13K
3
facebook
 1 กุมภาพันธ์ 2550 
NADA คณิตปฏิทิน พัฒนาสมอง สร้างอัจฉริยะ

ถ้าเราได้ยินว่ามีเด็กที่เขาสามารถรู้ปฏิทิน 1,000 ปี หรือมีปฏิทินอยู่ในสมองของเขา โดยให้คำตอบได้ไม่เกิน 5 วินาที เราเองคงนึกไปต่างๆ ถึงในสิ่งที่เขาเป็น แต่สำหรับทางการศึกษา โดยเฉพาะกับวิชาคณิตศาสตร์ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในความสามารถของสมองเด็ก

NADA ดำเนินกิจการโดยบริษัท จินตคณิตล้านนา จำกัด ได้พัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมอง (จินตคณิต)นอกจากจะคิดเลขได้รวดเร็วแล้ว ยังสามรถคำนวณปฏิทินในใจ 1,000 ปี โดยจุดประสงค์ต้องเพิ่มสมาธิเด็กพัฒนาสมองทั้งสองด้าน การแสดงออก โดยใช้ตัวเลข และระบบปฏิทิน เป็นสื่อการสอน ใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์
 


อ.วิเชียร ลาตีฟ ซึ่งมีประสบการณ์ตรงกับการเรียนการสอนเด็ก กล่าวว่าในระบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะกับวิชาคณิตศาสตร์ จะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การใช้สื่อ และประสิทธิ์ผลของการเรียนการสอน มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาเรียน จินตคณิต ในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วรู้สึกว่าไม่ได้อะไร ซึ่งเราเองก็ตระอยู่แล้ว การที่ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียน ก็มีความคาดหวัง เราจึงพัฒนาหลักสูตร จินตคณิต

โดยใช้ระบบปฏิทินสื่อการเรียนการสอนให้รู้สึกว่า วิชาคณิตศาสตร์เหมือนกับ วิชาดนตรี ศิลปะ ซี่งสามารถแสดงออกได้ เป็นความสามารถพิเศษทาง วิชาคณิตศาสตร์ ใช้เวลาเรียนสั้นๆโดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์หลัก ของหลักสูตร เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทย


เราเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอบรมจาก อาจารย์ ชาวมาเลเซีย และไต้หวันนำหลักสูตร ALOHA เข้ามาสอนในเมืองไทยที่ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เรารู้และเข้าใจ เนื้อหาของหลักสูตร การดำเนินการของ ผู้ประกอบการ และความคาดหวังของผู้ปกครอง


นโยบายการขยายสาขา

เราเข้าใจถึงปัญหาของผู้ประกอบการสาขา ซึ่งในบางครั้งต้องรู้สึกต้องทำงานอยู่เพียงลำพัง เราจึงคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมร่วมงานกับเรา โดยถือว่าผู้ประกอบการสาขาคือหุ้นส่วน ไม่ใช่ลูกค้า ผู้ประกอบการสาขาทุกสาขาสามารถมีสิทธิ์ร่วมกำหนดนโยบาย การตลาดและมีเงินปันผลร่วมกัน โดยตั้งเป้าสาขาอยู่ที่ 70 สาขาทั่วประเทศ หลักสูตร NADA เปิดการเรียน การสอน เป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ที่จังหวัด เชียงใหม่

คุณสมบัติผู้ลงทุน

มีความตั้งใจ และงานการเรียนการสอน พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกคน


สถานประกอบการ


เป็นที่การเดินทางสะดวก ห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้อง ปรับอากาศ มีห้องธุรการ ห้องรับรองผู้ปกครอง จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามวัยของเด็ก เด็กเล็กไม่เกิน 10 คน/กลุ่ม เด็กโต ไม่เกิน 15/กลุ่ม มีวันเวลาเปิด ปิด ชัดเจน จัดให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน โดยทำตามคำแนะนำของวิทยากร


การลงทุน

เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ตกแต่งเบื้องต้น และค่าโฆษณา 20,000-50,000 บาท (ไม่รวมสถานประกอบการแลบุคลกร) ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ ระยะเวลาคืนทุน 6 เดือน ( นักเรียน 50 คน )


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ วิเชียร ลาตีฟ
โทร 0-2713-7755, 085-137-1677
e-mail : nadacalendar@yahoo.co.th
Website : www.nadakids.com

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ NADA, ข้อมูลแฟรนไชส์ NADA

 
NADAจินตคณิตพัฒนาสมองสร้างอัจฉริยะคณิตปฏิทินวิชาคณิตศาสตร์ลูกคิดญี่ปุ่น
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

สวีทการ์เด้น

สวีทการ์เด้นเป็นร้านเค้กและเบเกอรี รูปแบบใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งรูปแบบของร้าน และความหลากหลายของสินค้าที่ให้บริการ โดยสินค้าที่ร้..

แฮ็พพิแมธ

HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์..