หน่วยงาน    ชื่อเด่น แบรนด์ดัง | Popular Brand
5.2K
1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
SMEs
องค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
Organization Sripatum University
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุมดมศึกษาเอกชนหนึ่งในห้าแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์
ชื่อของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานนาม "ศรีปทุม" พร้อมความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว"
 
ที่ตั้ง 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2222, 02-579-1111
โทรสาร 02-561-2222, 0-2579-1111 ต่อ 4666
อีเมล์ webspu@spu.ac.th
เว็บไซต์
Twitter 
twitter.com/spufriends
Facebook 
www.facebook.com/SPUFriend
Youtube 
www.youtube.com/user/SPUFriends
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 5,203 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 1 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด