619
3
24 มิถุนายน 2563
วาว แฟคเตอร์ เพิ่มทุน 338 ล้านบาท เตรียมซื้อแฟรนไชส์ โดมิโน่ส์ พิซซ่า

ภาพจาก bit.ly/2Z5xYHU

'วาว แฟคเตอร์' หรือเดิมคือ EIC เตรียมเพิ่มทุน 338.08 ล้านบาท สมทบการเข้าซื้อมาสเตอร์ แฟรนไชส์ ของโดมิโน่ พิซซ่า รวมมูลค่า 387.15 ล้านบาท

 
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W (ชื่อเดิม บริษัท อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 2,817,392,182 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.12 บาท อัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.30 หุ้นใหม่คาดระดมเงินได้ 338,087,061.84 บาท กำหนดจองซื้อวันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563
 
นอกจากนี้ได้อนุมัติให้บริษัท โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รับโอนกิจการร้านพิซซ่าภายใต้ชื่อทางการค้า “DOMINO’S PIZZA” ในประเทศไทยจากเจ้าของเดิมคือ บริษัท โดมิโน่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำกัด และการเข้าทำสัญญา Master Franchise Agreement กับ DOMINO’S PIZZA INTERNATIONAL FRANCHISING INC. เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเปิด บริหาร และพัฒนากิจการร้านพิซซ่าภายใต้ชื่อทางการค้า “DOMINO’S PIZZA” ในประทศไทย
 
ภาพจาก  www.facebook.com/DominosPizzaThailand/
 
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนการโอนกิจการข้างต้นในราคาประมาณ 387,149,596 บาท และผู้โอนจะดำเนินการให้ บริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จากัด ซึ่งปัจจุบันดาเนินธุรกิจบริหารครัวกลาง สำหรับธุรกิจร้านพิซซ่าภายใต้ชื่อทางการค้า “DOMINO’S PIZZA” ในประเทศไทย โดยจ่ายค่าตอบแทนการโอนกิจการ ประมาณ 12,850,404 บาท รวมมูลค่าตอบแทนไม่เกิน 400 ล้านบาท และดอกเบี้ยอัตรา 10%แต่ไม่เกิน 26,612,000 บาท โดยคิดตั้งแต่วันกาหนดราคาและตกลงที่จะโอนกิจการ(วันที่ 1 กันยายน 2562) จนถึงวันที่ชาระเงินครบถ้วน
 
การได้มาซึ่งสิทธิข้างต้น บริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ DPI ตามแผนธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ตลอดอายุสัญญาที่ไม่เกิน 10 ปี และระยะเวลาที่ต่ออายุสัญญาออกได้อีก 10 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา


ที่มา : https://bit.ly/2Vdks3N
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
855
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
734
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
725
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
675
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
647
“FoodStoryMarket” ระบบ..
634
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.