3.0K
 28 มีนาคม 2561 
Eye Level แฟรนไชส์การศึกษาอันดับ1 ในเกาหลี และเติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา!
 


มารู้จักกับ FRANCHISE ที่ชื่อ Eye Level เป็น FRANCHISE ที่กำลังมาแรง และเติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา ขยายไปทั่วเอเชียและยุโรป ทั้งนี้ อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นแฟรนไชส์อับดับ 1 ติดต่อกันกว่า 15 ปีของประเทศเกาหลี

 
Eye Level ทำได้อย่างไร?
 
Eye Level ยึดหลักปรัชญาง่าย ๆ ว่า “เด็กคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตของเขา “I am the key.”

 
เด็กจะอยากเรียนรู้ ถ้าการเรียนรู้นั้น “ สนุก ” ได้ สำรวจ ได้ ทดลอง ได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 
Eye Level นำหลักการเรียนแบบธรรมชาติของเด็กผ่านการสำรวจ ค้นคว้า เรียนด้วยตนเอง ดังกล่าว มาสร้างเป็น แนวทางที่เรียกว่า SELF-DIRECTED LEARNING หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกนิสัยสำคัญให้เหมาะกับการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก  
Eye Level ออกแบบ “หลักสูตร” ใหม่ทีสอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียนกันในปัจจุบัน แต่เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทีละขั้น ให้เด็กได้สำรวจ ทดลอง วิเคราะห์ จนเข้าใจทำให้วิชาที่ดูยากในการเรียนแบบปัจจุบัน กลายเป็นง่ายสำหรับ Eye Level
 
หลักสูตรใหม่นี้ เมื่อนำออกมาใช้ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก ประเทศเกาหลีนำไปใช้เป็นวิธีการหลักในการศึกษากับเยาวชนของเขา
 
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการศึกษายอดเยี่ยมยังรับเอาหลักสูตรของ Eye Level ไปใช้และสามารถขยายศูนย์ Eye Level ได้ถึง 1,400 ศูนย์ ภายในไม่กี่ปี
 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสากล เด็กเรียนสนุก เรียนแบบธรรมชาติ เรียนแบบเข้าใจจริง ๆ  MASTERY เป็นที่ยอมรับกับทั่วโลก 
นอกจากหลักสูตรแล้ว Eye Level ยังวางระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการทำ FRANCHISE การศึกษามาก  ทำให้ผู้ลงทุนใช้เวลาน้อยรับเด็กได้มาก เด็กเรียนแล้วได้ผล ผู้ปกครองพอใจในผลการเรียนของเด็ก
 
ระบบการเรียนการสอนของ Eye Level แตกต่างจากระบบการ “สอนในประเทศไทย”อย่างสิ้นเชิงที่สอนเด็กเป็น รายกลุ่ม ครูคนหนึ่งต้องดูเด็ก 15-20-30 คน ระบบของ Eye Level สอนเด็กรายบุคคล ครูไม่ต้องรอให้เด็กมาครบจึงเริ่มเรียน

 
เด็กของ Eye Level จะถูกสอนให้รู้จักวิธีเรียน เมื่อมาถึงก็เข้าขบวนการเรียนของเขาเอง โดยไม่เกี่ยวกับใคร ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะนำ บทเรียน สอนให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจสอบและแก้ไข
ครูคนหนึ่งแม้จะดูแลเด็กรายบุคคล แต่ก็ดูเด็กได้หลายๆ คน หลายๆ ระดับ พร้อมๆ กัน เพราะตัวหลักสูตรและขบวนการจะลดงานครูด้านการสอนไปมากทีเดียว
 
เมื่อ “หลักการดี”  “มีขบวนการทำงาน” ที่ถูกต้องและง่าย มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
 
การบริหารงาน FRANCHISE ก็ง่าย

ตัวอย่างเช่น ศูนย์ Eye Level แห่งหนึ่งเปิดบริการ แค่ เสาร์-อาทิตย์ ใช้ห้องเรียนที่ไม่ใหญ่มากนักสามารถสอนนักเรียนได้เกิน 100 คน
 
เด็กทุกคนก้าวหน้า มีพัฒนาการดีกว่าการเรียนในห้องเรียน ผู้ปกครองพอใจมากจนศูนย์นั้นมี Waiting List (นักเรียนที่มาจองเรียน) อีกหลายสิบคน
 
