หน้าหลัก    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1.0K
twitter
google plus
สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ - แบบทุนประกันคงที่
ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ - แบบทุนประกันคงที่ 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด การให้สินเชื่อระยะยาวเพื่อชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินเชื่อธุรกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ หากมีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสินเชื่อธุรกิจกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • อยู่ภายใต้โครงการที่ตกลงกันระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ บริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ
อื่นๆ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี
  • ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของธนาคาร
ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

ประเภทเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan-T/L) โดยพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย และวงเงินไม่เกินค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระให้กับบริษัทประกันชีวิตที่ธนาคารเห็นชอบ

ระยะเวลาการให้กู้และการชำระเงินกู้

ระยะเวลาเงินกู้ และการชำระเงินกู้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาวงเงินสินเชื่อธุรกิจและระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิต ทั้งนี้ ระยะเวลาคุ้มครองประกันชีวิตให้เป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตเห็นชอบ

หลักประกัน

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของธนาคาร


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2255-2222
โทรสาร 0-2255-9391-3
อีเมล์ complaint.center@ktb.co.th
เว็บไซต์
LINE 
KTB Care
Instagram 
ktb_care
Twitter 
twitter.com/ktb_care
Facebook 
goo.gl/YniSfR
Youtube 
www.youtube.com/user/ktbcare
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
โหวตสินเชื่อ
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชมสินเชื่อนี้ 1,032 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลสินเชื่อนี้ 0 คน
Loan Statistics
สินเชื่อทั้งหมด119 
สินเชื่อ SME21 
สินเชื่อแฟรนไชส์
สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้าน17 
สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อธุรกิจ21 
สินเชื่ออื่นๆ40 
สถาบันการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด..10 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจข..
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำก..11 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ..12 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ..19 
ธนาคารออมสิน11 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ..24 
ธนาคารธนชาต จำกัด (ม..
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตร ..
ธนาคารเกียรตินาคิน จ..
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ..
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (..
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ..
ธนาคารอิสลามแห่งประเ..
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมสินเชื่อ190,473 
ผู้ขอข้อมูลสินเชื่อ296 
จำนวนสมาชิก37,020 
Top 10
สินเชื่อที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.