Chester's Grill
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อคนค้าขาย..
สินเชื่อบัวหลวง.. สินเชื่อธุรกิจแ..
   หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)...

ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ 
Loan K-Personal Loan for Pensioner
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
30 ปี
รายละเอียด วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

อัตราดอกเบี้ย

MRR -1.15% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้
 • ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ (เงินกู้ 2,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท เศษ 2,000 บาท คิดเป็นอากร 1 บาท)
ลักษณะการรับเงินกู้
 • ธนาคารจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย ตามที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจำนวนเงินสุทธิที่หักค่าอากรแสตมป์แล้ว
วิธีการผ่อนชำระคืนเงินกู้

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้ นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
 • เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือน ที่กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ต้นฉบับ หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด ที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ด้วยหมึกสีแดง
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่ยังเดินบัญชีอยู่ (เพื่อใช้สำหรับโอนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติ)
 
อื่นๆ จุดเด่น
 • เงินกู้เอนกประสงค์ สำหรับกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณ สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ เพียงใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ชำระหนี้โดยการหักเงินบำนาญ ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้กู้สะดวกในการชำระหนี้คืนธนาคาร

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/HqE9uK
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,085 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.