2.7K
19 สิงหาคม 2549
"ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด สุดยอด SMEs แห่งปี 2549 " 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด สุดยอด SMEs แห่งปี 2549 หรือ SMEs National Award 2006 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทันตามความต้องการของตลาด 
 
วัตถุประสงค์การจัดงาน 
 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดโลก 
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทันตามความต้องการของตลาด 
 3. เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของกลุ่มSMEs ไทยที่มีต่อเศรษฐกิจไทย 
ข้อมูลโครงการ 
ชื่องาน : รางวัลสุดยอด SMEs แห่งปี 
แนวคิดการจัดงาน : สสว . มีภารกิจชัดเจนในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริม SMEs ไทยให้ได้มาตรฐานสามารถ 
แข่งขันได้ การจัดมอบรางวัลจึงเป็นการค้นหาและเสริมสร้างSMEs ต้นแบบที่ได้มาตรฐานใน
แต่ละราย อุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางและ เป็นข้อมูลในการพัฒนา SMEs ต่อไป 
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 1. ขั้นตอนการรับสมัคร (มิถุนายน-สิงหาคม 2549) 
 2. ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน (กันยายน-ตุลาคม 2549 ) 
 3. ประกาศรางวัลเดือนพฤศจิกายน 2549 
 คณะกรรมการรางวัล ประกอบด้วย 
 • ประธานกรรมการตัดสิน (ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 
 • รองประธานกรรมการ (ผู้อำนวยการ สสว.) 
 • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือผู้แทน 
 • อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้แทน 
 • ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติหรือผู้แทน 
 • ผู้แทนสภาหอการค้าไทย 
 • ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 • ผู้แทน สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 • ผู้แทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 • ผู้แทนธนาคารกรุงไทย 
 • ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
 • ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตามรายสาขา 
แนวทางการพิจารณารางวัล 
 • การพิจารณาจะคัดเลือก SMEs ตามกลุ่มกิจการการผลิตและการบริการ 10 กลุ่มมีดังนี้ 
  • ผู้ผลิตอาหารและสมุนไพร 
  • ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
  • ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ 
  • ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
  • ผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 
  • ผู้ผลิตเครื่องหนังและรองเท้า 
  • ผู้พัฒนาซอฟแวร์และApplication 
  • ผู้บริการธุรกิจสปา 
  • ผู้ผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ 
  • ผู้บริการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
 • การตัดสินรางวัลโดยผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจาก 
  • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ รวมถึงการบริหาร ต้นทุนสินค้า รายรับ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  • พิจารณาในแง่การผลิต การตลาด รวมถึงมุมมองอื่นๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
  • ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพิเศษในการพิจารณาตัดสินก็ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นด้วย อาทิ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม เป็นต้น 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. รวบรวมใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดส่งให้คณะทำงานโดย บ่งแยกตามกลุ่มภาคการผลิตและการบริการ 10 กลุ่ม 
 2. รายชื่อผู้เข้ารอบส่งให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาอีกครั้ง โดย พิจารณาตามเกณฑ์พิเศษตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
 3. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 4. หลัง จากได้ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศทางคณะกรรมการจะนัดบริษัทเข้ามาสัมภาษณ์ และเยี่ยมชมกิจการของผู้เข้ารอบเพื่อหาผู้ชนะ 
สิทธิประโยชน์ 

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMES แห่งปี 2549 จะได้รับสิทธิ ดังนี้ 
 1. จะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
 2. สิทธิในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ จาก สสว. รวมถึงการใช้บริการของ สสว. เช่น ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ (iSME) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของ สสว. อาทิเช่น นิตยสาร SMEs TODAY รายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ เป็นต้น 
 3. สิทธิในการขอรับการร่วมลงทุนจากกองทุนร่วมลงทุนที่ สสว. เป็นผู้บริหารกองทุนอยู่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต 
 4. สิทธิในการได้รับเงินทุนสนับสนุนในกรณีที่ต้องการปรับปรุงเทคโนโลยี่การผลิต หรือการเพิ่มนวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการ 
 5. สิทธิในการได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นในการเปิดตลาดการค้าทั้งใน และต่างประเทศที่จัดโดย สสว.และดำเนินการโดยเครือข่าย 
 
 
*** หมายเหตุ : สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครแต่ไม่ได้รับรางวัล สสว. จะนำ
รายชื่อเข้าสู่ระบบ เพื่อสนับสนุนในด้านต่างๆ ต่อไป 
 
Download : 
 
 
 
 
อ้างอิงจาก : ธนาคารกรุงไทย
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
“ออฟฟิศเมท พลัส” แฟรนไ..
1,176
แรงไม่หยุด! แฟรนไชส์ ม..
1,037
แฟรนไชส์ เฮียเปา-ซาลาเ..
1,002
ครั้งแรกของประเทศ งานป..
987
บับเบิ้ลฮันนี่ ชานมไต้..
969
ชิปป์สไมล์ แฟรนไชส์ไปร..
968
ข่าวแฟรนไชส์มาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.