หน่วยงาน    ผู้จัดงานแสดงสินค้า | Organizer
14K
5
19
ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
SMEs
องค์กร ยูบีเอ็มเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 
Organization UBM Asia (Thailand) Co Ltd
รายละเอียด As Thailand’s “Global to Local to Global” exhibition organiser, UBM Asia (Thailand) provides a unique platform for industrial products that have been manufactured domestically. UBM Asia (Thailand) also helps facilitate the transfer of technology, which is made available to over 400 media professionals around the world. Through exhibitions and publications, UBM Asia (Thailand) continuously assists Thai companies to successfully market their products at an international level. UBM Asia (Thailand) is a member of the UBM Asia group of companies.

ที่ตั้ง 503/23 KSL ทาวเวอร์ ชั้นศรี 14 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไทเขตราชเทวี,ประเทศไทยกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642 6911
โทรสาร 0-2642 6919-20
อีเมล์ info-th@ubm.com
เว็บไซต์
Facebook 
www.facebook.com/UBMThailand
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 19 คะแนน
มีผู้เข้าชม 14,054 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 5 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด