คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเออร..
สินเชื่อบ้านทวี.. สินเชื่อร้านทอง..
   หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)...

ประเภท สินเชื่อบุคคล (Personal Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อบุคคลเพื่อสวัสดิการกสิกรไทย  
Loan K-Personal Loan for Welfare
วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
24 เดือน
รายละเอียด วงเงินให้สินเชื่อ
 • ขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • วงเงินกู้ 10,000 - 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระ 12 หรือ 24 เดือน
 • วงเงินกู้  20,001 - 300,000 บาท เลือกผ่อนชำระ 12 หรือ 24 หรือ 36 เดือน
ระยะเวลาในการพิจารณา

ผู้สมัครจะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอกู้ครบถ้วน

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นลูกจ้างหรือพนักงานประจำที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประชาชน ที่เห็นรูปหน้าและเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงินดังนี้

กรณีรายได้ประจำสม่ำเสมอ โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบแจ้งเข้าบัญชีเงินเดือนฉบับจริง (สลิปเงินเดือน) มีอายุไม่เกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร (กรณีใช้ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน แนบสำเนาการเดินบัญชีที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน เพิ่มเติม)
กรณีรายได้ไม่ประจำสม่ำเสมอ (เช่น รายได้จากค่าคอมมิชชั่น) โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สำเนาใบแจ้งเงินเข้าบัญชี (สลิปเงินเดือน) อายุไม่เกิน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเนาการเดินบัญชี (Statement) ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน หรือ สำเนาแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ล่าสุด (50ทวิ) ที่กรมสรรพากรได้ตอบรับแล้วย้อนหลัง 6 เดือน
อื่นๆ จุดเด่น
 • ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ ผู้ค้ำประกันใดๆ
 • เป็นเงินกู้เพื่อการอุปโภคบริโภค ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ตามความต้องการ
 • สะดวกในการชำระหนี้ โดยธนาคารหักเงินเดือนสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย 

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/IlmxuH
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 5 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 2,790 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 26 คน
อันดับที่ 2 หน่วยงานเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.