3.3K
 23 กุมภาพันธ์ 2561 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษไอแคนรีด "เริ่มต้นที่นี่..ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต" 

 
สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กแนวใหม่ สอนด้วยหลักสูตรวิจัยที่มีวิธีการไม่เหมือนใคร คิดค้นหลักสูตรโดยนักจิตวิทยาการศึกษาสำหรับเด็ก เน้นการสร้างทักษะ สมาธิ พัฒนาการและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ผู้เรียนจะสามารถออกเสียงและสนทนาได้อย่างชัดเจนใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาซึ่งผ่านการอบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็กโดยตรง
 
The Best English Literacy System in the World !!

ค่านิยมสำหรับแบรนด์ของเรา (BRAND VALUES)
ลักษณะแบรนด์ของเรา (Brand Personality)
 1. Creative (ความคิดสร้างสรรค์) เราใช้ประโยชน์จากความอยากรู้อยากเห็นโดยการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้จากการเรียนการสอนในทุกวัน
 2. Supportive (การสนับสนุน) เราสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนโดยการให้ความช่วยเหลือ เราสอนให้เด็ก ๆ ทะยานไปข้างหน้าจากแต่ละก้าวเล็ก ๆ
 3. Playful (ความสนุกสนาน) เราทำให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความสุข เนื่องจากเรามีความสนุกสนาน เครื่องมือของเราช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สร้างเสียงหัวเราะในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
 4. Pioneering (การบุกเบิก) เราสร้างความเข้าใจด้วยระบบที่เราบุกเบิก โดยผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน
 5. Curiosity (ความอยากรู้อยากเห็น) เด็กๆ มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติ เราเชื่อในการใช้ประโยชน์จากความอยากรู้อยากเห็นดังกล่าว ในการทำให้การอ่านเป็นการผจญภัย มิใช่สิ่งที่น่าเบื่อ เพาะปลูกนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะจุดพลัง สร้างความสุขใจ และคุณค่า
 6. Confidence (ความเชื่อมั่น) เราเชื่อว่าเด็กๆ ต้องการความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองในโลกกว้างภายนอก การเป็นผู้อ่านที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าว ทำให้พวกเขาสามารถเข้าใจและกำหนดโชคชะตาของตนเองได้
 7. Enjoyment (ความเพลิดเพลิน) การอ่านเป็นหนึ่งในของขวัญที่วิเศษที่สุดแห่งชีวิต เราสนับสนุนการสร้างนิสัยรักการอ่าน ในการทำให้การเรียนเต็มไปด้วยความสุข เราไม่เชื่อในการเรียนแบบท่องจำ หรือการฝึกฝนแบบซ้ำ ๆ เราเปิดประตูให้กับโลกที่แสนวิเศษ
 8. Understanding (ความเข้าใจ) การอ่านที่แท้จริงจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจ เราตระหนกดีว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการใกล้ชิดกับผู้เรียน คอยให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้นำถ้อยคำมาเรียงร้อยต่อกันเป็นปีกสำหรับบิน

THE I CAN READ SYSTEM

ระบบการเรียนการสอนของไอแคนรีดได้เริ่มต้นขึ้นผ่านทางการวิจัยที่ทำขึ้นระหว่างปี 2538 ถึง 2543 โดย Antony Earnshaw และ Annabel Seargeant ซึ่งเป็นระบบที่มีโครงสร้าง มีการต่อยอด และเป็นลำดับชั้น เป็นระบบแรกของโลกที่ทำการเชื่อมโยงกลุ่มตัวอักษรเข้าด้วยกันเป็นเสียงเดียว ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์
 
หลักสูตรการอ่านของไอแคนรีดช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจว่าตัวอักษรสามารถรวมเป็นเสียงที่แตกต่างกันได้อย่างไร และกระตุ้นให้นักเรียนสามารถควบคุมความก้าวหน้าในการอ่านของตัวเองได้
 
ระบบการเรียนการสอนของไอแคนรีดเป็นการสอนทักษะสำคัญสามประการซึ่งผู้อ่านหน้าใหม่จำเป็นต้องมีในการเรียนรู้การอ่าน
 • การเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของเสียง
 • การออกเสียง
 • การผสมลำดับของตัวอักษร
ระบบของไอแคนรีดช่วยแก้ปัญหาที่ผู้อ่านหน้าใหม่เผชิญเมื่อเรียนการอ่าน และต้องผสมตัวอักษรเข้าด้วยกันเป็นเสียง ช่วยแก้ปัญหาการสะกดคำเมื่อตัวอักษร และกลุ่มตัวอักษรจำนวนมาก สามารถเชื่อมโยงกับเสียงได้มากกว่าหนึ่งเสียง การเริ่มต้นจากตัวอย่างคำที่ง่ายและตรงไปตรงมา จะช่วยให้นักเรียนสามารถผสมเสียงที่ยากขึ้นได้ และประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างต่อเนื่อง

