หน่วยงาน    ชื่อเด่น แบรนด์ดัง | Popular Brand
3.0K
3.5K
แอลพีเอ็น
SMEs
องค์กร แอลพีเอ็น 
Organization LPN
รายละเอียด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายและการเช่าโครงการต่างๆ ในรูปแบบของอาคารชุดสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (CBD) และปริมณฑล นับตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงกลาง–ล่างเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

ที่ตั้ง 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 02-285-5011-6,02-689-6888
โทรสาร 02-285-5017
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
โหวต
ระดับความนิยม
มีผู้เข้าชม 2,983 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 0 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด