คุมอง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า..
สินเชื่อเพื่อผู.. สินเชื่อเพื่อกา..
   หน้าหลัก    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ...

ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อการค้าต่างประเทศโตไว 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ไม่มีรายละเอียด
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้า-ส่งออกไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

อื่นๆ
 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท (Trade Finance) สูงสุด 100 ล้านบาท
 • วงเงิน O/D, วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก วงเงินหนังสือค้ำประกัน (กรมศุลการกร)  และวงเงิน Forward Contract รวมสูงสุด 20 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือหลักประกันต่ำ
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษในการโอนเงินและการเปิด L/C


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-544-1000, 0-2722-2222
โทรสาร 0-2544-4948
อีเมล์ -
เว็บไซต์ goo.gl/5sOT7u
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 997 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.