คุมอง
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟ..
สินเชื่อบัวหลวง.. สินเชื่อกรุงไทย..
   หน้าหลัก    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)...


ประเภท สินเชื่อบ้าน (Home Loan)
สินเชื่อ สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย 
Loan K-Home Loan for Multi Purpose
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
15 ปี
รายละเอียด เครดิตดี ผ่อนชำระตรงเวลา สามารถขอวงเงินสินเชื่อใหม่สบาย ๆ อยากใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ
คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลการผ่อนชำระดี ไม่มียอดค้างชำระ และผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 15 ปี
 • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี ( กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่เกิน 65 ปี (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • ผู้กู้ต้องจำนองที่อยู่อาศัยเป็นประกัน
เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการกู้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบแจ้งความ กรณีเลิกร้างกับคู่สมรสไม่จดทะเบียน หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส ( ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ( ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน ( อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
 •  สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือเอกสารแสดงการเดินบัญชี (STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ( อายุไม่เกิน 6 เดือน)/ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ/ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
เอกสารเพิ่มเติมที่ให้สาขาจัดเตรียมได้
 • สำเนาแบบสำรวจหลักทรัพย์เดิมที่ได้ประเมินราคาหรือทบทวนราคาไว้ไม่เกินหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญาเงินกู้เดิม และสำเนาสัญญาเงินกู้อื่นๆ ที่หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สำเนาสัญญาจำนอง
 • สำเนาการเดินบัญชีเงินกู้ที่อยู่อาศัยย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
 • สำเนาหนังสืออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี)
อื่นๆ
 • เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่มีผลการผ่อนชำระดี เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ได้อเนกประสงค์
 • ไม่มีภาระในการผ่อนชำระมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี

ชื่อผู้ติดต่อ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 02-8888888
โทรสาร 02-8888882
อีเมล์ Info@kasikornbank.com
เว็บไซต์ goo.gl/6r1jDo
Twitter 
twitter.com/KBank_Live
Facebook 
www.facebook.com/KBankLive
Youtube 
www.youtube.com/user/KBANKLIVE
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,273 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.