478
16 กันยายน 2562
สสว.จับมือ​ ม.ศิลปากร ปั้นคลัสเตอร์​ดิจิทัลคอนเทนต์สร้างชื่อสู่สากล
 
 
 
สสว.จับมือ​ ม.ศิลปากร รุกโครงการ​ "Digital​ Content​ Cluster Day​" ปี​ 2​ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์​ พร้อมชูความสำเร็จจากผลงาน​ Hey Buddy ผลงานสร้างสรรค์โดยบริษัท​ บิ๊กเบรนพิคเจอร์ส​ จำกัด ร่วมทุนกับอินเดีย หวังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยเข้มแข็ง​อย่างยั่งยืน
 
นางลักขณา​ ตั้งจิตมุก​ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ​ SME​s​ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ เปิดเผยว่า​ ปัจจุบันดิจิทัลคอนเทนต์เข้ามามีบทบาทอยู่ในอุตสาหกรรมแทบทุกแขนงและยังถือเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศให้ความสำคัญเพราะต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี​เพื่อรังสรรค​์เป็นผลงาน
 
จากการสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ​ดีป้า​ พบว่า​ แนวโน้มการเติบโตในปี 2561 มูลค่าดิจิทัลคอนเทนต์ในไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 27,005 ล้านบาท​ และคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทในปี 2562 ก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาลแก่ประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปัจจัยการเติบโตมาจากการขยายตัวของสื่อดิจิทัลและด้านการผลิตของภาคอีสานตามดิจิทัลคอนเทนต์ จากรายงานปี 2560 มูลค่าการผลิตและส่งออกงาน แอนิเมชัน เกม​ และคาแรกเตอร์ มีมูลค่าสูงถึง 1,851 ล้านบาท​ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 50% และในปี 2561 มีมูลค่า 1,998 ล้านบาท​ โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีมูลค่าส่งออก 1,428 ล้านบาท ขณะที่สาขาเกมมีมูลค่าการส่งออก​ 398 ล้านบาท​ ซึ่งมีมูลค่าลดลงกว่าปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าการส่งออก 435 ล้านบาทสำหรับสาขาคาแรกเตอร์มีมูลค่าการส่งออกรวม 25 ล้านบาท​ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าส่งออก 14 ล้านบาท
 
"ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เพราะสอดแทรกอยู่ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการค้าก็ต้องใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นสื่อ ดังนั้นจะเห็นว่าดิจิทัลคอนเทนต์​มีพลังมากและสามารถสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้มหาศาล และยังสามารถเป็นรากฐานที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศได้หากได้รับการสนับสนุนและมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง โดยแผนพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ในสมาชิกอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ต้องมีการพัฒนาอย่างมีทิศทาง เริ่มจากการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเทียบระดับสากลและมีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำให้ได้ แล้วสุดท้ายหากเกิดกลุ่มคลัสเตอร์ที่แข็งแกร่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับงานใหญ่ระดับสากลได้ไม่ยาก" ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ smes สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ กล่าว
 
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ในชื่อโครงการ Digital Content Cluster Day เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจ​ โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอี​ ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี​เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเอาแนวคิดในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดในชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ
 
สำหรับเครือข่ายผู้ประกอบการมี 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. เครือข่ายผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการออกแบบและซื้อขายลิขสิทธิ์ตัวละคร (Character Design and Licensing)​ 2. เครือข่ายผู้ประกอบการสินค้าตัวละคร (Character Merchandising)​ 3. เครือข่ายผู้ประกอบการด้านการสร้างคอนเทนต์​แอนิเมชัน​ (Animation​ IP)​ 4. เครือข่ายผู้ประกอบการรับผลิตแอนิเมชัน ​(Animation​ Service)​ และ​ 5. ​เครือข่ายซื้อขายผู้ประกอบการด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก​ (CG​ Service)
 
ด้าน​ ผศ.ณัฐพร​ กาญจนภูมิ​ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และในฐานะคณะดำเนินการ​ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ กับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์จัดทำโครงการ Digital Content Cluster Day อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยคาดหวังว่าองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ​ ที่จะเกิดขึ้นนี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้านดิจิทัลคอนเทนต์​ให้ขยายไปสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รองรับต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในอนาคตได้
 
"ปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องดิจิทัลคอนเทนต์มากขึ้น ดังนั้น จากนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานองค์กรเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทางสายวิชาการกับสายวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์​มากกว่า 15 ปี​ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมดังกล่าว เพราะทางมหาวิทยาลัยฯ​ มีความเชื่อว่าในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้สามารถขยายไปสู่ตลาดโลกได้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมดังกล่าวในอนาคตได้เป็นอย่างดี" ผศ.ณัฐ​พร​กล่าว
 
ส่วนตัวอย่างผู้ประกอบการ​ที่มีผลงานแอนิเมชันโดดเด่น​ อย่าง​ Hey Buddy เป็นแอนิเมชันสร้างสรรค์โดย​ บริษัท​ บิ๊กเบรน​ พิคเจอร์ส​ จำกัด​ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Thailand Animation Pitch 2018 ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (สสว.)​ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร​ ที่สามารถต่อยอดความสำเร็จนำไปสู่การประกวดในงานอาเซียน Animation Summit 2018 (AAS​ 2018) จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย​ (TACGA) เป็นผู้ประสานงาน​ และยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมทุนกับประเทศอินเดียในการผลิตเป็นการ์ตูนในรูปแบบ Non Verbal Animation ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในวงการแอนิเมชันไทย
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต้านไม่ไหว! แฟรนไชส์ C..
1,326
“ไจแอ้น เดลิเวอรี่” ระ..
1,199
ร้านน้องฟ้า เซอร์วิส แ..
1,130
ไจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิด..
1,035
“ไจแอ้น เดลิเวอรี่” สั..
930
ฉาว! Luckin Coffee คู่..
762
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.