คุมอง
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน..
สินเชื่อวงเงิน .. สินเชื่อเคหะเพิ..
   หน้าหลัก    ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)...

ประเภท สินเชื่อ SME (SME Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อ SMEs 
วงเงินสินเชื่อ 40,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อ SMEs แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จุดเด่น
 • วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี
วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ
 • เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบกิจการ ขยายกิจการ ก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์
 • เพื่อ Refinance
 • เพื่อใช้ในการลงทุนอื่นๆ ตามที่ธนาคารพิจารณาเห็นชอบ
อัตราค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าอากรแสตมป์ เท่ากับร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าติดตามทวงถาม กรณีผิดนัดชำระ 250 บาท ต่องวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด เท่ากับหรือไม่เกินร้อยละ 5.0 ของยอดเงินต้นคงค้าง
 • อัตราดอกเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ ตามประกาศของธนาคาร
อื่นๆ จุดเด่น
 • วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง 500 อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-165-5555
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์ goo.gl/xH9JTE
Facebook 
www.facebook.com/kiatnakinlive
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,146 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.