พพิแมธ เปลี่ยนคุณเป็น "โค้ชเลข" สอนเด็กให้เก่งค...
1.1K
4
facebook
google plus
 30 พฤศจิกายน 2561
แฮ็พพิแมธ เปลี่ยนคุณเป็น "โค้ชเลข" สอนเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
 
ด้วยประสบการณ์การเป็นครูที่สั่งสมมากกว่า 20 ปี ของ อาจารย์ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ ได้ถ่ายทอดสู่สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แฮ็พพิแมธ (HAPPY MATH) รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กมีความสุข สนุกกับการคิดคำนวณและมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความสุข 
 
แฟรนไชส์ซี มีรายได้อย่างยั่งยืน และทุกวันนี้แฮ็พพิแมธก็ยังคงขยายสาขาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงเด็กๆทั่วประเทศ

อาจารย์ชนินทร์ ปรีชพันธุ์
 
เรียนรู้รายบุคคล 
จบแล้วมีความรู้เหนือชั้นเรียน

หลักสูตรคณิตศาสตร์ของสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์แฮ็พพิแมธมีจุดเด่น 3 ส่วนหลักๆ คือ เนื้อหารายบุคคล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ การมีความรู้เหนือชั้นเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเรียนคณิตศาสตร์ที่อาจารย์ชนินทร์ ได้วางเอาไว้ ด้วยจุดเด่นเหล่านี้เองที่ทำให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์ระดับใดก็ตามสามารถเก่งเลขได้ 100% ทุกคน

“เราจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กแต่ละคนได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับตัวอย่าง เพื่อให้เด็กเกิดทักษะในหัวข้อที่เราต้องการจะปลูกฝัง เด็กๆ จะได้เรียนรู้ในเนื้อหาที่เหมาะสมกับพื้นฐานที่แท้จริงของแต่ละคน แม้เราจะเห็นเด็กนั่งทำแบบฝึกหัดในห้องเดียวกัน แต่เนื้อหาที่แต่ละคนทำไม่เหมือนกัน นั่นคือสิ่งที่ แฮ็พพิแมธทำได้ แต่ชั้นเรียนปกติไม่สามารถทำได้แบบฝึกหัดของแฮ็พพิแมธจะมีความต่อเนื่องกันในแต่ละบท และจะยากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เด็กไม่รู้ตัว เมื่อเด็กทำสิ่งที่ยากๆ ได้ด้วยตัวเอง เขาจะเกิดความมั่นใจว่าไม่มีอะไรยากเกินจะเรียนรู้”
 

 
ผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนหลังการเรียนที่สถาบันแฮ็พพิแมธ คือ เด็กๆ จะมีความรู้เหนือชั้นเรียน ประมาณ 2 - 3 ชั้นเรียนขึ้นไป เช่น เด็กมัธยมต้นสามารถทำคณิตศาสตร์มัธยมปลายได้ เพราะมีความสามารถในการคำนวณที่สูงขึ้น วิชาคณิตศาสตร์จะกลายเป็นของง่ายสำหรับเด็ก เมื่อเจอโจทย์เลขที่ซับซ้อน กลับมองว่าท้าทายและมั่นใจว่าตนเองสามารถทำได้ มีความสุขที่จะเรียนคณิตศาสตร์และรวมไปถึงวิชาอื่นๆ อีกด้วย
 
ปั้นแฟรนไซส์ซีให้เป็น ‘โค้ชเลข’ ของชุมชน
 

ด้วยเหตุผลนี้ แฮ็พพิแมธ จึงต้องการคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาช่วยเผยแพร่ระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นครูหรือมีประสบการณ์การสอน แต่ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ไม่ต้องเก่งคณิตศาสตร์ ต้องมีใจที่จะเป็น ‘ครู’ ที่สำคัญเชื่อมั่นในแนวทางของแฮ็พพิแมธ เราพร้อมจะฝึกให้ทุกคนเป็น ‘โค้ช’ ที่สอนเด็กให้เก่งคณิตศาสตร์ได้อย่างแน่นอน
 

