คุมอง
สถาบันพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ท็อปซายน์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาสินเชื่อธุรกิจ
คำฮิต : สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์กสิกร..
สินเชื่อ Happy .. สินเชื่อจุใจ..
   หน้าหลัก    ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร...

ประเภท สินเชื่ออื่นๆ (etc. Loan)
สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกระจายสินค้า (Logistics) 
วงเงินสินเชื่อ ไม่ระบุ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ไม่ระบุ
รายละเอียด สินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางธุรกิจด้านการขนส่งเก็บรักษา และรจายสินค้าทั้งวงจรให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR สำหรับนิติบุคคล หรือ MRR สำหรับ บุคคลทั่วไป

เอกสาร
ประกอบ
การขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการกู้เงิน (กรณีเป็นเกษตรกร หรือบุคคล)
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  3. สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี) หรือใบรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้ประจำ) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีประจำ
  4. เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการกู้เงิน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ)
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  3. หลักฐานทางการค้า
  4. เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  5. เอกสารอื่น ๆ

ชื่อผู้ติดต่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ที่ตั้ง เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2555-0555,0-2558-6555
โทรสาร 0-2558-6341
อีเมล์ contact@baac.or.th
เว็บไซต์ goo.gl/rsMq69
Twitter 
twitter.com/baacthailand
Facebook 
www.facebook.com/baacservicemind
Youtube 
www.youtube.com/user/baacthailand
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 1,226 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 0 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.