คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อธุรกิจ (เงินกู้) เ..
สินเชื่อพิเศษสำ.. สินเชื่อ แม่ค้า..
   หน้าหลัก    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)...

ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ - แบบทุนประกันคงที่ 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด การให้สินเชื่อระยะยาวเพื่อชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินเชื่อธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ หากมีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสินเชื่อธุรกิจกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • อยู่ภายใต้โครงการที่ตกลงกันระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ
อื่นๆ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
  • ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

ประเภทเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan-T/L) โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย และวงเงินไม่เกินค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระให้กับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ

ระยะเวลาการให้กู้และการชำระเงินกู้

ระยะเวลาเงินกู้ และการชำระเงินกู้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาวงเงินสินเชื่อธุรกิจและระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิต ทั้งนี้ ระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิตให้เป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตเห็นชอบ

หลักประกัน

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อีเมล์ complaint.center@ktb.co.th
เว็บไซต์ goo.gl/X61SK5
LINE 
KTB Care
Instagram 
ktb_care
Twitter 
twitter.com/ktb_care
Facebook 
goo.gl/YniSfR
Youtube 
www.youtube.com/user/ktbcare
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 834 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.