7-eleven
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : กรุงศรี ยูสด์ คาร์ สินเชื่..
สินเชื่อเพิ่มพล.. สินเชื่อธุรกิจข..
   หน้าหลัก    ธนาคารทหารไทย

ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อ 3 เท่า 3 ก๊อก 
วงเงินสินเชื่อ 20,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
30 ปี
รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจ 3 เท่า 3 ก๊อก สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขนาดเล็ก* (Small Enterprises) เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านเงินทุนในการขยายกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ในรูปแบบของเงินกู้ (Term Loan) เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft : O/D) หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : L/G) และการอาวัล/รับรองตั๋วแลกเงิน (Aval/Acceptance) ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงของการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น

* ยอดขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปีสำหรับนิติบุคคล และ 500 ล้านบาทต่อปีสำหรับบุคคลธรรมดา
  • ก๊อกที่ 1 ให้เยอะ (TMB SME SmartBiz) เงินทุนก้อนแรกสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกัน (โดยมีบสย.ร่วมค้ำประกัน) รับเงินภายใน 15 วันทำการ
++ เมื่อหมุนเวียนบัญชีกับ TMB เป็นประจำสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป มีวงเงินอีก 2 ก๊อกเตรียมไว้ให้ ++++
  • ก๊อกที่ 2 ให้ฉุกเฉิน (TMB SME Quick Loan) เงินกู้ระยะสั้นพร้อมใช้ เพียงโทรติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ขอใช้เงินกู้ได้ที่ โทร. 0-2828-2828 โดยสามารถเรียกใช้ได้ 1 ครั้งในรอบ 1 ปีปฏิทิน เมื่ออนุมัติรับเงินได้ใน 3 วัน ด้วยวงเงินสูงสุด 15% ของวงเงิน O/D ให้ธุรกิจมีเงินสดไว้เสริมสภาพคล่อง หรือสต๊อกสินค้าเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
  • ก๊อกที่ 3 ให้ขยาย (TMB SME Retention, TMB Growth Credit) เตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจอีก 1 เท่า บนมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิม ที่เป็นที่พักอาศัยและ/หรือสถานประกอบการ โดยธนาคารจะพิจารณาจากการหมุนเวียนบัญชีกับธนาคารที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากต้องการวงเงินหมุนเวียนที่มากขึ้น สามารถเพิ่มหลักทรัพย์ค้ำประกันชิ้นใหม่ประเภทที่พักอาศัย และ/หรือสถานประกอบการ โดยให้ขยายเพิ่มอีก 200% ของมูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันชิ้นใหม่ ในรูปแบบของO/D เงินกู้ หรือเงินกู้อเนกประสงค์แบบผ่อนชำระคืน 5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
ประเภทลูกค้า    
  • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
  • ธุรกิจไม่อยู่ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
อายุผู้สมัคร   
  •  ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
ประสบการณ์ธุรกิจ    
  • ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ประวัติทางการเงิน   
  •  มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
อื่นๆ การชำระหนี้ / กำหนดชำระ    
  • เงินกู้ : ธนาคารจะหักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ โดยกำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน เริ่มชำระนับตั้งแต่เดือนที่ระบุในสัญญาสินเชื่อ

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารทหารไทย
ที่ตั้ง 3000 ถนนพหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-299-2349,02-273-7806
โทรสาร -
อีเมล์ recruitment@tmbbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/uovCcS
Twitter 
twitter.com/tmbconnect
Facebook 
www.facebook.com/TMB
Youtube 
www.youtube.com/user/TMBMakeTHEDifference
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 7 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,405 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.