548
1
11 มีนาคม 2563
พาณิชย์ เตรียมต่อยอด...พาแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล
 

พาณิชย์ เร่งส่งเสริมและพัฒนาแฟรนไชส์ไทยให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง เตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันก่อนขยายสู่ตลาดทุกระดับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อม/ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศรับฟังรายละเอียดเข้าร่วมโครงการแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล ประจำปี 2563
 
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ หรือ "แฟรนไชส์โมเดล" เป็นรูปแบบหนึ่งของการขยายธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากให้กับประเทศและมีทิศทางการเติบโตที่ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีธุรกิจที่ขยายสาขาในระบบแฟรนไชส์ (Franchisor) 584 ราย มีสาขารวมกันกว่า 100,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchisee) สูงกว่า 15,000 - 20,000 ราย (ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย, เว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ) ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังมีโอกาสขยายตัวและสร้างเม็ดเงินให้ประเทศได้อีกมากในอนาคต

 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง และได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ในการขยายขอบเขตการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
 
กรมฯ จึงจัดโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global) ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมการอบรมเข้มข้นแบบ Boothcamp ในการพัฒนาทักษะและฝึกฝนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสู่สากลแบบ Action Learning การฝึกนำเสนอธุรกิจรูปแบบ Pitching กิจกรรมจับคู่และเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ไทย ทั้งนี้ มีกำหนดจัดงานเสวนา "เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์" เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2563


ภายในงานพบกับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์และการขยายสาขาสู่ตลาดต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึงเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp

โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  1. จดทะเบียนนิติบุคคลและดำเนินธุรกิจ แฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  2. มีสาขาอย่างน้อย 3 สาขา ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่มีโมเดลแฟรนไชส์ชัดเจน
  3. มีหลักฐานจดทะเบียนหรือหลักฐานการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในไทย
  4. มีการส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
และสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดจนจบโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ธุรกิจ

 
การดำเนินโครงการนี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ให้เกิดการพัฒนาแบบครบทุกมิติ

ครอบคลุมตั้งแต่การให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดหาช่องทางการตลาดต่างประเทศ การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และงานจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ อธิบดี กล่าวสรุป

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ด่วน! แฟรนไชส์ Marucha..
3,101
ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,107
ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,036
แฟรนไชส์ “ปังอั้ยยะ” ร..
1,031
กรุงศรีจัดสัมมนาเพื่อล..
884
กขค ชานม 15 บาท เปิด 5..
832
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.