หน้าหลัก    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)
3.5K
46
4
twitter
google plus
ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อ แม่ค้าคนดี 
วงเงินสินเชื่อ 5,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด วัตถุประสงค์การกู้

ลงทุน ขยาย ปรับปรุง ชำระค่าเช่าพื้นที่/ค่าเซ้งพื้นที่ ค่าบริการ และใช้เป็นงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ที่ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง บริการ มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง โดยเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือเป็นผู้เช่า และสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่การค้า อาทิ ตลาดสด แหล่งชุมชน ย่านการค้า ศูนย์การค้า สรรพสินค้า ฯลฯ

วงเงินสินเชื่อต่อราย*


ตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
  • เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายและชำระได้แล้วทั้งหมด
  • ลูกค้าเดิม ต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี และมีสถานะหนี้จัดชั้นปกติ ในช่วง 12 เดือนติดต่อกัน ก่อนการยื่นขอสินเชื่อ
  • ไม่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ล้มละลาย
  • หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง สำนักงานพหลโยธิน 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-265-3000
โทรสาร 02-265-4000
อีเมล์ HR_Recruit@smebank.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 4 คะแนน
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 3,521 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 46 คน
อันดับที่ 2 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด119 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ181,260 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ278 
จำนวนสมาชิก36,595 
Top 10
สินเชื่อที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.