 
เหตุใดหลักสูตรไอแคนรีดจึงเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก
ทำไมกลุ่มผู้ปกครองจึงตัดสินใจเลือกไอแคนรีด ?
 • เหตุใดไอแคนรีดจึงเป็นระบบที่ผู้ปกครองเชื่อมั่น
 • ออกแบบโดยนักการศึกษาที่มีคุณวุฒิดุษฎีบัณฑิต, ศิลปะศาสตร์บัณฑิต, ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตเกียรตินิยม, ประกาศนียบัตรด้านการศึกษา, มหาบัณฑิตสาขาตัวอักษร, วรรณกรรม, ภาษา, และจิตวิทยา โดยมีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการอ่าน และประสบการณ์ภาคสนามกว่า 20 ปี
 • ผู้คิดค้นหลักสูตรไอแคนรีดยังเป็นผู้ประพันธ์หนังสือ “Dealing with Dyslexia and Reading Difficulties” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Pearson Education 
 • เป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จในประเทศสิงคโปร์และต่างประเทศ โดยมีข้อมูลทางสถิติสนับสนุน
 • สอนนักเรียนประสบความสำเร็จแล้วกว่า 200,000 ราย
 • ได้รับการยกย่องจากศาสตราจารย์ Brian Byrne  (หนึ่งในนักวิจัยชั้นนำของโลกในเรื่อง Phonemic Awareness) ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับวิธีการสอนการอ่านที่เหมาะสมที่สุด
 • หากท่านเลือกไอแคนรีด นั่นหมายถึงท่านได้เลือกระบบที่ได้รับความเชื่อมั่น ซึ่งได้พิสูจน์ตนเองมานานกว่า 16 ปี และเป็นผู้นำในวงการ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในสาขา หลักฐานทุกอย่างชัดเจนว่า ท่านจะไม่มีผิดหวังกับไอแคนรีด
สถาบันสอนภาษาอังกฤษไอแคนรีด "เริ่มต้นที่นี่..ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิต" เป็นหลักสูตรวิจัยโดยสองนักจิตวิทยาทางการศึกษาชาวออสเตรเลีย (Tony Earnshaw & Annabel Seargeant) มายาวนานกว่า 20 ปี สอนให้รู้ความลับของภาษาอังกฤษผ่านรหัสพิเศษ
 
เราใช้ Phonemic Awareness ในการสอนออกเสียง แยกเสียง และผสมคำ เทคนิคนี้สามารถทำให้ผู้เรียนออกเสียงและใช้สำเนียงได้เหมือนเจ้าของภาษาอย่างถูกต้อง

 
ไอแคนรีดมีเป้าหมายต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดย
 1. คัดเลือกหลักสูตรที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 2. จัดการเรียนการสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษาที่ผ่านการอบรมและเชี่ยวชาญหลักสูตร คุณครูของสถาบันทุกท่านจบปริญญาตรี และมีประสบการ์ณในการสอนจากต่างประเทศ 
 3. สถาบันสอนภาษาอังกฤษไอแคนรีดถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกทั้ง 18 สาขาทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 4. เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาสถาบัน รวมถึงกระจายโอกาสการเรียนรู้ โดยการขยายสาขาเพิ่มขึ้น ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ปัจจุบันมีสถาบัน I Can Read ทั้งหมด 18 สาขาในประเทศไทย และกระจายกว่า 60 สาขาทั่วโลก มีนักเรียนมากกว่า 100,000 คนซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมจากผู้ปกครองจำนวนมาก 

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโฟนิกส์แนวใหม่ หลักสูตรมี 8 ระดับ

 1. Little Learner
 2. Thinking & Creative Skills
 3. Preliminary Skulls Programme
 4. I can read I
 5. I can read II
 6. MOE EI
 7. MOE I
 8. MOE Upper I 
คุณสมบัติผู้ลงทุน

เป็นผู้ที่พร้อมจะลงทุนกับธุรกิจการศึกษา มีโลเคชั่นที่น่าสนใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใจรักทางด้านงานบริการ และทางด้านการเรียนการศึกษา เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ พร้อมที่จะลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กไทย 

 
สิ่งที่ได้รับ
 1. การอนุญาตให้ใช้หลักสูตร I Can Read เพื่อประกอบกิจการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
 2. การสนับสนุนด้านการทำธุรกิจ หลักสูตร และการสอนตามหลักสูตร 
 3. Franchise Kits 
  • คู่มือครู และคู่มือการดำเนินธุรกิจ 
  • จัดหาครูผู้สอนให้อย่างต่อเนื่อง (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคุณครู 2 คนแรก หรือในระยะเวลา 1 ปีแรก) 
  • ฝึกอบรมเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ และครู 
  • เอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ 
  • คู่มือการจัดตั้งและจดทะเบียนโรงเรียน 
  • คู่มือและคำแนะนำในการของ Work Permit ให้กับครูชาวต่างชาติ 
 4. I CAN READ Materials Set
 5. มีแผนการพัฒนาระบบและหลักสูตรการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ค่าแฟรนไชส์ 1,200,000 บาท
 
โทร.095-9152951, 02-9867588
อีเมล์ : rm13store@gmail.com,nadda@icanread.asia
เว็บไซต์ : www.icanreadthailand.com
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

เครปอะเดย์

เครปอะเดย์ เครปเย็นนมสดฮอกไกโด ต้นตำรับสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ไม่ต้องบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่น เรายกขบวนของหวานที่มีชื่อว่า “เครปเย็นนมสดฮ..

โนมิชา

แฟรนไชส์ชานมไข่มุกน้องใหม่จากเมืองขอนแก่น ‘ถูกและดีต้องโนมิชา’ อร่อยโดนใจใหม่สดทุกวัน ราคาหลักสิบ คุณภาพหลักร้อย เข้าถึงง่ายราคาสบ..