ระบบการเรียน Eye Level เป็นการจัดระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยม
 • เด็กใช้เวลาไม่มาก
 • เด็กเรียนด้วยความสนใจและได้ผล
 • ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของเด็กตลอด
 • เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
 • เด็กได้รับการปลูกฝัง “นิสัยการเรียนรู้ การคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
 • ผู้บริหาร FRANCHISE สามารถควบคุมดูแลระบบได้ง่าย ใช้บุคคลากร (ครู) จำนวนไม่มากรับเด็กได้จำนวนไม่จำกัด ขยายตัวได้รวดเร็ว
 • ขบวนการ การศึกษาแบบ Eye Level กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันและประเทศชั้นนำในเอเชียทุกประเทศยอมรับระบบนี้และกำลังขยายสาขาอย่างรวดเร็ว
หลักสูตรภาษาอังกฤษ:ทั้งระดับเด็กเล็ก[ENGLISH SPARK]ระดับ1-2 และสำหรับเด็กโต EYE LEVEL ENGLISH ระดับ PREA – I
 • โดยใช้การเรียนแบบธรรมชาติที่มีการเรียนรู้อ่าน การออกเสียง ความเข้าใจ (Comprehensive) และการเขียนไปพร้อมๆกัน
หลักสูตรคณิตศาสตร์ :สำหรับเด็กเล็ก ระดับ Play Math สำหรับเด็กโต Eye Level Math ทั้งภาษาไทยและอังกฤษระดับ
 • โดยคณิตศาสตร์ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต เน้น BASIC THINKING MATH และ CRITICAL THINKING MATH ซึ่งสอนให้เด็กคิดเป็น แก้โจทย์เป็นคิดวิเคราะห์ในระดับลึกซึ้งได้ (หลักสูตรแห่งแรกในประเทศไทย)
I AM THE KEY กุญแจที่จะไขให้เด็กพัฒนาสู่อนาคตด้วยตัวเขาเอง
 
กลายมาเป็นแนวทาง ทำ FRANCHISE การศึกษาที่แหลมคม ได้ผล สนุก และเป็นที่พอใจของผู้ปกครองเด็กที่มาเรียน แม้กระทั่งเด็กเล็ก ๆ
 • “น้องอยากมาเรียนค่ะ  พอถึงวันมาเรียนไม่ต้องบอกเลยรีบมาเรียนเอง”
 • “น้องชอบมากค่ะ บอกว่าสนุก”
 • “ไม่เคยเห็นน้องอยากไปเรียนแบบนี้เลย ตื่นเต้นอยากไปเรียนทุกครั้ง”
 • “ขอบคุณ Eye level ค่ะ น้องเรียนในห้องดีขึ้นมากและสนุกกับการเรียน”
 • “น้องกลับมาบ้าน มาจับพ่อแม่สอนเรียนและบอกว่า มาเรียนแบบ Eye level กัน”
 • คำรับรองจากผู้ปกครองดังกล่าว เน้นย้ำว่า “วิธีการเรียนการสอนแบบธรรมชาติของ Eye levelได้ ผลกับเด็กจริงๆ”
ต้องลงทุนสูงไหม? ทำการตลาดยากไหม?
 
ถ้าท่านมีสถานที่ของตัวเอง ห้องพอที่จะรองรับการเรียนการการสอนได้ การลงทุนก็ไม่มาก และสามารถลงมือทำธุรกิจได้รวดเร็ว เพราะ ทางบริษัทจะมีการแนะนำ อบรม มีแนวทางต่างๆ อุปกรณ์การสอนทุกอย่างครบครัน
 
ความสำเร็จของเด็ก คุณภาพของการศึกษาจะช่วยให้ศูนย์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองจะแปลกใจในพัฒนาการของเด็ก และจะบอกต่อไปจากนักเรียนคนหนึ่งไปสู่เพื่อนร่วมชั้น จากโรงเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่ง

สนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมทำอย่างไร?
SMART PEOPLE DO SMART BUSINESS! ฟรี สำหรับท่านที่สนใจ เรามีหลักสูตรอบรมที่เรียกว่า Franchise Introduction
 
สนใจเปิดศูนย์อายเลเวล โทร. 02-9349911-2
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เครปอะเดย์

เครปอะเดย์ เครปเย็นนมสดฮอกไกโด ต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่น เรายกขบวนของหวานที่มีชื่อว่า “เครปเย็นนมสดฮ..

โนมิชา

แฟรนไชส์ชานมไข่มุกน้องใหม่จากเมืองขอนแก่น ‘ถูกและดีต้องโนมิชา’ อร่อยโดนใจใหม่สดทุกวัน ราคาหลักสิบ คุณภาพหลักร้อย เข้าถึงง่ายราคาสบ..