 
“ผู้สอนไม่จำเป็นต้องออกไปยืนสอนเลขอยู่หน้าชั้นเรียน” เพราะครูที่แท้จริงคือ ‘แบบฝึกหัด’ ซึ่งจะมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยตลอด และถ้าแฟรนไชส์ซีมีความต้องการเนื้อหาเฉพาะสำหรับเด็กในแต่ละศูนย์ บริษัทจะจัดทำเพิ่มเติมให้อย่างเหมาะสม เราจะดูแลและสนับสนุนการทำงานของแฟรนไชส์ซีอย่างใกล้ชิด ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนได้ ซึ่งปัจจุบันสถาบันแฮ็พพิแมธมีสาขามากกว่า 100 สาขา ทั่วประเทศ”
 
ขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ
 

สำหรับงบประมาณการลงทุนกับแฮ็พพิแมธนั้น แบ่งเป็นค่าแฟรนไซส์ 70,000 บาท ค่า Royalty Fee 20% ของรายได้จากค่าเรียนของนักเรียน 1 คน/ 1 เดือน แฟรนไชส์ซีนอกจากมีเงินทุนเริ่มต้นมีสถานที่เปิดศูนย์ที่เหมาะสม เช่น ตั้งอยู่ในทำเลย่านชุมชน หน้าโรงเรียนและหมู่บ้านที่มีผู้พักอาศัยหนาแน่น ต้องเข้ารับการอบรมแนวทางการสอนวิธีบริหารจัดการศูนย์ ตลอดจนวิธีการดูแลเด็กตามระบบแฮ็พพิแมธก่อนจะทำการเปิดสถาบันแฮ็พพิแมธ
 

ด้วยค่าเรียนเดือนละ 1,300 - 1,400 บาท ทำให้ผู้ปกครองมีกำลังที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ มักจะเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป ด้วยความมั่นใจว่าระบบแฮ็พพิแมธ สามารถทำให้เด็กทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ได้ตลอดชีวิต
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด
Tel : 065-509-5455, 081-855-2309
E-Mail : happymath2554@yahoo.com
Facebook : happymathmaster  
 
HAPPYMATHแฮ็พพิแมธคณิตศาสตร์
New Arrival Hot Franchise
29 ตุลาคม 2561
เพย์ พ้อยท์ เซอร์วิส... 
บริการ
ยุคสมัยเปลี่ยน สังคมก็เปลี่ยน ธุรกิจต่างก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ...
29 สิงหาคม 2561
แฮนด์ออนอาร์ต ธุรกิจ... 
การศึกษา
ยุคนี้ผู้ปกครองต่างมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุตรหลานตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ ดังนั้นเราจึงเห็...
26 กรกฎาคม 2561
โมลีแคร์ บาย คาร์แลค... 
บริการ
มูลค่าการตลาดธุรกิจคาร์แคร์ในเมืองไทยนั้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทและมีอัตราการเติบโตที่ดูจ...
Top 10 Popular Hot Franchise
128,777
ปัง สด สังขยา กาแฟ นมสด
เครื่องดื่มและไอศกรีม
ร้านปัง สด สังขยา กาแฟนมสด “ความเหมือนที่แตกต่าง ของร้านกาแฟสมัยใหม่” ธุร...
58,609
กาแฟสวัสดี
เครื่องดื่มและไอศกรีม
กาแฟสวัสดี ปรับกลยุทธ์ ปรับปรุงภาพลักษณ์ ตอกย้ำคุณภาพกาแฟไทยมาตรฐานสากลที่เป็นเลิศ กาแฟสวั...
52,789
แบล็คแคนยอน คอฟฟี่
อาหาร
แบล็คแคนยอน 12 ปีแห่งความสำเร็จ จำหน่ายและให้บริการ กาแฟ อาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ...
Hot Franchise
สุดยอดแฟรนไชส์ทั้งหมด 150
  อาหาร 20
  เครื่องดื่มและไอศกรีม 18
  เบเกอรี่ 8
  บริการ 17
  การศึกษา 56
  ความงาม 4
  ค้าปลีก 7
  งานพิมพ์ 8
  อสังหาริมทรัพย์ 1
  โอกาสทางธุรกิจ 10
สถิติสุดยอดแฟรนไชส์
  มาใหม่ 150
  มาแรง 150
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.