คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อ OTOP เพื่อผู้ประก..
สินเชื่อสำหรับต.. สินเชื่อ KTB SM..
   หน้าหลัก    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ...

ให้ทุน...หนุนวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ตั้งตัว เติบโต ก้าวไกล ด้วยเงื่อนไขพิเศษ

ประเภท สินเชื่อธุรกิจ (Business Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อ OTOP เพื่อผู้ประกอบการโอทอปวิสาหกิจชุมชน 
วงเงินสินเชื่อ 1,000,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด อัตราดอกเบี้ย
 • กรณีที่ 1 วงเงินต่อราย ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท หลักประกัน  บสย.ค้ำประกัน  อัตราดอกเบี้ย* MRR+0.5 %/ปี
 • กรณีที่ 2 วงเงินต่อราย ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หลักประกันบสย.ค้ำประกันร่วมกับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  อัตราดอกเบี้ย*  MRR ต่อปี
หลักประกัน
 • หนังสือค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามโครงการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน
 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกท่านค้ำประกันเต็มวงเงิน
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • เป็นผู้ประกอบการ OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีที่ผู้กู้เคยปรับโครงสร้างหนี้ (TDR) หรือเคยปรับเปลี่ยนเงื่อนไข (DR) ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ต้องชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข
หมายเหตุ : *เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

อื่นๆ
 • กู้ได้ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ถึง 1 ล้านบาท
 • กู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
 • ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 1 ปี


ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง สำนักงานพหลโยธิน 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-265-3000
โทรสาร 02-265-4000
อีเมล์ HR_Recruit@smebank.co.th
เว็บไซต์ goo.gl/OicG2t
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 19 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 2,270 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 6 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.