856
1
7 มิถุนายน 2562
ทำไมต้องซื้อแฟรนไชส์กวดวิชา MU TUTOR
 

 
"MU TUTOR เป็นกวดวิชาระบบแฟรนไชส์ รายแรกของไทยที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ได้คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล"
 
1.รางวัลแฟรนไชส์ ผลงานการันตี
 

 
 • โล่รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมด้านพัฒนาองค์ความรู้ TFQA 2012
 • รางวัลประกันคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์TFQA 2012
 • รางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์ “Excellent Thai Franchise 2015”
 • อ.ริน (ผู้บริหารMU TUTOR) ได้รับเชิญให้บรรยาย “การสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์” จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์
2. มาตรฐานแฟรนไชส์ ระดับสากล
 
ระบบแฟรนไชส์ MU TUTOR ได้รับการพัฒนา วางแผน และทําหลักสูตรโดยบริษัท Business Coach & Consulting จํากัด โดย อ.ดร.พีรพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟรนไชส์อันดับ 1 ของไทย
 
3. คุณภาพวิชาการ ทั้งผู้สอนและหลักสูตร
 

ตลอด12 ปี ทีมผู้สอนเรามีใจรัก มากด้วยประสบการณ์ ทั้งการสอนและความแม่นยํา ทางวิชาการ คณาจารย์ ส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เชี่ยวชาญวิชาการในแต่ละด้านสายการแพทย์และสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้สอน คณิตฯ วิทย์ฯ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สายนานาชาติศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จะเป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม และสอนวิชาการด้านต่างๆในระดับประถม คณาจารย์ ทั้งหลายได้สร้างสรรค์ผลงานขับเคลื่อน ความฝันให้แก่น้องๆ นักเรียนไปแล้วร่วมแสนคน 
 
4.รูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการยุค 4.0
 
สอนสด (Live Style) วีดิโอ (I-Style) ไฟล์การสอนแบบใหม่ ตัดต่อ ประกอบด้วย CG (Computer Graphics) และAnimation ที่ได้ภาพและเสียงคมชัดระดับ HD (High Definition) อัดในห้อง Studio Green Screen ที่ได้คุณภาพมาตฐานซึ่งทุกสาขาของเราจะได้รับไฟล์การเรียน การสอน แบบอัพเดทใหม่ตลอดปีคอร์สเรียนตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย(Private Class) สอนสด Conference (Class Conference) เรียนเดี่ยว Conference (Private Conference) Road Show (ส่งติวเตอร์จากสํานักงานใหญ่ ให้ไปสอนเป็นคอร์ส หรือแบบคอนเสิร์ตในสาขาของท่าน) และ ON TOUR
(จัดเวทีสอนสด ตามหอประชุมต่างๆ)
 • สอนสด
 • วีดิโอ (I-Style) ไฟล์การสอนแบบใหม่ ตัดต่อ ใส่CG(Computer Graphics) และประกอบด้วย Animation ที่ได้ภาพและเสียง คมชัดระดับ HD (High Definition ) อัดในห้อง Studio Green Screen ที่ได้คุณภาพมาตฐาน ซึ่งทุกสาขาของเรา จะได้รับไฟล์การเรียน การสอน แบบอัพเดทใหม่ตลอดปี
 • เรียนตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย (Private Class)
 • สอนสด Conference (Course Conference) พร้อมเสิร์ฟความรู้ สดใหม่แบบ Real Time ถามตอบได้ทันที เสมือนส่งติวเตอร์มืออาชีพไปอยู่สาขาท่า
 • เรียนเดี่ยว Conference (Private Conference)
Road Show (ส่งติวเตอร์จากสํานักงานใหญ่ไปสอนสด เสมือนจัดคอนเสิร์ตในสาขาของท่าน)
ON TOUR (จัดเวทีสอนสด ตามสถานที่ต่างๆ)
 
