คุมอง
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อธุรกิจขนส่ง..
สินเชื่อพิเศษสำ.. สินเชื่อบ้าน ที..
   หน้าหลัก    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ...

สนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต Productivity Improvement Loan: PIL ระยะที่ 2 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด ประเภทสินเชื่อ  

เงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term Loan)

อัตราดอกเบี้ย*  

MRR ต่อปี ตลอดอายุโครงการ*

วงเงินสินเชื่อ   


ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

หลักประกัน   
 

ใช้ บสย.ค้ำประกัน

ระยะเวลาการยื่นกู้    

สิ้นสุดรับคำขอกู้ภายในวัน 31 ธันวาคม 2558 หรือ เมื่อเต็มวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • กรณีผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ (DR) ในช่วง 12
  • เดือนย้อนหลังต้องชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข
  • ต้องผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานพันธมิตรที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับธนาคาร
  • ไม่เป็นลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อเพื่อพัฒนาเครื่องจักร และ/หรือ สินเชื่อเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
หมายเหตุ : *เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

อื่นๆ
  • กู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 18 เดือน


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง สำนักงานพหลโยธิน 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 1040
โทรศัพท์ 02-265-3000
โทรสาร 02-265-4000
อีเมล์ HR_Recruit@smebank.co.th
เว็บไซต์ goo.gl/uU2tbg
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,169 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.