462
29 เมษายน 2562
สสว. จับมือ มจพ. เดินหน้า Excellence Center ตั้งเป้าให้ความรู้ธุรกิจรอบด้านแก่ชุมชน
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร (มจพ.) เดินหน้าจัดกิจกรรมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืน ปี 2562 ตั้งเป้าให้ความรู้ธุรกิจรอบด้านแก่วิสาหกิจชุมชนไม่น่อยกว่า 400 ราย 
 
รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า มจพ. เป็นศูนย์ที่มีความเลิศทั้ง ด้านการเกษตร และด้านธุรกิจชุมชน ด้วยจุดเด่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการบูรณาการหน่วยงานภายในเพื่อให้บริการชุมชนอยู่แล้ว ที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่ธุรกิจชุมชนในรูปแบบการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่จับต้องได้ รวมทั้งในปีที่ผ่านมาได้รับมอบหมายจาก สสว.ในการให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ในการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และได้รับเชิญไปจัดแสดงสินค้าที่ฮ่องกง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการสั่งสินค้าจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว 
 
นอกจากนี้ มจพ.ยังมั่นใจที่ได้เข้ามาเป็นหน่วยร่วมของ สสว. เพื่อทำหน้าที่พัฒนาและยกระดับให้กับวิสาหกิจชุมชนของไทย ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก รวมทั้งหมด 26 จังหวัด เนื่องด้วยมจพ.ประกอบด้วย 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และ 2 วิทยาเขตในภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี และระยอง อีกด้วย
 
โดยการดำเนินโครงการของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ( Excellence Center) ประกอบด้วยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเชิงลึกที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนที่กำลังต้องการพัฒนา มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 รุ่นไม่น้อยกว่า 400 ราย ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือก 50 ธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าอบรมต่อโดยเน้นฝึกอบรมและพัฒนาในเชิงลึกแต่ละรายธุรกิจ ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกให้เหลือเพียง 20 ธุรกิจเพื่อเข้าอบรม เรื่องการสร้างเครือข่าย และขั้นตอนสุดท้ายคัดเลือก 5 ธุรกิจที่มีความโดดเด่นเป็น Product Champion เพื่อนำประชันกับมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งเพื่อ และสรรหาสุดยอด Product Champion ให้เหลือเพียง 1 ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์/มหาลัย 
 
สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกรุ่นที่ 1 นี้ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน เป็นหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อบรมทั้งหมด3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารกับเทคโนโลยีการแปรรูป ตั้งแต่ความสำคัญของคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีของผลิตภัณฑ์อาหาร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และความสำคัญของจุลินทรีย์กับอาหาร 
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเยี่ยมชม ทดลอง และปฏิบัติการเสริมความเข้าใจอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยว แนวความคิดทางการตลาด (Basic Marketing Concept) พื้นฐานการบัญชีการเงินที่ควรทราบ พร้อมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแม่แบบธุรกิจแบบกระชับ โดย Business Model Canvas (BMC) รวมถึงความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลระบบ GMP&HACCP Codex และข้อกำหนดมาตรฐานสากลระบบ HALAL
 
ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยทางมจพ.มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนายกระดับ และมีการเจริญเติบโตด้วยความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
ภายในปี 2562 คาดว่าจะสามารถยกระดับองค์ความรู้ธุรกิจรอบด้านให้กับวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ราย อบรมพร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่ แบบเจาะลึก และขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า ราย ทั้งแบบ Online และ Offline สุดท้ายเพิ่มศักยภาพเพื่อต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสร้างบริการใหม่ๆ ไม่น้อยกว่า 5 วิสาหกิจ รวมกว่า 5 ผลิตภัณฑ์/บริการพัฒนาคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการบริการ 5 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้ให้วิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) ได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร (มจพ.) โทร 099-126-3515 หรือติดตามโครงการได้ที่ www.sme.go.th
 
อ้างอิงจาก : MGROnline.com
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ใหญ่โตกว่าเดิม! แฟรนไช..
12,044
Maru Waffle มีพื้นที่ท..
1,188
แฟรนไชส์ ซูโม่ชา ชานมไ..
1,148
โคโค ฟุกุ เปิด 6 แพคเก..
1,034
ชีสซี่ฟราย สแน็ค เปิดส..
973
แฟรนไชส์ชีสซี่ฟราย สแน..
942
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.