5.การดูแลทุกสาขาอย่างมืออาชีพ และจริงใจ
 

เราดูแลทุกสาขาอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การ Open House เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนการตัดสินใจ โดยพิจารณาความพร้อมและ Passionร่วมกัน จากนั้นนัดหมาย Surveyสถานที่ และให้สัญญาอ่านล่วงหน้าก่อนนัดวันลงนามทําสัญญา ก่อนเปิดสาขาเราสนับสนุนทุกๆด้าน เพื่อทําให้สาขาของท่านพร้อมเปิดตาม Prototype จากนั้นทําการฝึกอบรมและWorkshop ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ระหว่างการทํางาน Area Coach ผู้มากด้วยประสบการณ์ จะลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อม และทําการ Training On Job และกําหนดวัน Grand Opening ร่วมกัน ทุกครั้งที่ลงพื้นที่เราจะช่วยสนับสนุน วางแผนหารือ เพื่อทําการตลาดในพื้นที่ Local Store Marketing (LSM) สมํ่าเสมอ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ป้องกันพื้นที่ตลาดหรือต่อกรกับคู่แข่ง บนหลักการ Blue & White Ocean 
 
6.ความยั่งยืนตลอดอายุสัญญา กับ MU TUTOR
 
อายุสัญญาคือ 6+4 ปี เสมือนต่อให้ฟรีอีก 4 ปี (เงื่อนไขตามที่แฟรนไชส์ซอร์กําหนด) ซึ่งเป็นสัญญาที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรม ตามมาตรฐานระบบแฟรนไชส์สากล คํานวณจุดคุ้มทุนและความเหมาะสมโดยบริษัทที่ปรึกษา Business Coach & Consulting อันดับ 1 ด้านแฟรนไชส์ของไทย ผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและโค้ชหลักให้กับเราและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอายุสัญญา ยาวนอนพอที่แฟรนไชส์ซีร์จะได้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไปด้วยกัน

 
DIRECTION
4 ขั้นตอนการเริ่มลงมือประกอบธุรกิจ
 • ศึกษาข้อดี-ข้อเสียของระบบแฟรนไชส์ และระบบแฟรนไซส์ที่ถูกต้องคืออะไร
 • ปรึกษาครอบครัวและทีมงาน ก่อนดําเนินการใดๆ
 • สอบถามข้อสงสัยกับสํานักงานใหญ่ พร้อมส่งใบสมัครแฟรนไชส์
 • นัดหมายเข้ามาพูดคุย ทําความเข้าใจเรื่องระบบแฟรนไชส์

 
คุณสมบัติของผู้ติดต่อขอรับแฟรนไชส์  
 1. คุณสมบัติทั่วไป 
 2. มีใจรักงานด้านบริการ การศึกษาและมีความรับผิดชอบสูง
 3. มีประสบการณ์การประกอบธุรกิจการศึกษา หรือเป็นครู หรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือเป็นนักลงทุนและสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถหาทีมงานที่มีประสบการณ์การบริหารจัดการที่ดี และทำการตลาดในพื้นที่ได้ดี มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุน ทุนหมุนเวียน
 5. ต้องการทำงานประจำ โดยอยู่บริหารจัดการ ในสาขาของท่านได้ด้วยตนเอง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
ด้านสถานที่ 
 1. มีอาคารตั้งแต่ 1 คูหาขึ้นไปหรือพื้นที่ว่างมากกว่า 100 – 160 ตารางเมตร
 2. เป็นของตนเอง หรือมีสิทธิในการเช่าตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 6 ปี อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี
 3. การคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงหรือในห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้า ฯลฯ
 4. ใกล้เคียงโรงเรียนของรัฐบาลหรือเอกชน
 5. แหล่งกวดวิชา 
โทร.086-9070061, 02-8893400 ต่อ 109
โทรสาร : 02-8893400
อีเมล์ : mahidoltutor@hotmail.com, mututor@mututor.com
เว็บไซต์ : www.mututor.com, www.goo.gl/bYR3iv
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
828
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
721
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
715
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
662
“FoodStoryMarket” ระบบ..
614
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
614
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.