947
10
15 กรกฎาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในโครงการ"ผนึกพลัง 3 องค์กรชั้นนำ พัฒนาธุรกิจ Street food ของไทย สู่อาเซียน"
 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211 – 212 ไบเทคบางนา
 
อาจารย์สุภัค หมื่นนิกร Chairman & Founder สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร ( Food Franchise Institute : FFI พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และคุณ ลัดดา สำเภาทอง นายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร 
 
ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในโครงการ"ผนึกพลัง 3 องค์กรชั้นนำ พัฒนาธุรกิจ Street food ของไทย สู่อาเซียน" โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจสตรีทฟู๊ดของไทย ให้มีศักยภาพเข็มแข็ง เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และก้าวไปสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
โดย อาจารย์สุภัค หมื่นนิกร Chairman & Founder สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร ( Food Franchise Institute : FFI) ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์มากว่า 30 ปีให้ความเห็นว่า 
ธุรกิจสตรีทฟู๊ดของไทย มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน น้อยกว่าที่ ควรจะเป็น โดยเฉพาะการให้ความรู้และคำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจสตรีทฟู๊ด ให้สามารถอยู่รอด แข่งขันได้ มีกำไร อย่างยั่งยืน เติบโตเป็นแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานสากล และก้าวข้ามพรมแดนสู่ตลาดเพื่อนบ้านของไทย ได้อย่างมั่นคง!!!
 
 
ด้วยเหตุนี้เองสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร ( Food Franchise Institute : FFI ) ซึ่งเป็นองค์กร ที่เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านธุรกิจแฟรนไชส์ การจัดการธุรกิจร้านอาหาร และการจัดการธุรกิจสตรีทฟู๊ด โดยปัจจุบันมี แฟนเพจภายใต้ชื่อ FFI - Street Food Academy (Thailand) ซึ่งประกอบด้วยทีมวิทยากรมากประสบการณ์จากหลากหลายด้าน

อาทิ Street food management, Franchise management ,Online Marketing, Content management, Branding & Manual Operational Management , Food Safety, นักกฏหมายแฟรนไชส์และการค้าด้านต่างๆ นักวางแผนระบบบัญชีและวางแผนภาษี ทีมจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่ มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า 400,000 ตัวอย่างต่อปี

โดยมุ่งเน้นการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็นหลัก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีสาขาให้บริการครอบคลุม ทั่วประเทศไทย 6 สาขา คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ให้บริการคำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจทดสอบมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบเครื่องมือ
 
และสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาในอุตสาหกรรมผลิตและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจร้านอาหาร เป็นกลุ่มนักบริหารธุรกิจร้านอาหารมืออาชีพ และธุรกิจอาหาร ที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ และเป็นสื่อกลางในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเพิ่มทักษะ เสริมสร้างขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ให้กับเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ

ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหาร และธุรกิจอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จำนวนมากกว่า 50,000 ร้าน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Business Matching จับมือกับนักธุรกิจชาวจีน พม่า และ ลาว ในการต่อยอดธุรกิจอีกด้วย 
 
ทั้ง 3 องค์กรชั้นนำ ได้ผนึกกำลังร่วมมือกันจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ และคำปรึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจสตรีทฟู๊ดของไทย ที่กำลังโด่งดังไปทั่วโลก ให้ก้าวไปสู่การเป็นแฟรนไชส์ในระดับอาเซียน โดยจะเริ่มเปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ดรุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 , 31 ก.ค. 2562 ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และรุ่นต่อๆไปในปลายเดือนสิงหาคม โดยได้กำหนดคุณสมบัติของ ผู้เข้าอบรมพัฒนาธุรกิจ Street food ของไทยสู่อาเซียนไว้ดังนี้
  1. คนไทยสัญชาติไทย อายุ 22-40 ปี
  2. เปิดธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  3. เป็นเจ้าของธุรกิจ Street food ใน กรุงเทพ 
  4. สามารถเข้าอบรมทั้ง 2 วัน โดยไม่ขาด(วางเงินประกัน 3,000 บ ก่อนวันสัมมนา และได้คืนครบจำนวนถ้าเข้าอบรมครบชั่วโมง)
  5. ผู้เข้าสัมมนา 1 คนต่อ 1 แบรนด์ (เป็นคนเดียวกันตลอดการอบรม)
  6. ตั้งใจนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจัง
  7. มีเป้าหมายขยายสาขา
  8. มีเป้าหมายขายแฟรนไชส์ในอนาคต
  9. ถ้ามีโอกาสจะขยายไปประเทศ ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา
  10. ยินดีร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของ FFI & CLT & RBA จำนวน 3 ครั้ง
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
สวัสดีปีใหม่ 2564 & Ha..
1,156
ขยายสาขาทั่วประเทศ! เค..
1,077
เปิดใหม่รัวๆ! มารุชาเป..
798
อร่อย! แรง! #แฟรนไชส์ ..
721
#แฟรนไชส์ เอชเจเฟรชมิล..
698
สมาคม FLA จับมือกรม DI..
696
ข่าวอบรมสัมนามาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.