UPDATE
หน่วยงาน    ชื่อเด่น แบรนด์ดัง | Popular Brand
3.5K
1
11
twitter
google plus
ซีพีเอฟ
องค์กร ซีพีเอฟ 
Organization CPF
รายละเอียด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ “กลุ่มซีพีเอฟ” มีเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์ที่เป็นธุรกิจแรกเริ่มของบริษัท พร้อมๆไปกับการก้าวมาเป็นผู้นำในธุรกิจเนื้อสัตว์ และอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศไทย และในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทมีการลงทุน  มุ่งมั่นในการรักษาความเป็นผู้ นำในอุตสาหกรรมและเป็นผู้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็น “ครัวของผู้บริโภคทั่วโลก” (Kitchen of the World) ด้วยการให้ความสำคัญและ ทุ่มเทกับการวิจัยและพัฒนาในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
 
ซีพีเอฟจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2521 ในนาม “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายอาหารสัตว์บก ในเขต 9 จังหวัดภาคใต้ในปี 2524 และต่อมาในปี 2530 ได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเลี้ยงสัตว์บก โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรมากขึ้น ในปี 2531 ซีพีเอฟเริ่มดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้ง การเพาะเลี้ยงกุ้ง และการแปรรูปกุ้งเพื่อการส่งออก
 
ในปี 2541 ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยซีพีเอฟได้เข้าซื้อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารงานของซีพีเอฟ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2542 ซึ่งมีผลทำให้ซีพีเอฟเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในประเทศไทย
 
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นผลิตอาหารที่มีคุณภาพสู่ตลาดทั่วโลก ซีพีเอฟจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)” ในเดือนธันวาคม 2542 ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ ทำให้ซีพีเอฟมีการดำเนินธุรกิจครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสัตว์บก และธุรกิจสัตว์น้ำ ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจนี้มีการดำเนินงานในลักษณะครบวงจร โดยเริ่มจากการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
 
นอกจากการลงทุนในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ตุรกี สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย เดนมาร์ก และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยเป็นการลงทุนทั้งในส่วนที่จะใช้เป็นฐานการผลิตและส่วนที่จะใช้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปจากบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ
 
ที่ตั้ง อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 02-625-8000,02-800-8000
โทรสาร 02-625-7192
อีเมล์ consumercenter@cpf.co.th
pr@cpf.co.th
เว็บไซต์ www.cpf.co.th
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 11 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 3,511 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
หน่วยงานสนับสนุนที่น่าสนใจอื่นๆ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.