สัมมนา The Millionaire Mind Intensive | Panpho
ภัตตาคารเยลโล ออร์คิด
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา หน่วยงานสนับสนุน SMEs
คำฮิต : ไดกิ้น
เดอะ สิงคโปร์ เ.. บริษัท กรุ๊ปลีส..
หน้าแรก
หน่วยงานสนับสนุน SMEs (4,467)
10 อันดับ Weblink มาใหม่
10 อันดับ Weblink ยอดนิยม
1.สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
2.ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
3.บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
4.คม ชัด ลึก ฝึกอาชีพ
5.บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
6.พี แอนด์ จี
7.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9.ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ
10.บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 
   หน่วยงาน    มูลนิธิ, องค์กรการกุศล | Foundation, Charitable Organization...
แชร์ SMEs
องค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
Organization SEUB NAKHASATHIEN FOUNDATION
รายละเอียด ภารกิจ เพื่อ  “ส่งเสริมการอนุรักษ์ และปกป้องป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ มนุษย์ และสังคม”

วิสัยทัศน์ “ให้ทำงานสืบทอดเจตนารมย์ของคุณสืบ นาคะเสถียร เพื่อให้ประเทศไทยมีการอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติ โดยประชาชนและผู้มีอำนาจตัดสินใจมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อความเข้าใจถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ดังกล่าว ทั้งนี้ในประเทศไทยต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

ปรัชญา “ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายรวมถึงเพิ่มพูนความเข้าใจในการอนุรักษ์ให้พวกเขาเหล่านั้นด้วย ในขณะเดียวกันในการตัดสินใจต้องมีพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ในขณะที่อีกด้านหนึ่งต้องเคารพสิทธิชุมชนที่จะดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับการสงวนความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมดุลยั่งยืน มูลนิธิต้องทำหน้าที่โดยไม่หวั่นเกรงต่อปัญหาใดๆ เพราะหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของมนุษย์ในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิทธิของสัตว์ป่าที่จะดำรงชีวิตตามวิถีธรรมชาติ”

หลักการทำงานอนุรักษ์ “ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม ในการทำงานที่ต้องตัดสินใจให้อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่รอบด้าน หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องมีวิธีแก้ไขผลกระทบที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามสมควรคงระบบนิเวศตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ทั้งกระบวนการ และให้ดำเนินการบูรณะถิ่นที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อมีความจำเป็นและเป็นไปได้”

หลักการขององค์กร “องค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ที่ทำงานบนพื้นฐานประโยชน์ของธรรมชาติและมนุษย์ มีความยั่งยืนขององค์กร และมีการดำเนินงานที่มุ่งแก้ปัญหาระยะยาวบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงทางวิชาการและมีความสามารถที่จะปรับใช้ความรู้ นโยบาย และเทคนิคทุกด้านตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้ได้”

บทบาทของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  1. องค์กรมีพันธกิจในการรณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก เพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ภาคส่วนต่างๆ) โดยนำไปสู่การอนุรักษ์ผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติอย่างจริงจัง
  2. มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินการคุ้มครอง และการติดตามตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ
  3. บทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทระดับประเทศ โดยเน้นที่ผืนป่าตะวันตก และบริเวณโดยรอบ
  4. บทบาทดังกล่าวมีแนวทางที่รวมกับรัฐบาลในขอบเขตที่เป็นไปได้
  5. บทบาทเฝ้าระวังผืนป่า สัตว์ป่า และแหล่งธรรมชาติถูกทำลาย ทั้งในระดับนโยบาย กฎหมาย และโครงการ
  6. หาทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นในสวัสดิภาพของคนทำงานอนุรักษ์ในประเทศไทย
ที่ตั้ง 693 อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยศเส ถ.บำรุงเมือง คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-224-7838-9
โทรสาร -
อีเมล์ snf@seub.or.th
เว็บไซต์ www.seub.or.th
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557  
โหวตองค์กร
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 33 คะแนน
มีผู้เข้าชมองค์กรนี้ 7,580 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลองค์กรนี้ 1 คน
 
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรกรมธนารักษ์กรมศิลปากร
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.